V Plzni můžeme vidět stále víc ohrožených kavek

V 70. letech minulého století došlo k drastickému úbytku tohoto druhu v celé Evropě. Kavky byly nuceny z různých důvodů zcela opustit své kolonie s doupnými stromy ve volné krajině a přesídlily do měst.


Zde našly vhodné náhradní stanoviště a jejich populace začala opět pozvolna narůstat. Přesto je druh stále zařazen mezi silně ohrožené živočichy.

"V Plzni mají kavky nejraději jižní předměstí a z neznámého důvodu se naopak vyhýbají severnímu. Nejpočetnější hnízdní kolonie je dlouhodobě ve věznici na Borech.  Zde se drží i početná zimující skupina v mimohnízdní době. Zcela ovšem zanikla např. velká kolonie v polesí Zábělá nebo kolonie hnízdící na hradu Radyně či v kamenném zpevnění náspů železničního mostu přes Klabavu ve Smědčicích," říká David Melichar z Českého svazu ochránců přírody Plzeňsko.

Již několik let mohou obyvatelé Plzně narazit především na parkovištích kolem velkých nákupních center v části Bory na kavky obecné označené žlutými odečítacími kroužky. V případě odečtu kombinace písmen a čísel na kroužku sdělí Kroužkovací stanice Národního muzea odesílateli kompletní životopis konkrétní pozorované kavky. Ornitologové se tímto způsobem snaží objasnit přelety a usídlování plzeňských kavek, jejich věrnost k hnízdišti, soudržnost ptačích párů a délku života u tohoto druhu v městském prostředí. Kontaktní e-mail: krouzkovaci_stanice@nm.cz

Kontaktovat ochránce přírody můžete i v případě prokázaného hnízdění kavek ve vašem okolí, e-mail: uherce@seznam.cz

Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka