V Přešticích se otevřou nové služby komunitního centra

Kulturní a komunitní centrum Přeštice obdrželo tříletou dotační podporu z Operačního programu Zaměstnanost, vypsaného MAS Aktivios v rámci Evropského sociálního fondu.

SEO UNIWEB

 Díky podpoře dojde k rozšíření stávajících služeb centra o doplňkové vzdělávací programy jak pro širokou veřejnost, tak prioritně pro osoby ze sociálně slabých skupin a pro jednotlivce, kteří s těmito osobami pracují.

Obecným smyslem rozšíření aktivit centra je přispět ke zlepšení vztahů v místní komunitě a rozšířit infrastrukturu území o volnočasové a sociální aktivity. “Naším záměrem bylo otevřít víceúčelové zařízení pro setkávání obyvatel Přeštic a spádových obcí na různých úrovních, ať již vzdělávacích, kulturních nebo společenských. Na pozadí konkrétních programů se budeme prioritně zaměřovat na rodiny s dětmi, seniory, neformální pečovatele a pracovníky v sociálních službách, osoby ohrožené závislostmi a obecně veškeré cílové skupiny ohrožené sociálním vyloučením”, sdělila Martina Míšková, ředitelka KKC. V prostorách centra se aktuálně dokončuje rekonstrukce původního konferenčního sálu. Ten bude nově sloužit jako komunitní centrum pro veřejnost a další výše uvedené skupiny. Dojde tak ke zkvalitnění úrovně současných služeb o další společenské a sociální aktivity.

V budoucích komunitních prostorách budou pořádány kulturní, vzdělávací a různé společenské aktivity, které přispějí k setkávání a vzájemné komunikaci mezi jednotlivými skupinami obyvatel. Cílem projektu je seznámit širokou veřejnost s nabídkou poskytovatelů sociálních služeb a informovat občany o tom, na koho se mohou obrátit v případě, že se ocitnou v nepříznivé sociální situaci. Vedle prezentace těchto poskytovatelů budou součástí programu centra také přednášky, semináře nebo například programy pro rodiny. “Od října tohoto roku připravujeme specificky zaměřené programy pro jednotlivé skupiny. V nabídce komunitního centra budou přednášky na téma ohrožení předlužováním, semináře alternativní psychologické pomoci, dále však i semináře o tvorbě životopisu či jak uspět na přijímacím pohovoru a další motivační kurzy. Pečujícím osobám, ať již neformálním pečovatelům či sociálním pracovníkům, hodláme nabízet akreditované kurzy, jako příklad mohu uvést zásady správného polohování či bezpečná manipulace”, doplňuje dále Míšková z KKC.

Zájemci z Přeštic a okolí se dále budou moci účastnit přednášek či pracovních workshopů na témata vztahu k životnímu prostředí, výchově dětí a mládeže, zdraví a životnímu stylu a aktuálním společenským trendům (život online, komunikační dovednosti atp.). V centru budou vymezeny časy na neformální setkání, kde si budou moci návštěvníci buď sami, nebo s asistencí, vyřídit potřebné záležitosti na počítači či se účastnit pravidelných setkání. Centrum bude nabízet i tzv. službu “na zavolání”. V době nepřítomnosti neformálních pečovatelů umožní zprostředkovat dočasný zástup akreditovaným pracovníkem centra, ať již pro potřeby zajištění nákupu nebo doprovodu k lékaři, tak i pomoci při vyřizování administrativních a dalších úkonů.

Jednou z prvních akcí centra je burza nepotřebných věcí Swap Přeštice. Ta se odehraje 27. a 28. září. Podstatou akce je, že zájemci mohou přinést oblečení, které nenosí a předat jej dále. Současně si lze na místě vybrat oblečení donesené jiným návštěvníkem. Nerozebrané oblečení pak bude předáno k upcyclingu, v rámci něhož jsou staré věci přetvářeny do produktů s novým využitím.

Finanční prostředky na provoz centra ve výši necelých 2,5 mil. na dobu 36 měsíců poskytla Evropská unie a Česká republika prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost v rámci prioritní osy 2. Sociální začleňování a boj s chudobou, specifické cíle Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a Zvýšení zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech. O dalších aktivitách nového centra se lze mimo jiné dočíst i na webových stránkách KKC Přeštice.

foto: kzprestice.cz


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
po 09.09.2019 12:010 +
 
škoda plus auto cb

Hlavní zprávy

 

Launch Octavia auto cb
seo uniweb