Více než 4000 dětí v česko-německém příhraničí se učilo jazyk sousední země

V bavorském Regensburgu byl slavnostně ukončen česko-německý projekt na podporu přeshraniční spolupráce „Sousední světy – Nachbarwelten.

weby na míru UNIWEB

Česko-německé jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let.“ Za tři roky umožnil poznat sousední zemi a její jazyk 153 předškolním, školním a jiným zařízením pracujícím s dětmi do 8 let věku, a to podél celé česko-německé hranice.

Zakončení projektu se zúčastnilo 70 hostů, mezi kterými byl i velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice Christoph Israng: „Dnešní globalizovaný svět neznamená nutně větší blízkost lidí. Pro to je třeba něco udělat. Děkuji Koordinačnímu centruTandem za jeho angažmá i motivaci pro ostatní česko-německé projekty,“ vyjádřil se v úvodu setkání velvyslanec.

Další uznání za odvedenou práci zazněla z úst ředitele odboru pro mládež MŠMT Michala Urbana, prezidenta Bavorského kruhu mládeže Matthiase Facka, či nastupující prorektorky pro internacionalizaci Západočeské univerzity v Plzni Dity Hommerové.

Podpora jazykového a interkulturního vzdělávání je velmi důležitá již v předškolním věku, kdy děti intenzivně objevují svět a utvářejí si o něm první vlastní představy a názory. „Potřebu podpořit vzájemné poznávání již odmalička cítíme především v příhraničních oblastech, kde jsou lidé ovlivňováni odlišnou kulturou a jazykem sousední země samozřejmě výrazněji. Čím mladší děti jsou, tím rychleji a bez předsudků vnímají nejen jazyk, ale i zvyklosti a sounáležitost,“ vysvětluje ředitel Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže v Plzni Jan Lontschar, proč Tandem realizoval v pořadí již čtvrtý velký EU projekt zaměřený na předškolní oblast.

„Považuji celý projekt za ojedinělý a velmi přínosný a je až neuvěřitelné, že se jej zúčastnilo tolik dětí i dospělých. Tato hojná účast potvrzuje zájem o oboustranné poznávání se, což je ta nejlepší cesta k dobrému sousedství mezi lidmi z České republiky a Německa. Velmi si vážím, že tuto cestu naplňujete,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.

Zájem zařízení o výměnu byl tak velký, že z původně plánovaných 125 míst se kapacita rozšířila na celkových 153 zapojených školek, škol a družin. Hlásily se především z Plzeňského a Ústeckého kraje, dále z Jihočeského, Karlovarského a Libereckého kraje. Na německé straně šlo o sousedící území Bavorska a Saska.

Dětem a jejich pedagogům při objevování světa sousedů pomáhali tzv. medinauti. „Speciálně vyškolení pracovníci pomáhali navazovat zařízením přeshraniční kontakt, skrze hry a práci s médii přiblížili dětem jazyk i kulturu sousední země. Celkem se jich v projektu angažovaly přes tři desítky, absolvovaly zhruba 1 200 návštěv a doprovodily více než stovku exkurzí do sousední země,“ popisuje pedagogická pracovnice projektu Eva Danielová.

Ve školkách a školách se k výuce němčiny a češtiny využívala média všeho druhu – tablety, smartphony, fotoaparáty či počítače, pomocí kterých děti vytvářely koláže, plakáty, leporela, vlastní publikace, natáčely reportáže, stop motion filmy, hrály divadlo, zpívaly či pořádaly výstavy. Jejich práce jsou zveřejněné na stránkách www.sousednisvety.info.


Dalším z výstupů projektu je dvojjazyčná publikace Ukážu ti svůj svět, nabízející podněty a inspiraci, jak zábavnou formou s dětmi nahlédnout a vydat se do sousední země. Lucie Rohlíková ze Západočeské univerzity v Plzni a Kathrin Demmler z Institutu pro mediální pedagogiku ve výzkumu a praxi v Mnichově (SRN) se ve svých textech zamýšlejí nad tím, jak děti objevují média a jejich prostřednictvím i svět a jak je možné tento proces poznávání smysluplně podporovat. Materiál je taktéž k dispozici ke stažení zdarma na www.sousednisvety.info.

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci programů přeshraniční spolupráce „Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020“a „Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020“.


NetConcert Music by Frank Zappa

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
22.02.2019 10:060 +
 
Abonentní koncert 2

Hlavní zprávy

 

NetConcert Music by Frank Zappa
uniweb weby