Vlaků a autobusů v kraji pojede příští rok víc

Rada Plzeňského kraje odsouhlasila rozsah základní dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2020.

SEO UNIWEB

A to jak  zabezpečovaný veřejnou drážní dopravou kategoriemi vlaků spěšný a osobní (na trati 160, 170 a 183 v několika případech kategorií rychlík), na základě železničního jízdního řádu ve výši 5,75 mil. vlakových kilometrů ± 5 %, tak základní dopravní obslužnost území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou v roce 2020 v rozsahu 17 310 tis. km (± 5 %).

Jízdní řád 2019/2020 na železnici byl připraven v souladu s uzavřenými smlouvami s dopravci a na základě předběžných dohod s Českými drahami, s nimiž bude uzavřena dočasná smlouva na 3 roky s možností prodloužení o další rok. Tato smlouva pokryje většinu výkonů v kraji do doby, než budou výkony zadány dopravcům na základě nabídkových řízení na celky Plzeňsko a Jihozápad.

Jízdní řád 2019/20 předpokládá navýšení výkonů o cca necelých 500 tis. vlakokilometrů plošně po celém území kraje (nárůst cca +9 % oproti stávajícímu stavu), což znamená zvýšení atraktivity veřejné dopravy na celém území kraje včetně realizace požadavků obcí. Dále dojde k mírnému zvýšení kvality vozového parku. Ke zkvalitnění veřejné dopravy bylo přistoupeno s přihlédnutím k výsledkům studie ČVUT.

Zvýšení kvality vozového parku:
    • PK společně s MD zajistí hodinovou nabídku rychlíků Praha – Klatovy (částečná objednávka kraje v úseku Plzeň – Klatovy),
    • dojde k významnému zrychlení spojení z Klatovska do Plzně a Prahy,
    • dojde k významnému zlepšení přestupních vazeb v Klatovech (přestupní uzel každou hodinu vždy ve třicátou minutu),
    • dojde ke zlepšení kvality souprav (kotoučové brzdy, látková sedadla s opěrkami a područkami, klimatizace, wi-fi, vakuové toalety, zásuvky).

Mírné navýšení výkonů:
    • plošně na celém území kraje,
    • doplnění chybějících školních spojů (chybí např. školní spoj ze Sušice do Klatov a v opačném směru),
    • vyplnění intervalů, kde často nejel spoj až 4 hodiny, ale je potenciál cestujících (typicky celé Pošumaví a úsek Domažlice – Poběžovice v Českém lese),
    • obnovení provozu na trati Staňkov – Horšovský Týn v pracovní dny – zlepšení dostupnosti Horšovského Týna a zajištění dopravní obslužnosti v případě úplného zrušení komerční linky ČSAD – ta je postupně omezována,
    • zejména posílení vytížených relací, kde začíná docházet k přeplňování spojů (typicky Plzeň–Rokycany, částečně Plzeň–Přeštice),
    • požadavky obcí (vlaky na Pačejovsku a Horažďovicku, zajištění rychlého spojení ze Sušice do Plzně ráno každou hodinu od 5 do 9 hodin a odpoledne od 12 do 18 hodin.

Podíl Plzeňského kraje na úhradě prokazatelné ztráty/kompenzace plynoucí z provozování regionální drážní osobní dopravy v závazku veřejné služby se předpokládá s ohledem na výše uvedené ve výši 528,7 mil. korun (uvažováno bez spolufinancování státu). Účelová dotace je na základě Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy, uzavřené mezi státem a kraji, předpokládána ve výši 202 mil. korun. Úhrada prokazatelné ztráty bude řešena v rámci rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020 a smluvně s dopravcem.
Návrh budou ještě schvalovat zastupitelé.


weby uniweb

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
auto cb fabia ihned k odběru

Hlavní zprávy

 

auto cb home rest2
seo uniweb