Vlaky v kraji příští rok najedou víc kilometrů

Krajští radní na svém posledním jednání schválili rozsah dopravní obslužnosti na příští rok ve vlakové i autobusové dopravě.


Drážní doprava

Rada kraje schválila rozsah základní dopravní obslužnosti v drážní dopravě pro rok 2024, který je zabezpečován veřejnou drážní dopravou kategoriemi vlaků spěšný a osobní (na tratích 160,170 a 183 v několika případech kategorií rychlík) v rozsahu 6,2 mil. vlakových kilometrů ± 5 %. Tento rozsah v sobě zahrnuje také vlakokilometry zajišťované na územích Středočeského a Jihočeského kraje na základě společných uzavřených smluv a také vlakokilometry zajišťované na území našeho kraje jinými dopravci.

Oproti roku předchozímu dochází pro rok 2024 k mírnému nárůstu objednaného dopravního výkonu.  „Stalo se tak díky nově uzavřeným smlouvám platným od prosince 2023 na celky Pošumaví, Plzeňsko a Český les, P1 JIH a P1 ZÁPAD. Do prosince pak ještě budou uzavřeny další dvě smlouvy s ČD na linky R16 a P1 JIH doplněk,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek.

V této souvislosti také zdůraznil, že na většině páteřních tratí ve směru do/z Plzně jsou již nasazeny moderní vlakové jednotky. „Podíl Plzeňského kraje na úhradě prokazatelné ztráty kompenzace z provozování regionální drážní dopravy předpokládáme  ve výši 1,344 miliardy korun,“ vyčíslil s tím, že její úhrada bude řešena v rámci rozpočtu na rok 2024 a smluvně s dopravci. „Účelová dotace od státu na základě smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy by pro náš kraj měla činit 256 milionů korun,“ dodal náměstek P. Čížek. Rada doporučila zastupitelstvu výše uvedený rozsah základní dopravní obslužnosti v drážní dopravě pro 2024 schválit.

Autobusová doprava

Rada dále doporučila zastupitelstvu schválit rozsah základní dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou pro rok 2024 v rozsahu 18 931 tis. kilometrů (± 5 %). Stanovený rozsah v sobě zahrnuje kilometry zajišťované i na území Jihočeského, Středočeského a Karlovarského kraje.

Plzeňský kraj má uzavřenu smlouvu s vysoutěženým dopravcem  ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. Úhrada prokazatelné ztráty za zabezpečení veřejné linkové dopravy je zahrnuta v návrhu rozpočtu na příští rok. „Předpokládá se, že bude ve výši 687,9 mil. korun,“ uvedl náměstek pro oblast dopravy Pavel Čížek. Z příspěvků obcí by na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2024 mělo jít 23,063 milionu korun a dalšími 10 miliony korun budou hrazeny nadstandardní požadavky obcí a firem, které tak sníží výdaje kraje.

The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Renault Clio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka