Vodárna žaluje firmu, která kontaminovala Drnový potok

Vodárna Plzeň a.s. bude vymáhat cca 413 tisíc korun v souvislosti s mimořádnými náklady souvisejícími s ekologickou havárií na Drnovém potoce v roce 2019. Monitoring pesticidních látek kolem Drnového potoka probíhá každý měsíc.

weby uniweb

VODÁRNA PLZEŇ a.s. podává žalobu na klatovskou společnost HOLZ Schiller s.r.o. v souvislosti s ekologickou havárií na Drnovém potoce v říjnu 2019. Domáhá se jí úhrady nákladů, které musela vynaložit, aby zabránila hrozící kontaminaci úpravny vody. Drnový potok je jedním z přítoků Úhlavy, jež je jediným zdrojem pro zásobování Plzně pitnou vodou a hrozilo nebezpečí, že jedovaté chemikálie přitečou až do úpravny vody na Homolce.

Náklady byly vyčísleny na necelých 413 tisíc korun. Více než 215 tisíc korun muselo být vynaloženo na mimořádné použití práškového aktivního uhlí, dalších cca 135 tisíc korun na mimořádné rozbory jakosti vody a téměř 62 tisíc korun na zaplacení mimořádných přesčasů zaměstnanců.

„Havarijní situace byla mimořádná. VODÁRNA PLZEŇ a.s. tehdy s velkým úsilím řešila ochranu povrchového zdroje vody i náhradní čerpání vody v Doudlevcích z řeky Radbuzy,“ připomněl generální ředitel VODÁRNY PLZEŇ a.s. Jiří Kozohorský. Zmiňuje i obrovské nasazení pracovníků magistrátu a hlavně profesionálních a dobrovolných hasičů, bez nichž by se těžko obešla stavba zařízení včetně čerpadel a zhruba půlkilometrového potrubí nutných pro náhradní čerpání vody z Radbuzy.

Podle předsedy představenstva VODÁRNY PLZEŇ a.s. a náměstka primátora Pavla Šindeláře byla společnosti způsobena škoda. „Nechali jsme zpracovat právní posouzení a jednoznačně jsme dospěli k rozhodnutí, že škodu budeme vymáhat,“ potvrdil Pavel Šindelář s tím, že VODÁRNA PLZEŇ a.s. vyzvala už dříve společnost Holz Schiller k náhradě škody mimosoudně, ale k narovnání nedošlo.

Policie ČR případ odložila.

Situaci na Drnovém potoce VODÁRNA PLZEŇ a.s. stále sleduje. Povodí Vltavy provádí  každý měsíc monitoring vybraných pesticidních látek, jehož cílem je zjistit, zda tu v návaznosti na událost z října 2019 nedochází ke splachům nebezpečných pesticidních látek z podniku HOLZ Schiller s.r.o.

V současné době probíhají jednání o smlouvě mezi Plzeňským krajem, městem Plzeň a společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Cílem je analýza rizik možných zdrojů znečištění na vodárenském zdroji Úhlava, a to od hráze VD Nýrsko až po vodárenský odběr v Plzni na Homolce. 

NetConcert George Duke Band

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy

 

NetConcert Bobby Shew
uniweb weby