Vynikající studenti vysokých škol v Plzni získali stipendia

Celkem 41 vynikajících studentů Západočeské univerzity v Plzni a Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy bylo letos oceněno mimořádným stipendiem.

SEO UNIWEB

Vzhledem k aktuálním opatřením se tradiční slavnostní předávání stipendií v Měšťanské besedě tentokrát nemohlo uskutečnit. Západočeská univerzita, Plzeňský kraj i město Plzeň, které stipendia financují, vzkazují studentům poděkování za jejich mimořádné aktivity. 

Mimořádným stipendiem oceňuje Západočeská univerzita společně s Plzeňským krajem a městem Plzní studenty, kteří svoji alma mater reprezentují na vědeckých, kulturních či sportovních soutěžích, rozvíjejí mimořádné aktivity nad rámec studia a dosahují vynikajících výsledků. Stipendium rektora za mimořádné studijní výsledky a vynikající reprezentaci univerzity v odborných oblastech letos získalo deset studentů, další desítku talentovaných ocenil rektor mimořádným stipendiem za sportovní úspěchy. Jedenáct posluchačů ZČU obdrželo stipendium hejtmana Plzeňského kraje a deset stipendium primátora města Plzně. Stipendia rektora, Plzeňského kraje i města Plzně mají hodnotu 20 tisíc korun, stipendium rektora za sportovní úspěchy je dotováno částkou 10 tisíc korun.

„Předávání stipendií pro mě vždy znamenalo velmi milou příležitost potkat se s výjimečnými studentkami a studenty. Letos bohužel situace není setkávání nakloněna, takže se slavnostní ceremoniál nemůže uskutečnit. I přesto chci ale vyzdvihnout význam mimořádných aktivit oceněných studentů. Svými studijními výsledky, zapojením do projektů, úspěchy v soutěžích, rozvíjením spolupráce nebo nezištnou pomocí inspirují a motivují ostatní. Oceňujeme tak výrazné studentské osobnosti, které si zaslouží poděkování a podporu,“ konstatuje rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček.

„Vzhledem k aktuální situaci, ve které se nyní společnost nachází, je zvlášť důležité podporovat vzdělávání mladých lidí. Je to právě mladá generace, která je pilířem naší společnosti, a my jsme přesvědčeni, že stipendium přispěje k jejímu dalšímu rozvoji. Talentované studenty, které vybírá univerzita, podporujeme každoročně už od roku 2004,“ říká náměstkyně vykonávající funkci hejtmana Plzeňského kraje Marcela Krejsová. 

„Studenty vysokých škol podporujeme dlouhodobě. Se ZČU máme uzavřenu i smlouvu o partnerství, letos v květnu jsme univerzitě schválili dotaci ve výši dva miliony korun. Co se týká stipendií, na ta jsme vyčlenili 200 tisíc korun. Chceme tak ocenit úsilí talentovaných

vysokoškoláků, podpořit je v jejich dalších aktivitách. Jsou pro nás velmi cenní a byli bychom rádi, kdyby si pro svůj budoucí život vybrali právě Plzeň,“ uvedl primátor Martin Baxa.


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
karoq 2020 prosinec

Hlavní zprávy

 

seo uniweb