Výstava soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2020 doputovala do Železné Rudy

V následujících dvou týdnech si můžete putovní výstavní panely s nejlepšími stavbami, které vznikly v Plzeňském kraji v roce 2020, prohlédnout v Železné Rudě.

potisk adapt print

Právě do Železné Rudy doputovala v letošním ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje Cena poroty. Rezidence Klostermann a Javor získaly toto ocenění za pozvednutí centrální části města, doplnění reprezentativní zástavbou a kultivaci veřejného prostoru.

Výstavní panely se všemi 40 přihlášenými stavbami do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2020 budou od 16. do 28. listopadu k vidění v prostorách Environmentálního centra v Železné Rudě. Kromě fotodokumentace všech staveb se mohou návštěvníci u 22 nominovaných staveb také seznámit s jejich hodnocením odbornou porotou soutěže.

Cenu poroty získaly rezidence Klostermann a Javor v Železné Rudě za pozvednutí centrální části města, doplnění reprezentativní zástavbou a kultivaci veřejného prostoru. Kromě kvalitní architektury porota ohodnotila komplexní technické řešení od kombinace tepelných čerpadel, fotovoltaických panelů, dobíjecí stanice pro elektromobily až po akumulaci dešťové vody pro její zpětné využití. Hodnota domů je nejen v jejich vzhledu, ale především v polyfunkčnosti, čímž je dosaženo živosti projektu v každé době. Revitalizace veřejného prostoru potvrzuje zájem investora o kvalitní řešení.

„Jsme rádi, že se oba projekty podařilo zrealizovat v duchu moderní horské architektury. Důraz na detaily, technické řešení a ekologické stavitelství odpovídá době svého vzniku. Přestavbou původních objektů bývalého Hotelu Kelnhofer/Plzeň a Hotelu Javor a úpravou veřejného prostoru se podařilo zásadně změnit vzhled centra Železné Rudy. Naplňuje se tak myšlenka investora projektu „Železná Ruda se mění“,“ sdělil Ing. arch. Josef Černý, autor architektonického návrhu a projektu.

„Během celého procesu vzniku obou těchto železnorudských projektů jsme si přáli přinést městu moderní architekturu a pozitivně proměnit celkový dojem z místa jako takového. A to se podařilo. Je to náš příspěvek ke zlepšení životních podmínek v této části Šumavy, kterou máme moc rádi. Obě stavby i veřejný prostor před nimi ožily a je fajn vidět, že turisté i místní se naučili trávit čas v domech i jejich okolí,“ řekl Dušan Popelka, jednatel společnosti GYOZA s.r.o., která je investorem a generálním dodavatelem stavby.

Po 28. listopadu se putovní výstava soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2020 přesune do Klatov a následně do Plzně.

Více informací o soutěži na www.stavbarokupk.cz

Putovní výstava Stavba roku Plzeňského kraje 2020
Železná Ruda, v prostorách Environmentálního centra, ul. 1. máje 12, Železná Ruda
16. 11. – 28. 11. 2021


Přehled cen a oceněných staveb v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2020

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020
Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 je udělen za mimořádný investorský počin a za dokončení obnovy jedné z nejvýznamnějších architektonických památek. Významné ocenění patří rovněž mimořádně příkladnému řemeslnému a výtvarnému řešení.

Kulturní centrum – Pivovar Domažlice
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 je udělen za dokonalé skloubení funkčnosti a moderního řešení stavby vzhledem k jejím památkovým hodnotám a stávajícímu urbanistickému řešení.

Atriový dům ve svahu, Plzeň
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 je udělen za inovativní a mistrovské zvládnutí vnitřní prostorové organizace rodinného domu. V tom smyslu je objekt ve svahu významným obohacením typologie bydlení. A v neposlední řadě jedno z nejdůležitějších kritérií – obyvatelé domu jsou nadšeni a maximálně spokojeni s jeho řešením pro každodenní život vícečlenné rodiny.  

Cena poroty
Rezidence Klostermann a Javor, Železná Ruda
Cenu poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje získává za komplexní přístup k úpravě centrální části, a především za nastartování pozitivní změny tohoto významného sportovního a turistického střediska na česko-německé hranici.

Čestné uznání poroty
Revitalizace jezuitského kostela v Klatovech
Čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje získává za důslednou a řemeslně poctivou rekonstrukci majestátní barokní stavby.

Bytový dům Svornost, Plzeň
Čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje získává za měřítkově úměrné doplnění zástavby, zeleň ve vnitrobloku, která není stále ještě standardem, a střídmou a přesto pohledově výraznou architekturu.

Revitalizace Divadelní ulice v Klatovech
Čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje získává za promyšlený návrh a realizaci dalšího nepřehlédnutelného veřejného prostranství v centru, které funkčně i prostorově doplňuje možnosti kulturního života města.

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
Prodloužení tramvajové trati na Borská Pole, Plzeň
Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR získává za dynamičtější zpřístupnění důležité městské čtvrti, kde se nachází univerzitní a průmyslová zóna, a za profesionální koordinaci jednotlivých technických oborů. Výstavba tramvajové trati významně doplnila dopravní vazby ve městě.

Cena hejtmanky Plzeňského kraje
Revitalizace NKP Vodní Hamr Dobřív
Cenu hejtmanky Plzeňského kraje získává za následováníhodnou rekonstrukci vedoucí k záchraně výjimečného objektu, zachování jeho funkce a umožnění prezentace zručnosti našich předků dalším generacím.

Cena primátora města Plzně
Rekonstrukce víceúčelového sálu SOUE v Plzni
Cenu primátora města Plzně získává za kultivované a soudobé řešení fasády, ozvláštněné nočním podsvícením, rovněž za výrazné interiérové úpravy a vytvoření důstojného nástupního prostoru.

Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji
Bytový komplex Panorama Plzeň
Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji získává za architektonicky i urbanisticky komplexní řešení obytného souboru, který oslovuje svou působivou vlídností.

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Bytový dům Otýlie Beníškové 16 a 18 v Plzni
Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví získává za estetické pozdvižení stávající městské třídy vytvořením nového obytného celku a za technicky náročné řešení zázemí v podzemních částech stavby.

Cena veřejnosti
Prodloužení tramvajové trati na Borská Pole, Plzeň

weby uniweb zprávy

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
AutoCB - Renault Arkana E-Tech (Renault bez čekání)

Hlavní zprávy

 

AutoCB - Renault Clio (Renault bez čekání)
uniweb weby