Začalo veřejné projednávání Zásad péče o NP Šumava

Zásady péče o Národní park Šumava (dále jen Zásady) jsou koncepčním odborným dokumentem ochrany přírody.

SEO UNIWEB

Upřesňují, jakým způsobem lze dosáhnout dlouhodobých cílů národního parku a jeho poslání. Správa Národního parku Šumava je sestavila společně se zástupci Rady NP Šumava a Ministerstvem životního prostředí a nyní se k nim, po dobu dvou měsíců, může vyjadřovat široká veřejnost. Zásady budou platné v letech 2021 až 2040.

„Zásady jsou rozsáhlým dokumentem, který zpřesňuje naši péči o přírodu ve všech čtyřech nových zónách národního parku. Zabýváme se v nich také principy péče o klíčové druhy typické pro Šumavu. Popisujeme, jak budeme sledovat ukazatele kvality prostředí a přírodní procesy jako takové. Dále se zde zabýváme turismem, osvětou, podporou obyvatel a podobně,“ vysvětluje ředitel Správy Národního parku Šumava Pavel Hubený.

Pracovní návrh Zásad připravovala Správa NP Šumava po celý loňský rok. Návrh byl probírán na pěti setkáních pracovní skupiny, která byla sestavena Radou Národního parku Šumava. Po zapracování připomínek byl návrh zaslán Ministerstvu životního prostředí k závěrečné revizi. Nyní má široká veřejnost možnost jej připomínkovat.

„Od počátku přípravy Zásad byla na stole témata, která vyvolávala a stále vyvolávají diskuzi. Jedním z hlavních byl kůrovec a jeho existence v převážně smrkových lesích Šumavy. Při přípravě návrhu se otázka kácet nebo nekácet rozpadla na otázku, kde má ještě smysl kácet, jak intenzivně a v jakém okamžiku s těžbou skončit, aby nevznikly neúměrně velké holiny. Zásady by totiž měly definovat způsob naplňování dlouhodobého cíle ochrany národního parku, tedy zachování a obnovu přirozených ekosystémů včetně zajištění nerušeného průběhu přírodních dějů,“ přibližuje průběh tvorby aktuálního návrhu Zásad náměstek ředitele Správy NP Šumava Martin Starý.

„Zásady zahrnují také v minulosti osvědčená opatření vedoucí ke zlepšení stavu ekosystému. Jejich základním smyslem je postupně obnovit přirozené ekosystémy a aktivní péčí podpořit biodiverzitu,“ dodává vedoucí odboru péče o lesní ekosystémy Jan Kozel.

Od 22. září je možné se k návrhu Zásad péče o Národní park Šumava vyjádřit pomocí elektronické pošty nebo zasláním podnětu poštou na adresu Správy NP Šumava a to po dobu 60 dnů, tedy do 22. listopadu.

„Podněty budeme vypořádávat průběžně a to až do konce roku 2020. Finální návrh Zásad, předložíme po vypořádání všech připomínek Radě Národního parku Šumava. Posledním krokem pak bude schválení Ministerstvem životního prostředí,“ představuje harmonogram projednávání ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený.

Návrh Zásad v celém znění včetně všech příloh je k nahlédnutí na oficiálních internetových stránkách Správy NP Šumava zde:
https://www.npsumava.cz/sprava-np/zasady-pece-o-narodni-park-sumava/

Podněty a připomínky je možné zasílat buď elektronicky na e-mail: zasadypece@npsumava.cz, nebo na poštovní adresu:
Správa NP Šumava, 1. Máje 260, 385 01 Vimperk.


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
dacia duster

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
seo uniweb