Záchranáři vytvářejí přeshraniční komunikační síť

Ve vážném případě se lze na sebe navzájem spolehnout. Pro sanitky, lékaře pohotovostní služby a záchranné vrtulníky je fungování spolupráce na česko-bavorských hranicích mezičasem rutinní záležitostí.

weby uniweb

Jen kdyby někdy nebylo to bavorské nářečí. Jazyk ale není hlavním tématem při přednášce Manfreda Maurera, vedoucího projektu Kompetenčního a koordinačního centra přeshraniční záchranné služby ve Furthu. Ten přijal společně se svou českou kolegyní a zástupkyní Terezou Homolkovou pozvání Centra Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee, aby informovali o stavu spolupráce v přeshraniční záchranné službě.

S ohledem na Coronu byla akce minulý čtvrtek realizována jako přednáška online, přenášená živě na bbkult.net a facebooku. Těžištěm přednášky bylo představení aktuálního tříletého projektu"Komunikace via GPS", podporovaného Evropskou unií. Nositeli projektu jsou BRK-Kreisverband Cham a Záchranná služba Plzeňského kraje. Jako přidružení partneři fungují Euregio Bavorský les a Euregio Egrensis.

Při x-krát vyzkoušených a sehraných hmatech a postupech není třeba mnoho slov. Spolehnout se na slepé porozumění při záchranných akcích však nestačí. Proto se v rámci projektu pracuje mj.na "Speechboxu" jako samoučící se pomůcce dorozumívání. To zařízení by mělo za pár let dokázat automaticky přeložit šest až osm východobavorských nářečí do českého jazyka, podobně jako uživatelé internetu znají tuto překladatelskou funkci na různých platformách.Dvojjazyčná příručka záchranné služby s bohatě ilustrovanými jazykovými vysvětlivkami již existuje.

Arge Grenze s Bavorským červeným křížem (BRK), Johanity a Maltézany ve Východním Bavorsku je společným partnerem záchranných sil v Plzeňském kraji.
 Rozdíl: V Bavorsku je u tří svazů zapojeno vedle vzdělaných záchranných zdravotníků mnoho kompetentních dobrovolných pomocníků. V Česku je naproti tomu záchranná služba zcela úkolem státu se stálým personálem, který má univerzitní vzdělání na úrovni bakaláře.Maurer je rád, že debaty o vzájemném uznávání odborné kompetence mohly být vyřešeny ve vzájemné shodě.

Zástupkyně vedoucího projektu Tereza Homolková získala své bakalářské vzdělaní na Lékařské fakultě v Plzni. Teď zná obě strany a ví, že studium na univerzitě je více zatíženo teorií než jetomu u tříleté doby vzdělání záchranného zdravotníka v Bavorsku. Svou praktickou kompetenci získala po studiu při odborné praxi v Česku předtím, než se ucházela o místo v CCC ve Furthu i.W.

Manfred Maurer a Tereza Homolková střídavě představili těžiště projektu EU, který běží ještě do konce roku 2022. Témata jsou simulace nasazení, další vývoj komunikačního software, koordinacehromadných událostí, zřízení kontaktního místa pro příslušníky, jejichž příbuzní jsou v péči sousední země, společná cvičení, rozšíření trackingu založeného na GPS, překladatelská platforma, organizace praxí v sousední zemi. Ještě by měla být uzavřená rámcovábilaterální dohoda, která je momentálně právně ověřována v Berlíně.

Podle názoru Manfreda Maurera jsou "jedinými hranicemi, které ještě existují, ty v hlavě - a odtud musí ven". Z těchto slov mluví vášeň pro pomoc nemocným a zraněným lidem, ať je jejich národnost jakákoliv. Ty je třeba dostat v případě nehody na správné místo, v Německu nebo v Česku.

Přednášku tandemu Manfred Maurer a Tereza Homolková uzavřelo kolo otázek online. Zajímavá byla jedna z odpovědí, že při přeshraničních záchranných akcích jdou zákony sebou do sousední země. Tato velmi pragmatická úprava znamená, že německý záchranář, který je nasazen v Česku, dělá všechno správně, pokud se chová dle německého práva. Obráceně platí pro české záchranáře na německé půdě české zákony.

Ivana Danisch a David Veres z CeBB vyjádřili ulehčení, že simultánně tlumočená a živě přenášená přednáška na bbkult.net a facebooku se hladce vydařila. Po vyhodnocení příchozích dat se ukázalo, že odezva byla podobná dobře navštívené přednášce. Dle četných přání lze záznam dále shlédnout na bbkult.net.


auto cb prislusenstvi

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ŠKODA PLUS referenční vozy

Hlavní zprávy

 

auto cb prislusenstvi
uniweb weby