Zahraničních hostů v kraji ubylo

V Plzeňském kraji došlo v 1. až 3. čtvrtletí 2021 k meziročnímu poklesu návštěvnosti, především u zahraničních hostů. Hosté z Německa představovali tradičně nejvyšší počet návštěvníků ze zahraničí.


Na celkové návštěvnosti ČR měl region devátý podíl mezi kraji. I když hosté Plzeňského kraje strávili v období od ledna do září v kraji méně nocí než v předchozím roce, při přepočtu na jednoho hosta byla průměrná délka pobytu srovnatelná. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

Cestovní ruch ve 3. čtvrtletí 2021

Z předběžných údajů vyplývá, že ve 3. čtvrtletí 2021 do hromadných ubytovacích zařízení Plzeňského kraje přijelo 357 479 osob, z toho 16,5 % byli hosté ze zahraničí (nerezidenti) a zbývajících 83,5 % tvořili tuzemští návštěvníci (rezidenti). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se návštěvnost kraje zvýšila o 10,6 %, a to především vlivem výrazného nárůstu počtu tuzemských návštěvníků (o 12,7 %). Nejpočetnější skupinu zahraničních turistů ve 3. čtvrtletí 2021 představovali návštěvníci z Německa. Plzeňský kraj jich navštívilo v tomto období 30 352, což byla nadpoloviční většina ze všech zahraničních hostů (51,4 %). Mezi další početnější skupiny zahraničních turistů patřili hosté ze Slovenska (4 033, tj. 6,8 %), Polska (2 668, tj. 4,5 %) a Nizozemska (2 600, tj. 4,4 %).

Celková návštěvnost ve 3. čtvrtletí 2021 oproti stejnému období roku 2020 vzrostla ve všech krajích ČR. Praha zaznamenala nejvyšší nárůst hostů (o 41,7 %), kde více než polovinu z celkového počtu hostů tvořila zahraniční klientela. K dalším regionům po Praze, kterým se v létě dařilo, patřily kraje Zlínský, kam přijelo o 12,9 % osob více, dále kraje Moravskoslezský (o 12,4 %) a Pardubický (o 11,0 %). V Plzeňském kraji byl zaznamenán pátý nejvyšší nárůst, a to o 10,6 %.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí 2021 strávili celkem 1 066 885 nocí, což bylo o 9,2 % více než za stejné období předchozího roku. V nárůstu se tak Plzeňský region umístil na sedmé příčce mezi kraji. V průměru připadaly na jednoho hosta 3,0 noci, průměrná doba pobytu dosahovala 4,0 dne.

Cestovní ruch v 1. až 3. čtvrtletí 2021

Plzeňský kraj navštívilo v 1. až 3. čtvrtletí 2021 celkem 451 241 hostů, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 představuje pokles o 10,4 %. Omezení v jarních měsících týkající se mezinárodního i tuzemského pohybu turistů měla vliv na pokles počtu hostů. Výrazný pokles byl patrný v případě zahraničních návštěvníků (meziročně o 33,7 %), kteří tvořili 16,7 % z celkového počtu hostů. Z tuzemska pocházelo 83,3 % z celkového počtu hostů.

Na celkové návštěvnosti České republiky se Plzeňský kraj podílel 5,3 % a jedná se tak až o devátý podíl v rámci krajů. Mezi nejnavštěvovanější regiony se dlouhodobě řadí Hl. město Praha s podílem 16,3 % všech turistů směřujících do naší republiky. K dalším často vyhledávaným oblastem se v 1. až 3. čtvrtletí 2021 zařadily kraje Jihomoravský, Jihočeský a Královéhradecký. Naopak nejméně hostů přijelo do kraje Pardubického (3,2 %) a Ústeckého (3,7 %).

Bez ohledu na rozdílnou atraktivnost regionů v rámci České republiky došlo ve srovnání s 1. až 3. čtvrtletím 2020 k poklesu počtu hostů ve všech krajích. Nejvyšší pokles byl zřejmý v Hl. městě Praze, kde se počet turistů snížil o 31,4 %. Plzeňský region byl na osmém místě a došlo zde k poklesu o 10,4 %.

Návštěvníci strávili v 1. až 3. čtvrtletí roku 2021 v hromadných ubytovacích zařízeních Plzeňského kraje celkem 1 289 147 nocí a ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku poklesl tento ukazatel o 9,4 %. Při přepočtu na jednoho hosta vychází průměrný počet přenocování na 2,9 noci a průměrná doba pobytu na 3,9 dne, při porovnání se stejným obdobím roku 2020 je průměrný počet přenocování srovnatelný. S průměrnou dobou pobytu 3,9 dní se řadil Plzeňský kraj ve srovnání s ostatními regiony na deváté místo v ČR a odpovídá celorepublikovému průměru (3,9 dní). Nejdelší průměrná doba pobytu byla zaznamenána v případě hostů Karlovarského kraje, a to 4,9 dní, naopak nejkratší v Hl. městě Praze (3,2 dní).

Z celkového počtu 75,3 tis. zahraničních turistů, kteří v 1. až 3. čtvrtletí 2021 navštívili Plzeňský kraj, bylo nejvíce Němců. Do našeho kraje jich zavítalo 38 582, tedy o 38,1 % méně ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Ze zahraničí k nám směřovali také hosté ze Slovenska, Polska, Nizozemska či Itálie.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČEZ - Čistá energie zítřka

Hlavní zprávy

 

Nová Škoda Scala - Akční modely Fresh