Zájemci o studium na ZČU mají ještě pár týdnů

Ještě několik týdnů mají zájemci o studium na Západočeské univerzitě k podání přihlášek.

banner Vánoce bohemia sekt

Většina fakult přijímá přihlášky k bakalářskému studiu do konce března, Fakulta elektrotechnická a Fakulta strojní do 15. dubna, Fakulta pedagogická až do 10. května. Uchazečům je k dispozici přehledný katalog oborů na webových stránkách ZČU.

Fakulta ekonomická, Fakulta filozofická, Fakulta právnická a Fakulta zdravotnických studií mají termín pro odevzdání přihlášek ke studiu bakalářských, navazujících magisterských a magisterských studijních programů stanoven na 31. březen 2020. 

Fakulta aplikovaných věd přijímá přihlášky k bakalářskému studiu do 31. března, k navazujícím magisterským programům nabízeným v rámci sdruženého studia s Fakultou pedagogickou do 25. května a ke studiu ostatních navazujících magisterských programů do 8. června. Fakulta elektrotechnická přijímá přihlášky k bakalářskému a magisterskému studiu do 15. dubna a na Fakultu strojní lze přihlášky k bakalářskému studiu odevzdat do 15. dubna a k magisterskému studiu do 31. května. 

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara měla termín odevzdávání přihlášek k bakalářskému studiu už 30. listopadu 2019. Ke studiu navazujících magisterských oborů se uchazeči mohou hlásit až do 30. dubna 2020.

Uchazeči o studium Fakulty pedagogické mají k podání přihlášky k bakalářskému studiu čas až do 10. května, k magisterskému studiu přijímá fakulta přihlášky do 25. května.

Vybrané obory otevírané nově od akademického roku 2020/2021 

Fakulta elektrotechnická nově nabízí jeden společný bakalářský studijní program Elektrotechnika a informační technologie. Zájemcům o elektrotechniku, programování, modelování či projektování elektrických zařízení poskytne širší teoretický základ znalostí. Od druhého ročníku pak mají studenti možnost volit si předměty dle preferovaného studijního zaměření, a to v přímé návaznosti na magisterské studijní programy. Nad rámec znalostí z oblasti elektrotechniky a informačních technologií získají studenti přehled také o podnikání, ekonomice a legislativě. Široký okruh znalostí a větší volitelnost předmětů výrazně posiluje možnosti uplatnění studentů v budoucí praxi nebo v navazujícím magisterském studiu. Program lze studovat v prezenční i v kombinované formě. 

Pro navazující magisterské studium pak fakulta nabízí tři studijní programy: 

Výkonové systémy a elektroenergetika (VSEE), díky kterému si studenti rozšíří znalosti v oblasti silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky. Studijní program je primárně zaměřen na  posílení znalostí v oblastech: 

· Elektrických systémů pro dopravní prostředky, roboty a manipulátory, průmyslové a energetické technologie a mechatronické systémy.

· Nových principů, materiálů, technologií výroby moderních elektrických strojů a jejich konstrukčních uspořádáních. 

· Výroby, přenosu, distribuce a užití elektrické a tepelné energie.

Elektronika a informační technologie (EITE), který studentům nabízí prohloubení znalostí z oblasti realizace a diagnostiky elektronických, informačních a komunikačních systémů. Především se jedná o prohloubení znalostí v oblastech: 

· Návrhu a vývoje analogových, číslicových procesorových struktur elektronických systémů a jejich programování, včetně diagnostických nástrojů s využitím prostředků pro modelování a simulace.

· Nových struktur výkonových polovodičových měničů a pohonů, měničů a pohonů se zvýšenou energetickou účinností a vysokou hustotou výkonu. 

· Kosmických technologií, mikrovlnné techniky, komunikačních a počítačových sítí a funkčně bezpečných systémů.

Materiály a technologie pro elektrotechniku (MTEL), který se zaměřuje na prohloubení teoretických i praktických znalostí z oblasti vývoje a aplikace elektrotechnických materiálů, výrobních technologií a jejich řízení v oblasti elektrotechnického průmyslu.

Fakulta ekonomická pro příští akademický rok rozšířila nabídku bakalářských studijních programů o Projektové řízení a Marketingové řízení. S novinkou přichází i u programu Podniková ekonomika a management.

Absolventi tříletého bakalářského studijního programu Projektové řízení budou schopni řešit teoretické a praktické problémy týkající se plánování, řízení, financování a kontroly projektů na středním stupni řízení v podnikatelských i neziskových organizacích. Těžiště studia spočívá v propojení znalostí z oblasti řízení projektů, podnikových informačních systémů a průmyslového inženýrství se znalostmi z oblasti ekonomické teorie, podnikové ekonomiky a managementu, doplněné o základy psychologie a tzv. „měkkých“ manažerských dovedností.

Tříletý bakalářský studijní program Marketingové řízení připraví studenty pro výkon odborných ekonomických a manažerských funkcí na nižším a středním stupni řízení tak, aby byli v ekonomické praxi schopni řešit teoretické a praktické problémy spojené s marketingovým řízením. Studijní program nabízí v případě splnění stanovených podmínek možnost zapojit se ve 3. ročníku do studia typu double degree a získat nejen český diplom z Fakulty ekonomické, ale také německý z vysoké školy v Hofu (Hochshule Hof – University of Applied Sciences).

Možnost získat dvojí diplom mají nově také studenti bakalářského studia Podniková ekonomika a management. Fakulta ekonomická jim double degree studium nabízí ve spolupráci se School of Entrepreneurship and Business finské HAMK University. Kromě dvou semestrů na partnerské univerzitě v Hämeenlinně nastoupí studenti ZČU také na praxi ve finské instituci a po úspěšném absolvování získají nejen český a finský diplom, ale také výraznou konkurenční výhodu pro český i evropský pracovní trh.

Fakulta aplikovaných věd nově nabízí navazující magisterské studijní programy Učitelství matematiky pro střední školy a Učitelství fyziky pro střední školy, a to v rámci tzv. sdruženého studia. Tyto studijní programy lze totiž studovat jen ve dvojici s druhým studijním programem, vždy jeden jako hlavní (maior) a druhý jako přidružený (minor). Lze je kombinovat nejen mezi sebou (matematika + fyzika), ale i s některými studijními programy Učitelství pro střední školy nabízenými Fakultou pedagogickou, například s biologií, chemií nebo geografií. Novinkou, kterou však fakulta zařadila do své nabídky už vloni, je i navazující magisterský studijní program Územní plánování, po kterém byla dlouhodobě velká poptávka. 

Fakulta strojní nově nabízí v bakalářském studiu specializace Strojírenské materiály a technologie v prezenční formě a Progresivní technologie a materiály v kombinované formě studia. Obě specializace připraví studenty na budoucí zaměstnání u společností zabezpečujících mechanické zkoušení, metalografické vyhodnocování, sledování povrchových vlastností, odolnost proti korozi apod. V navazujícím magisterském studiu nabízí fakulta nově program Obrábění, aditivní technologie a zabezpečování kvality v prezenční formě studia, který vedle vlastního procesu obrábění nabídne také náhled do problematiky laserových technologií, aditivní technologie, projektování výrobních procesů v návaznosti na automatizaci a programování NC strojů. Nové je také prolnutí dvou strojních oborů v oblasti materiálového inženýrství a technologie obrábění v programu Materiálové inženýrství a výrobní technologie. Fakulta strojní je také jedinou fakultou, která nabízí nově profesní studijní bakalářské programy, které jsou v trvání 4 let a jejichž součástí je nutná půlroční praxe ve výrobních podnicích.

silvestr bohemia sekt

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
PolyMedia

Hlavní zprávy

 

NetConcert Brecker Brothers Band Reunion
uniweb weby