Zájemci o studium na ZČU mají ještě pár týdnů

Ještě několik týdnů mají zájemci o studium na Západočeské univerzitě k podání přihlášek.


Většina fakult přijímá přihlášky k bakalářskému studiu do konce března, Fakulta elektrotechnická a Fakulta strojní do 15. dubna, Fakulta pedagogická až do 10. května. Uchazečům je k dispozici přehledný katalog oborů na webových stránkách ZČU.

Fakulta ekonomická, Fakulta filozofická, Fakulta právnická a Fakulta zdravotnických studií mají termín pro odevzdání přihlášek ke studiu bakalářských, navazujících magisterských a magisterských studijních programů stanoven na 31. březen 2020. 

Fakulta aplikovaných věd přijímá přihlášky k bakalářskému studiu do 31. března, k navazujícím magisterským programům nabízeným v rámci sdruženého studia s Fakultou pedagogickou do 25. května a ke studiu ostatních navazujících magisterských programů do 8. června. Fakulta elektrotechnická přijímá přihlášky k bakalářskému a magisterskému studiu do 15. dubna a na Fakultu strojní lze přihlášky k bakalářskému studiu odevzdat do 15. dubna a k magisterskému studiu do 31. května. 

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara měla termín odevzdávání přihlášek k bakalářskému studiu už 30. listopadu 2019. Ke studiu navazujících magisterských oborů se uchazeči mohou hlásit až do 30. dubna 2020.

Uchazeči o studium Fakulty pedagogické mají k podání přihlášky k bakalářskému studiu čas až do 10. května, k magisterskému studiu přijímá fakulta přihlášky do 25. května.

Vybrané obory otevírané nově od akademického roku 2020/2021 

Fakulta elektrotechnická nově nabízí jeden společný bakalářský studijní program Elektrotechnika a informační technologie. Zájemcům o elektrotechniku, programování, modelování či projektování elektrických zařízení poskytne širší teoretický základ znalostí. Od druhého ročníku pak mají studenti možnost volit si předměty dle preferovaného studijního zaměření, a to v přímé návaznosti na magisterské studijní programy. Nad rámec znalostí z oblasti elektrotechniky a informačních technologií získají studenti přehled také o podnikání, ekonomice a legislativě. Široký okruh znalostí a větší volitelnost předmětů výrazně posiluje možnosti uplatnění studentů v budoucí praxi nebo v navazujícím magisterském studiu. Program lze studovat v prezenční i v kombinované formě. 

Pro navazující magisterské studium pak fakulta nabízí tři studijní programy: 

Výkonové systémy a elektroenergetika (VSEE), díky kterému si studenti rozšíří znalosti v oblasti silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky. Studijní program je primárně zaměřen na  posílení znalostí v oblastech: 

· Elektrických systémů pro dopravní prostředky, roboty a manipulátory, průmyslové a energetické technologie a mechatronické systémy.

· Nových principů, materiálů, technologií výroby moderních elektrických strojů a jejich konstrukčních uspořádáních. 

· Výroby, přenosu, distribuce a užití elektrické a tepelné energie.

Elektronika a informační technologie (EITE), který studentům nabízí prohloubení znalostí z oblasti realizace a diagnostiky elektronických, informačních a komunikačních systémů. Především se jedná o prohloubení znalostí v oblastech: 

· Návrhu a vývoje analogových, číslicových procesorových struktur elektronických systémů a jejich programování, včetně diagnostických nástrojů s využitím prostředků pro modelování a simulace.

· Nových struktur výkonových polovodičových měničů a pohonů, měničů a pohonů se zvýšenou energetickou účinností a vysokou hustotou výkonu. 

· Kosmických technologií, mikrovlnné techniky, komunikačních a počítačových sítí a funkčně bezpečných systémů.

Materiály a technologie pro elektrotechniku (MTEL), který se zaměřuje na prohloubení teoretických i praktických znalostí z oblasti vývoje a aplikace elektrotechnických materiálů, výrobních technologií a jejich řízení v oblasti elektrotechnického průmyslu.

Fakulta ekonomická pro příští akademický rok rozšířila nabídku bakalářských studijních programů o Projektové řízení a Marketingové řízení. S novinkou přichází i u programu Podniková ekonomika a management.

Absolventi tříletého bakalářského studijního programu Projektové řízení budou schopni řešit teoretické a praktické problémy týkající se plánování, řízení, financování a kontroly projektů na středním stupni řízení v podnikatelských i neziskových organizacích. Těžiště studia spočívá v propojení znalostí z oblasti řízení projektů, podnikových informačních systémů a průmyslového inženýrství se znalostmi z oblasti ekonomické teorie, podnikové ekonomiky a managementu, doplněné o základy psychologie a tzv. „měkkých“ manažerských dovedností.

Tříletý bakalářský studijní program Marketingové řízení připraví studenty pro výkon odborných ekonomických a manažerských funkcí na nižším a středním stupni řízení tak, aby byli v ekonomické praxi schopni řešit teoretické a praktické problémy spojené s marketingovým řízením. Studijní program nabízí v případě splnění stanovených podmínek možnost zapojit se ve 3. ročníku do studia typu double degree a získat nejen český diplom z Fakulty ekonomické, ale také německý z vysoké školy v Hofu (Hochshule Hof – University of Applied Sciences).

Možnost získat dvojí diplom mají nově také studenti bakalářského studia Podniková ekonomika a management. Fakulta ekonomická jim double degree studium nabízí ve spolupráci se School of Entrepreneurship and Business finské HAMK University. Kromě dvou semestrů na partnerské univerzitě v Hämeenlinně nastoupí studenti ZČU také na praxi ve finské instituci a po úspěšném absolvování získají nejen český a finský diplom, ale také výraznou konkurenční výhodu pro český i evropský pracovní trh.

Fakulta aplikovaných věd nově nabízí navazující magisterské studijní programy Učitelství matematiky pro střední školy a Učitelství fyziky pro střední školy, a to v rámci tzv. sdruženého studia. Tyto studijní programy lze totiž studovat jen ve dvojici s druhým studijním programem, vždy jeden jako hlavní (maior) a druhý jako přidružený (minor). Lze je kombinovat nejen mezi sebou (matematika + fyzika), ale i s některými studijními programy Učitelství pro střední školy nabízenými Fakultou pedagogickou, například s biologií, chemií nebo geografií. Novinkou, kterou však fakulta zařadila do své nabídky už vloni, je i navazující magisterský studijní program Územní plánování, po kterém byla dlouhodobě velká poptávka. 

Fakulta strojní nově nabízí v bakalářském studiu specializace Strojírenské materiály a technologie v prezenční formě a Progresivní technologie a materiály v kombinované formě studia. Obě specializace připraví studenty na budoucí zaměstnání u společností zabezpečujících mechanické zkoušení, metalografické vyhodnocování, sledování povrchových vlastností, odolnost proti korozi apod. V navazujícím magisterském studiu nabízí fakulta nově program Obrábění, aditivní technologie a zabezpečování kvality v prezenční formě studia, který vedle vlastního procesu obrábění nabídne také náhled do problematiky laserových technologií, aditivní technologie, projektování výrobních procesů v návaznosti na automatizaci a programování NC strojů. Nové je také prolnutí dvou strojních oborů v oblasti materiálového inženýrství a technologie obrábění v programu Materiálové inženýrství a výrobní technologie. Fakulta strojní je také jedinou fakultou, která nabízí nově profesní studijní bakalářské programy, které jsou v trvání 4 let a jejichž součástí je nutná půlroční praxe ve výrobních podnicích.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČEZ - Čistá energie zítřka

Hlavní zprávy

 

Nová Škoda Kamiq - Akční modely Fresh