Zákazníci Vodárny mohou podávat žádosti elektronicky

Žádosti o technické podklady pro stavbu vodovodního řadu, kanalizační stoky či přípojek vyřídí žadatelé nově na webu Vodárny Plzeň a.s. www.vodarna.cz

Prodej hovězího masa od farmáře

Pomoc stavebníkům, projektantům a žadatelům o technické podklady pro stavbu nově nabízí VODÁRNA PLZEŇ a.s. na svých webových stránkách. Zatímco dosud bylo nutné zajít s žádostí na přepážku nebo ji poslat poštou, od začátku roku 2020 vyřídí žadatel tuto administrativu elektronicky. Celý proces se tím výrazně zjednodušuje a zkracuje.

Webová aplikace pro vyjádření k existenci sítí vodovodu či kanalizace nebo vydání technického podkladu pro zpracování projektové dokumentace je k dispozici na www.vodarna.cz, a to v sekci vyjadřovací portál. Stačí, aby tam žadatel zadal v několika jednoduchých krocích potřebné informace ve smyslu, kde a co zamýšlí stavět, například rodinný domek, bytovku nebo třeba školu, a požadované informace VODÁRNY PLZEŇ a.s. mu budou následně zaslány do 30 dnů elektronickou formou na zadanou emailovou adresu.

Už od roku 2018 funguje na vyjadřovacím portálu vodárny služba, kdy si žadatel může elektronicky zjistit existenci a rozsah vodárenských sítí.  Aplikace dokáže vyhodnotit, zda dochází ke střetu zájmového území žadatele s provozovanými sítěmi společnosti a poté automaticky připraví potřebné podklady. Konkrétně se jedná o vytvoření vlastního vyjádření z připravených šablon ve formátu PDF, dále pak mapových (PDF) a výkresových (DGN) příloh se zákresem zájmového území a provozovanými sítěmi. Ve většině případů jde o zcela automatizovaný proces bez nutnosti zásahu zaměstnanců. 

Od 2. 1. 2020 si může žadatel nově elektronicky požádat i o technické podklady pro stavbu vodovodního řadu, kanalizační stoky či vodovodní a kanalizační přípojky. Obdrží základní údaje potřebné pro zpracování projektu včetně určení místa napojení na stávající vodovod nebo kanalizaci a parametry stávajících sítí jako např. profil, materiál, hloubku uložení potrubí, tlakové pásmo a další údaje. V případě nejasností se žadateli ozve technik, který s ním vše potřebné zkonzultuje.

„Vyjadřovací portál je aplikace, která zrychluje a zjednodušuje proces vyjádření o existenci provozovaných sítí a vydání technického podkladu pro projektanta. Výrazně zlepšuje komfort pro žadatele a klienty vodárny,“ uvedl předseda představenstva VODÁRNY PLZEŇ a.s. a technický náměstek primátora Pavel Šindelář.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČEZ - Čistá energie zítřka

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby