Zápisy do mateřských škol budou v květnu

Zápisy do plzeňských mateřských škol se uskuteční od 2. do 16. května.

weby uniweb

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními bude organizace zápisů přizpůsobena tak, aby byla zaručena bezpečnost a byly respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků. Proto je v letošním roce ponechán větší prostor pro vyplňování a sběr žádostí. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhnou pěti let k letošnímu 31. srpnu. Žádosti k vyplnění a další podrobné informace jsou na webové stránce mszapis.plzen.eu.

„Rodiče vyplní žádost, kterou naleznou na této webové stránce, vytisknou, podepíší a zajistí potvrzení o očkování dítěte a kopii rodného listu. Pokud jde o očkování, je vhodné předem telefonicky kontaktovat praktického dětského lékaře a objednat si termín návštěvy. Po předchozí domluvě s lékařem lze zajistit toto potvrzení i e-mailem,“ vysvětlila radní města pro oblast školství Lucie Kantorová. „Dokumenty doručí mateřské škole v době od 4. do 7. května osobně, dle pravidel konkrétní školy. Další možností je podání žádosti a příslušných dokumentů prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce, popřípadě poštou – v tomto případě je rozhodující datum podání na poště. Ve výjimečných případech a po předchozím telefonickém objednání je možné vyplnit žádost i na úřadech plzeňských městských obvodů, na Magistrátu města Plzně nebo přímo v dané mateřské škole,“ uvedla Lucie Kantorová a upozornila, že žádosti je možné si na webu mszapis.plzen.eu ‚stahovat‘ už nyní, neboť jejich vydávání na webu bylo spuštěno 5. dubna a potrvá do 7. května.

Pro zápis je v souladu se školským zákonem rozhodující trvalý pobyt dítěte. Zákonní zástupci dětí jsou povinni přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání ve spádové mateřské škole. Město Plzeň řeší spádové mateřské školy obecně závaznou vyhláškou tak, že školské obvody jsou shodné s územím čtyř velkých obvodů. Dále pak území Křimic, Radčic a Malesic je dalším školským obvodem a následuje společný obvod Litic a Lhoty. Černice jsou součástí školského obvodu Plzeň 2.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Je přijímáno v případě volné kapacity mateřské školy a za předpokladu vytvořených komplexních materiálních a personálních podmínek pro vzdělávání mladších dětí a současně připravenosti dítěte pro samostatný pobyt v mateřské škole.  Předškolní vzdělávání je však povinné pro děti, které dosáhnou pěti let k letošnímu 31. srpnu. Povinný rok je ve veřejných mateřských školách bezplatný. V případě povinného předškolního vzdělávání není nutné předkládat potvrzení o očkování.

Město Plzeň zřizuje 46 mateřských škol s kapacitou téměř 5 200 míst, která postačuje na pokrytí předpokládaného počtu dětí při přijímání dětí od tří let. Zároveň se podařilo pro školní rok 2021/22 navýšit kapacitu v rámci školského obvodu Plzeň 3 u 55. MŠ Mandlova 6 o dvě třídy, tedy až o 48 dětí.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně si dovoluje požádat zákonné zástupce, kteří dítě přihlásili do více mateřských škol a dítě bylo přijato do několika z nich, aby se do 20. května rozhodli, kterou bude dítě navštěvovat, a ostatní mateřské školy neprodleně informovali, že svou žádost berou zpět. Uvolní tak včas místo dalším dětem.


STK Nepomucká

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ŠKODA PLUS referenční vozy

Hlavní zprávy

 

auto cb prislusenstvi
uniweb weby