Zápisy do mateřských škol budou v květnu. Bez dětí i rodičů

Zápisy do plzeňských mateřských škol se uskuteční od 2. do 16. května.

weby na míru UNIWEB

Vzhledem k probíhajícím mimořádným opatřením budou zápisy bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřských školách. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhnou pěti let k letošnímu 31. srpnu. Přihlášky k vyplnění a další podrobné informace jsou na webové stránce www.mszapis.plzen.eu.

„Rodiče vyplní přihlášku, kterou naleznou na této webové stránce, a zajistí si kopii rodného listu a očkovacího průkazu a napíší čestné prohlášení k očkování. Vzor tohoto prohlášení také najdou na zmiňovaném webu,“ vysvětlila radní města pro oblast školství Lucie Kantorová. „Tyto dokumenty doručí mateřské škole prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem popřípadě poštou. Je možné rovněž osobní předání dle pravidel konkrétní mateřské školy,“ doplnila Lucie Kantorová. Ve výjimečných případech a po předchozím telefonickém objednání je možné vyplnit přihlášku i na úřadech plzeňských městských obvodů, na Magistrátu města Plzně nebo přímo v dané mateřské škole.

Pro zápis je v souladu se školským zákonem rozhodující trvalý pobyt dítěte. Zákonní zástupci dětí jsou povinni přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání ve spádové mateřské škole. Město Plzeň řeší spádové mateřské školy obecně závaznou vyhláškou tak, že školské obvody jsou shodné s územím čtyř velkých obvodů. Dále pak území Křimic, Radčic a Malesic je dalším školským obvodem a následuje společný obvod Litic a Lhoty. Černice jsou součástí školského obvodu
Plzeň 2.

Mateřské školy jsou určeny pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Předškolní vzdělávání je však povinné pro děti, které dosáhnou pěti let k letošnímu 31. srpnu. Povinný rok je ve veřejných mateřských školách bezplatný. V případě povinného předškolního vzdělávání není nutné předkládat kopii očkovacího průkazu nebo čestné prohlášení k očkování.

Město Plzeň zřizuje 46 mateřských škol s kapacitou téměř 5 200 míst, která plně postačuje na pokrytí i zvýšeného počtu dětí v silnějších populačních ročnících při přijímání dětí od tří let.

silvestr bohemia sekt

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Auto CB - Škoda Fabia

Hlavní zprávy

 

NetConcert Music by Frank Zappa
uniweb weby