Zápisy ukrajinských dětí do škol pokračují

Kraj získal aktuální data k mimořádným zápisům počtu přijímaných ukrajinských žáků do mateřských, základních a středních škol v Plzeňském kraji.

weby na míru UNIWEB

K 1. září se bude přijímat:

do MŠ – 309 dětí, nejvíce v Plzni (217)

na ZŠ – 1066 žáků, z toho 747 v Plzni

na SŠ – 133 žáků

V tomto týdnu se studium na SŠ podle vyjádření vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Jaroslavy Havlíčkové objevil velký zájem o střední vzdělávání, takže zápisy budou probíhat i v další kolech přijímacích řízení tak, jak je mají jednotlivé školy vypsané.

Novinkou také je, že v tomto týdnu vyšla výzva ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy na zřizování adaptačních skupin. Zřizovat je mohou všechny školy a školská zařízení. Mohou se tak zřizovat i u ZŠ i u SŠ pro děti, které nejsou přijaty ke školnímu vzdělávání. Netýká se to těch, kteří už jsou do škol přijati. Adaptační skupiny se mohou zřizovat od září do prosince. Kdo je zřídí, dostane finanční prostředky od státu přes MŠMT, žádost musí zřizovatel podat do 15. září


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Eastwood Symphonic

Hlavní zprávy

 

NetConcert Music by Frank Zappa
uniweb weby