Zastupitelé schválili rozpočet Plzně na příští rok. Počítají s příjmy 6,46 miliardy

Zastupitelé města Plzně schválili rozpočet na rok 2022. Město počítá s příjmy ve výši cca 6,46 miliardy korun a s výdaji dosahujícími 8,51 miliardy korun.

potisk adapt print

Rozdíl mezi plánovanými příjmy a výdaji plánuje město pokrýt především díky využití svých fondů, zejména Fondu rezerv a rozvoje. Mezi plánovanými výdaji jsou i velké investiční akce. Jedna z největších je směrována do oblasti nových technologií – jde o dokončení vědeckotechnického parku TechTower na Světovaru. Další velké stavební investiční akce jsou plánovány v oblasti sportu, jde například o dokončení výstavby víceúčelové haly Krašovská nebo o budování zázemí tréninkového centra mládeže v areálu stadionu ve Štruncových sadech a Luční ulici. Investice ve veřejném prostoru jsou pak například určeny na revitalizaci parku za OC Plzeň Plaza nebo na revitalizaci území v Zátiší mezi ulicemi Línská a Kreuzmannova.

„Výši rozpočtu příjmů z daní na rok 2022 jsme stanovili zejména s ohledem na makroekonomickou predikci uveřejněnou Ministerstvem financí České republiky v srpnu letošního roku. Mezi další významné příjmy uvažované v rozpočtu patří například příjem z dividendy od společnosti Plzeňská teplárenská, a. s., příjmy z nájmu, příjmy z prodeje bytů v lokalitě Sylván, příjmy z poplatků. V oblasti přijatých dotací je tradičně objemově nejvýznamnější příspěvek, který od státu dostáváme na částečné krytí výdajů spojených s výkonem státní zprávy,“ vysvětlil radní pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem David Šlouf. 

Plánované výdaje pro rok 2022 mají činit 8,51 miliardy korun. Jejich významnou část tvoří provozní náklady – na činnosti úřadu spojené s výkonem státní správy a samosprávy a na výdaje na provoz a údržbu budov je vyčleněno 1,58 miliardy korun. Výdaje spojené s provozem a údržbou městského majetku, jako jsou například komunikace, veřejné osvětlení, zeleň, správa bytového fondu či sportovišť činí 1,05 miliardy korun. Na provoz městských příspěvkových organizací (jsou jimi např. Zoologická a botanická zahrada města Plzně, Divadlo J. K. Tyla, Plzeň – TURISMUS, Správa informačních technologií města Plzně, Městský ústav sociálních služeb a další) je vyčleněno 1,23 miliardy korun. 

„Dále v roce 2022 plánujeme investovat 2,45 miliardy korun do velkých stavebních akcí. Například 114,79 milionu korun je určeno pro areál stadionu Štruncovy sady a Luční ulice, kde máme v plánu vybudovat zázemí tréninkového centra mládeže, rozšířit lukostřelnici, oplotit hokejbalové hřiště i rekonstruovat šatny, vybudovat nové kanalizační přípojky a elektro přípojky. I další investice jsou určeny do oblasti sportu – například na dokončení stavby víceúčelové haly Krašovská jsme vyčlenili cca 152,90 milionu korun, pro nejrůznější modernizace, rekonstrukce a stavební úpravy městských plaveckých bazénů je určeno 33,98 milionu korun, úpravy v areálu Haly TJ Lokomotiva vyjdou v příštím roce na cca 12,44 milionu korun – plánujeme tam rozšířit parkoviště, rekonstruovat tenisovou halu či upravit hlavní vchod,“ představil některé z investičních plánů města Plzně radní David Šlouf. Dodal, že větší investice, cca 32,71 milionu korun, je naplánována také v oblasti teplárenství, kde se počítá s rekonstrukcí stavební instalace korektorů a vybudováním ventilačních domečků pro ně. „A k investicím v oblasti veřejného prostoru a zeleně patří například 40,15 milionu korun pro revitalizaci parku za OC Plzeň Plaza nebo 205,20 milionu určených k revitalizaci území mezi ulicemi Línská a Kreuzmannova,“ doplnil David Šlouf. Připomněl ještě velké investiční akce započaté v minulých letech, do nichž bude město investovat i v roce 2022. Jde například o dokončení technologického parku TechTower v Plzni na Světovaru, na nějž je v roce 2022 určeno 329,10 milionu korun nebo odkanalizování Koterova s částkou 119,30 milionu korun pro rok 2022.

Rozdíl mezi plánovanými příjmy a výdaji plánuje město pokrýt především díky využití svých fondů, zejména Fondu rezerv a rozvoje.

Přehled výdajů rozpočtu Magistrátu města Plzně (MMP) dle oblasti činnosti

Poznámka: Výdaje MMP jsou výdaje rozpočtu města Plzně (8 513 milionů korun) snížené o plánované výdaje městských obvodů (918 milionů korun). Výdaje MMP tedy činí cca 7 595 milionů korun. 

    1. Doprava: 2 430 milionů korun (cca 32 procent celkových výdajů)

    2. Hospodářský rozvoj města: 854 milionů korun (cca 11 procent celkových výdajů)

    3. Ochrana životního prostředí, vodní hospodářství a vzhled obce: 687 milionů korun (cca 9 procent celkových výdajů)

    4. Tělovýchova a zájmová činnost: 642 milionů korun (cca 8 procent celkových výdajů)

    5. Vnitřní správa: 603 milionů korun (cca 8 procent celkových výdajů)

    6. Bytová oblast: 592 milionů korun (cca 8 procent celkových výdajů)

    7. Kultura: 453 milionů korun (cca 6 procent celkových výdajů) 

    8. Sociální oblast a péče o zdraví: 351 milionů korun (cca 5 procent celkových výdajů)

    9. Bezpečnost: 286 milionů korun (cca 4 procenta celkových výdajů)

    10. Finanční operace: 277 milionů korun (cca 4 procenta celkových nákladů)

    11. Školství: 258 milionů korun (cca 3 procenta celkových výdajů)

    12. Služby pro obyvatelstvo: 164 milionů korun (cca 2 procenta celkových výdajů)

Město Plzeň připravilo také střednědobý výhled na roky 2023 až 2025. Je nejen východiskem pro sestavování rozpočtů v dalších letech, ale i základním finančním plánem pro zařazování nově zahajovaných akcí do rozpočtu města, hlediskem při zadlužování města i podkladem pro rozhodování města o svých budoucích aktivitách. 

Výhled příjmů na rok 2023 je 6,53, na další rok 6,50 a na rok 2025 také 6,50 miliardy korun. Výdaje by v roce 2023 měly být cca 6,59, o rok později 6,20 a v roce 2025 6,11 miliardy korun.


NetConcert Brecker Brothers Band Reunion

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Hollywood Voices

Hlavní zprávy

 

NetConcert Music by Frank Zappa
uniweb weby