Zemřel britský filozof Roger Scruton, ocenilo ho i město Plzeň

V neděli 12. ledna zemřel ve věku 75 let na rakovinu britský filozof, estetik, politolog, spisovatel a hudebník Roger Scruton.


Filozof, který se díky kontaktu s českým disentem naučil česky, obdržel od města Plzně v roce 1996 Cenu 1. června, která připomíná veřejné vystoupení Plzeňanů proti totalitnímu režimu v roce 1953. Roger Scruton navštívil Plzeň znovu v roce 2013, kdy se u příležitosti 60. výročí plzeňské vzpoury proti měnové reformě setkali na pozvání primátora Martina Baxy držitelé Ceny 1. června v Měšťanské besedě.

Primátor Martin Baxa tehdy připomněl, jak se plzeňští občané s nebývalou odvahou dokázali v roce 1953, tedy v čase politických vražd a věznění, postavit komunistickému režimu. Roger Scruton ve svém projevu zdůraznil, že Cena 1. června má stále obrovský význam. „V Evropě tvořené novými politickými silami se o komunismu jaksi mlčí – je odmítána diskuse o tom, co znamenal, stejně jako uznání veliké viny naší politické a intelektuální elity, která mu dala sílu,“ řekl. Promluvil také o lži a o strachu, který poutal naši zemi dlouho, a byl všude, zmínil se i o pravdě a nutnosti odpuštění. „Pravda je pro život důležitá, ale důležitější je, že bez pravdy není odpuštění,“ prohlásil mimo jiné.

Proslovy, které Roger Scruton při svých návštěvách v roce 1996 a 2013 pronesl na plzeňské radnici, vydalo město ve dvou brožurách: Speech for Pilsen v roce 1996 a Druhý projev pro Plzeň v roce 2013. Obě publikace jsou dostupné v Archivu města Plzně.

Roger Scruton v období komunistického režimu vedl bytové semináře v Brně, Bratislavě a Praze v takzvané podzemní univerzitě pro ty, kterým režim studium na vysokých školách znemožnil. Díky kontaktu s českým disentem se naučil česky, organizoval návštěvy západních filozofů, byl členem českého PEN klubu a Společnosti pro vědy a umění. Jakožto hudební skladatel uvedl v Česku premiéru jedné ze svých oper. Do Československa osmdesátých let zasadil i děj jedné ze svých knih. Do komunistického Československa jezdil až do roku 1985, kdy ho zatkla Státní bezpečnost. Byl ze země vypovězen, aniž se mohl vrátit. Znovu přijel až v roce 1990 po pádu komunistického režimu.

Roger Scruton se narodil 27. února 1944, zemřel 12. ledna 2020. Byl zastáncem a typickým představitelem konzervatismu. Vystudoval filozofii na Jesus College v Cambridgi, kde získal doktorát. Od roku 1971 do roku 1992 vyučoval a byl profesorem estetiky na Birkbeck College of London. Následně do své smrti působil jako hostující profesor na Bostonské universitě Massachusetts v USA a Univerzitě v St. Andrews ve Skotsku. Pracoval také jako novinář na volné noze a hlasatel. V letech 2006 až 2010 byl profesorem výzkumu na Institutu pro psychologické vědy v Arlingtonu ve Virginii, v letech 2010 až 2012 byl hostujícím vědeckým pracovníkem v American Enterprise Institute.

Jako uznání jeho přínosu české vědě a vzdělanosti mu byl v roce 2004 udělen čestný doktorát Masarykovy univerzity v Brně u příležitosti jeho 60. narozenin. Prezident Václav Havel mu udělil v roce 1998 medaili Za zásluhy. V listopadu 2019 obdržel u příležitosti 30. výročí  sametové revoluce Stříbrnou pamětní medaili Senátu.

Cena 1. června, připomínající veřejné vystoupení Plzeňanů proti totalitnímu režimu v roce 1953 (Den prvního zvonění), uděluje město Plzeň zejména za významný přínos k objasnění a prosazení principů demokracie, svobody a spravedlnosti a za důslednou obhajobu lidských práv a svobod prostřednictvím tisku, rozhlasu a televize. Může být udělena i za dlouholetou publicistickou činnost a za soustavné prosazování uvedených principů i za jednotlivé práce, které zvlášť významně přispěly k jejich pochopení nebo prosazení principů demokratického právního státu.

foto: město plzeň/ archiv a m. pecuch

Fotogalerie
ČNSO studio

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Renault Clio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka