Zemřel britský filozof Roger Scruton, ocenilo ho i město Plzeň

V neděli 12. ledna zemřel ve věku 75 let na rakovinu britský filozof, estetik, politolog, spisovatel a hudebník Roger Scruton.

weby uniweb

Filozof, který se díky kontaktu s českým disentem naučil česky, obdržel od města Plzně v roce 1996 Cenu 1. června, která připomíná veřejné vystoupení Plzeňanů proti totalitnímu režimu v roce 1953. Roger Scruton navštívil Plzeň znovu v roce 2013, kdy se u příležitosti 60. výročí plzeňské vzpoury proti měnové reformě setkali na pozvání primátora Martina Baxy držitelé Ceny 1. června v Měšťanské besedě.

Primátor Martin Baxa tehdy připomněl, jak se plzeňští občané s nebývalou odvahou dokázali v roce 1953, tedy v čase politických vražd a věznění, postavit komunistickému režimu. Roger Scruton ve svém projevu zdůraznil, že Cena 1. června má stále obrovský význam. „V Evropě tvořené novými politickými silami se o komunismu jaksi mlčí – je odmítána diskuse o tom, co znamenal, stejně jako uznání veliké viny naší politické a intelektuální elity, která mu dala sílu,“ řekl. Promluvil také o lži a o strachu, který poutal naši zemi dlouho, a byl všude, zmínil se i o pravdě a nutnosti odpuštění. „Pravda je pro život důležitá, ale důležitější je, že bez pravdy není odpuštění,“ prohlásil mimo jiné.

Proslovy, které Roger Scruton při svých návštěvách v roce 1996 a 2013 pronesl na plzeňské radnici, vydalo město ve dvou brožurách: Speech for Pilsen v roce 1996 a Druhý projev pro Plzeň v roce 2013. Obě publikace jsou dostupné v Archivu města Plzně.

Roger Scruton v období komunistického režimu vedl bytové semináře v Brně, Bratislavě a Praze v takzvané podzemní univerzitě pro ty, kterým režim studium na vysokých školách znemožnil. Díky kontaktu s českým disentem se naučil česky, organizoval návštěvy západních filozofů, byl členem českého PEN klubu a Společnosti pro vědy a umění. Jakožto hudební skladatel uvedl v Česku premiéru jedné ze svých oper. Do Československa osmdesátých let zasadil i děj jedné ze svých knih. Do komunistického Československa jezdil až do roku 1985, kdy ho zatkla Státní bezpečnost. Byl ze země vypovězen, aniž se mohl vrátit. Znovu přijel až v roce 1990 po pádu komunistického režimu.

Roger Scruton se narodil 27. února 1944, zemřel 12. ledna 2020. Byl zastáncem a typickým představitelem konzervatismu. Vystudoval filozofii na Jesus College v Cambridgi, kde získal doktorát. Od roku 1971 do roku 1992 vyučoval a byl profesorem estetiky na Birkbeck College of London. Následně do své smrti působil jako hostující profesor na Bostonské universitě Massachusetts v USA a Univerzitě v St. Andrews ve Skotsku. Pracoval také jako novinář na volné noze a hlasatel. V letech 2006 až 2010 byl profesorem výzkumu na Institutu pro psychologické vědy v Arlingtonu ve Virginii, v letech 2010 až 2012 byl hostujícím vědeckým pracovníkem v American Enterprise Institute.

Jako uznání jeho přínosu české vědě a vzdělanosti mu byl v roce 2004 udělen čestný doktorát Masarykovy univerzity v Brně u příležitosti jeho 60. narozenin. Prezident Václav Havel mu udělil v roce 1998 medaili Za zásluhy. V listopadu 2019 obdržel u příležitosti 30. výročí  sametové revoluce Stříbrnou pamětní medaili Senátu.

Cena 1. června, připomínající veřejné vystoupení Plzeňanů proti totalitnímu režimu v roce 1953 (Den prvního zvonění), uděluje město Plzeň zejména za významný přínos k objasnění a prosazení principů demokracie, svobody a spravedlnosti a za důslednou obhajobu lidských práv a svobod prostřednictvím tisku, rozhlasu a televize. Může být udělena i za dlouholetou publicistickou činnost a za soustavné prosazování uvedených principů i za jednotlivé práce, které zvlášť významně přispěly k jejich pochopení nebo prosazení principů demokratického právního státu.

foto: město plzeň/ archiv a m. pecuch

Fotogalerie
klimatizace auto cb

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Víte za co platíte AUTO CB

Hlavní zprávy

 

čez zprávy CEZ pomahej pohybem
uniweb weby