ZF zveřejňuje pololetní finanční výsledky; reaguje na nepříznivé tržní prostředí

Za prvních šest měsíců letošního roku dosáhla společnost ZF Friedrichshafen AG, jejíž pobočky sídlí i v Plzni a Staňkově, obratu přibližně 18,4 miliardy EUR.

weby na míru UNIWEB

Upravený provozní zisk (EBIT) činil přibližně 650 milionů EUR. Na základě dosavadních obchodních výsledků a složitého ekonomického prostředí upravila společnost své odhady prodejů a zisků na rok 2019. ZF nyní očekává tržby mezi 36 miliardami EUR a 37 miliardami EUR a upravenou marži EBIT mezi čtyřmi a pěti procenty za rok.

„Významné objednávky, které jsme nedávno obdrželi na naši hybridní automatickou převodovku osobních automobilů a na náš elektrický pohon pro luxusní vozidla ve velkosériové výrobě, kde již byly zahájeny dodávky, ukazují, že naše strategie a otevřený technologický přístup jsou správné. Zákazníci dlouhodobě důvěřují našim výrobkům a technologiím,“ uvedl ředitel společnosti ZF Wolf-Henning Scheider. „Nemůžeme se však vyhnout náročné ekonomické situaci, které v současné době čelíme na celosvětové úrovni, kdy vinou poklesu na automobilových trzích výrazně zaostáváme v naplňování našich cílů.“

Zatímco trh s těžkými užitkovými vozidly a průmyslový obchod prozatím zůstaly stabilní, růst tržeb ZF v první polovině roku 2019 zpomalil v důsledku výrazně nižších prodejů osobních automobilů prakticky na všech hlavních světových trzích, zejména pak v Číně. V celkovém prodeji automobilů předtím společnost očekávala mírně pozitivní výsledek. Vedle hospodářského útlumu mají negativní dopad také faktory hospodářské politiky, jako je nejistota ohledně nadcházejícího Brexitu i problémy kolem cel a obchodu. Se započítáním efektů měny a fúzí a akvizic (M&A) se obrat organicky snížil cca o 1,7 procenta na přibližně 18,4 miliard EUR.

Upravený EBIT společnosti ZF ve výši 646 milionů EUR zůstal v první polovině roku 2019 pod předpokládaným rozpětím. Hlavním důvodem poklesu byl výše uvedený pokles objemu v segmentu osobních automobilů, další zvýšení výdajů na výzkum a vývoj a zřízení nových poboček zejména pro elektrické pohony a s tím spojené náklady na rozjezd. „Nejsme spokojeni s tímto číslem a kompenzujeme to částečným přizpůsobením našich kapacit. Kromě toho zavádíme další opatření ke zlepšení našich výsledků,“ uvedl finanční ředitel ZF Dr. Konstantin Sauer. „Přesto však bude ZF i nadále investovat do technologií zaměřených na budoucnost, jako je elektromobilita a autonomní řízení.“ Společnost však odloží nebo sníží investice v již zavedených oblastech, kde je patrný ekonomický pokles.

Sauer vidí optimisticky nadcházející financování akvizice výrobce brzd užitkových vozidel Wabco. „Zajistili jsme solidní dlouhodobé financování a potenciální investoři na naše plány reagovali pozitivně,“ zdůraznil Sauer. Za účelem financování akvizice plánuje společnost ZF vydat vázaný úvěr a Eurobond; společnost hodlá tyto produkty uvést na trh koncem léta.

Vzhledem k tomu, že ZF neočekává výrazné zlepšení světové ekonomiky ve druhé polovině roku, upravuje společnost výhled pro rok 2019. ZF nyní pro tento rok očekává tržby skupiny v rozmezí 36 miliard EUR až 37 miliard EUR, upravenou marži EBIT ve výši čtyř až pěti procent a volné cash flow v rozmezí 0,5 až 1 miliardy EUR. Odhad je založen na předpokladu stabilních trhů a směnných kurzů. Na výroční tiskové konferenci, která se konala v dubnu tohoto roku, očekávala společnost ZF tržby skupiny v rozmezí 37 miliard EUR až 38 miliard EUR, upravenou marži EBIT ve výši 5,0 až 5,5 procenta a volné cash flow upravené o akvizice společností a tržby ve výši přibližně 1 miliardy EUR.

ZF v České republice

ZF je v ČR zastoupena v sedmi městech, a to v Klášterci, Žatci, Plzni, Stankově, Frýdlantu, Jablonci, Staré Boleslavi. Společnost zaměstnává v zemi přibližně 3 200 lidí. V roce 2018 dosáhla ZF v České republice tržeb ve výši téměř 330 mil. € (cca 8,5 mld. Kč).

ZF Friedrichshafen AG

ZF je globálním výrobcem a dodavatelem technologických systémů do výroby osobních vozidel, užitkových vozidel a průmyslových technologií, které umožňují realizaci příští generace mobility. Stávající portfolio moderních technologií je podstatou integrovaných řešení, dodávaných do výroby vozidel, poskytovatelům řešení mobility, jakož i start-up společnostem, působících v oblasti přepravy a mobility. Výrobce ZF neustále pracuje na udržitelném vývoji svých systémů v oblasti digitální konektivity a automatizace, které vozidlům umožňují vidět, myslet a adekvátně jednat.

V roce 2018 výrobce ZF dosáhnul obratu z prodeje ve výši 36,9 miliard eur. Ve společnosti působí v globálním měřítku 149 000 zaměstnanců, ve 230 výrobních závodech, ve 40 zemích světa. Ze svého obratu výrobce ZF pravidelně investuje každý rok šest procent do výzkumu a vývoje.

NetConcert George Duke Band

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Velikáni filmové hudby

Hlavní zprávy

 

NetConcert Music by Frank Zappa
uniweb weby