Zkrátí nový stavební zákon přípravu staveb?

Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. přináší zásadní změny pro architekty, projektanty, stavební firmy atd. Postupné nabývání účinnosti začíná 1. ledna 2024 (vyhrazené stavby) a 1. července 2024 (ostatní oblasti).

Jarní servisní akce AUTO CB

Nadcházející změny ve stavebním zákonu jsou předmětem rozsáhlých diskusí mezi odborníky i laickou veřejností. Nový stavební zákon, jehož účinnost se postupně rozvíjí, přináší mnohé novinky, které se dotknou všech, kdo se podílejí na stavebních projektech. Bude se tak jednat o značnou změnu pro architekty, projektanty, stavební firmy, ale i všechny, kdo plánují stavbu vlastního domu. Mnozí z nich se tak nyní ptají: Jak nabývá účinnosti nový stavební zákon a podle jakých předpisů se bude postupovat u rozpracovaných stavebních záměrů?

Přijetí nového stavebního zákona, konkrétně zákona č. 283/2021 Sb., který byl přijat již 13. července 2021, bylo považováno za zásadní krok vpřed. Cílem je zjednodušení a zkrácení stavebního řízení, avšak se zavedením nového zákona se očekává mnoho nejasností a komplikací. Samotné přijetí a nabývání účinnosti nového stavebního zákona je složité, jelikož od jeho přijetí již došlo k dvěma novelizacím.

Účinnost zákonu nabývá v několika fázích a postupně. Pro vyhrazené stavby je nový stavební zákon použitelný již od 1. ledna 2024; pro ostatní oblasti územního plánování a jiné, nevyhrazené záměry (stavby jiné než vyhrazené), bude použitelný až od 1. července 2024. Spolu s novým stavebním zákonem byl přijat také tzv. změnový zákon, který mění až kolem 60-ti předpisů, včetně prováděcích vyhlášek, které ale nejsou dosud dokončené.

Tyto změny vyvolávají nejasnosti a zmatky nejen mezi laickou veřejností, ale i odborníky v oblasti stavebního práva. Pracovníky stavebních úřadů čeká velké množství nových nároků, které mohou vést k přetížení a oddalování rozhodování. Proto je důležité, aby veřejnost i odborníci byli co nejlépe připraveni a informováni o nadcházejících změnách.

Jednou z důležitých změn, kterou nový stavební zákon přináší, je povolování běžných (nevyhrazených) staveb. Při povolování těchto staveb se bude až do 1. července 2024 postupovat podle starého stavebního zákona a právních předpisů s ním souvisejících. Nový stavební zákon vstoupí v platnost pro nevyhrazené stavby až na nové žádosti podané od 1. července 2024.


The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Jarní servisní akce

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka