Plzeň podporuje dobrovolné hasiče, každý z nich dostane příspěvek

Rada města Plzně schválila poskytnutí finančního daru – příspěvku na dopravu pro členy plzeňských jednotek sboru dobrovolných hasičů (JSDH).

weby uniweb zprávy

A to ve výši 2000 korun jedenkrát ročně každému dobrovolnému členovi jednotky, kterou zřizuje statutární město Plzeň - městské obvody. Poskytnutí příspěvku na dopravu schválili poprvé radní města na konci roku 2016.

„Dobrovolní hasiči jsou jednou ze základních složek integrovaného záchranného systému nezbytnou pro potřebu města. Není to jen koníček, naplňují poslání pomáhat a zachraňovat ve volném čase, bez nároku na odměnu, proto jim chceme touto cestou poděkovat za to, co pro nás dělají,“ řekl primátor Martin Zrzavecký.

Finanční prostředky budou poskytnuty jednotkám sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně. Nárok na příspěvek na dopravu může získat dobrovolný hasič, jenž má uzavřenou dohodu o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů zřizované statutárním městem Plzeň (jeho městskými obvody) a v uplynulém kalendářním roce splnil rozsah odborné přípravy podle Řádu výkonu služby v jednotkách HZS, SDH obcí a SDH podniků a má platnou lékařskou prohlídku.

Splnění podmínek každoročně ověří a na žádosti o poskytnutí daru potvrdí velitel příslušné jednotky. Následně velitel jednotky žádost doručí magistrátnímu odboru bezpečnosti, který zajistí uzavření příslušných smluv a vyplacení darů.

Průměrný věk členů JSDH se neustále zvyšuje, a proto město Plzeň začátkem roku 2016 zahájilo dvouletou kampaň Staň se dobrovolným hasičem. Součástí této kampaně je i poskytování benefitů pro dobrovolné hasiče, které mají například posílit právní postavení těchto členů, zvýšit prestiž a povědomí o této veřejné službě a částečně i členy finančně odměnit.

Jednotky dobrovolných hasičů jsou jednou ze základních složek integrovaného záchranného systému, jejich existence je zakotvena v zákoně, obec má povinnost je zřídit.


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
avalonjobctvereczpravy

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018