Jednička informuje - Zápisy do MŠ pro školní rok 2021/2022

Zápisy do plzeňských mateřských škol se uskuteční od 2?. do 1?6. května. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními bude organizace zápisů přizpůsobena tak, aby byla zaručena bezpečnost účastníků. Proto je v letošním roce ponechán větší prostor pro vyplňování a sběr žádostí. ...

weby uniweb

Zápisy do plzeňských mateřských škol se uskuteční od 2?. do 1?6. května. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními bude organizace zápisů přizpůsobena tak, aby byla zaručena bezpečnost účastníků. Proto je v letošním roce ponechán větší prostor pro vyplňování a sběr žádostí.
Žádosti k vyplnění a další podrobné informace jsou na webu  mszapis.plzen.eu. Rodiče zde vyplní žádost, vytisknou ji, podepíší a zajistí potvrzení o očkování dítěte a kopii rodného listu.
• Tyto dokumenty doručí mateřské škole v době od 4?. do 7?. května osobně, dle pravidel konkrétní školy. Je možné je zaslat i prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce, popřípadě poštou.
• Ve výjimečných případech je možné vyplnit přihlášku i na ÚMO Plzeň 1, a to po předchozím telefonickém objednání na číslech: 378 036 190 a 378 036 092, a také na MMP nebo přímo v konkrétní MŠ.  
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2? do zpravidla 6? let. Dítě mladší 3? let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Předškolní vzdělávání je však povinné pro děti, které dosáhnou pěti let k letošnímu 3?1. srpnu. Povinný rok je ve veřejných mateřských školách bezplatný. V případě povinného předškolního vzdělávání není nutné předkládat potvrzení o očkování. 
Pro zápis je v souladu se školským zákonem rozhodující trvalý pobyt dítěte. Zákonní zástupci dětí jsou povinni přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání ve spádové mateřské škole. Město Plzeň řeší spádové mateřské školy obecně závaznou vyhláškou tak, že školské obvody jsou shodné s územím čtyř velkých obvodů. Dále pak území Křimic, Radčic a Malesic je dalším školským obvodem a následuje společný obvod Litic a Lhoty. Černice jsou součástí školského obvodu Plzeň 2. 
Jednotlivé fáze řízení v aplikaci:
I.fáze: Vyplnění žádostí - od 5. 4. - 7. 5. 2021
II. fáze: Sběr žádostí - od 4. 5. - 7. 5. 2021
II. fáze: přijímací řízení - od 7. 5. - 31. 5. 2021

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 1 Článek může obsahovat komerční sdělení.

STK Nepomucká

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
koronavirus v plzni B

Hlavní zprávy

 

AUTO CB škoda plus
uniweb weby