Rekonstrukce plynovodní sítě na území MO Plzeň 1 – rok 2020 část Zavadilka

Dne 22.06.2020 bude zahájena další etapa rekonstrukce plynovodu, a to v lokalitě zvané Zavadilka. Stavební práce, spojené s touto rekonstrukcí, se nejvíce dotknou ulic Jakuba Jana Ryby, Viléma Blodka, Josefa Lady, Otakara Březiny, Fibichovy, Mozartovy a ulice Lidické. Předpokládaný termín ukončení ...


Dne 22.06.2020 bude zahájena další etapa rekonstrukce plynovodu, a to v lokalitě zvané Zavadilka. Stavební práce, spojené s touto rekonstrukcí, se nejvíce dotknou ulic Jakuba Jana Ryby, Viléma Blodka, Josefa Lady, Otakara Březiny, Fibichovy, Mozartovy a ulice Lidické. Předpokládaný termín ukončení rekonstrukce na Zavadilce je plánovaný do 15.10.2020.
Část stavebních prací bude prováděna mimo komunikace – travnatá plocha. Většina prací však zasáhne do chodníků a vozovek. Z tohoto důvodu bude docházet průběžně k uzavírkám těchto komunikací. Na chodnících to budou částečné, místy však úplné uzavírky. Pro chodce však vždy zůstanou zachovány bezpečné přístupy do přilehlých nemovitostí a bude zajištěn průchod kolem stavebního místa. Vozovky budou uzavírány většinou částečně, kdy výkopové práce budou prováděny po polovinách nebo za pomoci přejezdových plechů. Vzhledem k umístění plynovodu v této lokalitě však dojde i k několika úplným uzavírkám vozovek.  V těchto případech budou občané, kteří bydlí za úplnou uzavírkou, s předstihem seznámeni ze strany dodavatele stavebních prací o době a rozsahu tohoto omezení. Na některých místech budou krátkodobě vyblokována parkovací místa. Rekonstrukce bude prováděna po etapách, po krátkých vzdálenostech, aby omezení pro občany bylo co nejmenší. Rovněž dojde ke koordinaci se stavební firmou POHL cz, a.s., která provádí rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulici Janáčkova, aby byla co nejvíce zachována dopravní obslužnost v dotčeném území. Po ukončení výkopových prací bude povrch výkopu sledován a udržován v bezpečně sjízdném a schůdném stavu dosypáváním povrchu výkopu. Rekonstrukce plynovodní sítě je prováděna z důvodu jejího stáří a nevyhovujícího technického stavu.
Dodavatelem stavebních prací je společnost STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, IČO 14706768, Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice, tel. 377 150 311.

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 1 Článek může obsahovat komerční sdělení.

The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

Renault Clio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka