V čistírně odpadních vod v Plzni jsou nová kalová pole za 100 milionů

V areálu Čistírny odpadních vod v Jateční ulici byla s měsíčním předstihem dokončena stavba obnovy kalových polí za téměř 100 milionů korun. Rozkládá se na více než 18 tisících metrech čtverečních a trvala od prosince 2020 do října 2021.

weby na míru UNIWEB

 Investorem je VODÁRNA PLZEŇ a.s., zhotovitelem SMP CZ, a. s, Divize 5 vodohospodářské a ekologické stavby.

„Kalová pole slouží k ukládání čistírenských kalů, které se v nich přirozeně vysušují a následně se odvážejí k likvidaci. Voda, která z kalů sesedne, se odvádí do kanalizace k dalšímu přečištění. K tomu slouží nově vybudovaná stoka napojená do hlavního sběrače v hloubce osmi metrů pod povrchem,“ vysvětlil generální ředitel VODÁRNY PLZEŇ a.s. Jiří Kozohorský. O další ekologickou likvidaci zbylého materiálu se pak stará specializovaná odpadová firma. Pokud jsou na kalová pole uloženy kaly z malých čistíren odpadních vod, vozí se tyto následně k dalšímu zpracování na kompostárnu, kal z ČOV v Plzni, pokud prošel hygienickým zabezpečením, končí zapracováním do zemědělské půdy a výkopky z havárií jdou do recyklačního střediska.

„Součástí díla je kromě obnovy kalových polí i demolice stávajících nevyužívaných objektů, rekonstrukce dvou hal a kójí pro uskladnění sypkého materiálu určeného pro opravy havárií vody a kanalizace a kóje na výkopek z těchto havárií,“ uvedl vedoucí dodavatelské divize společnosti SMP CZ Tomáš Chvojka s tím, že s ohledem na snížení zátěže životního prostředí bylo na stavbě vybudováno mobilní recyklační centrum, kde se veškeré vybourané betonové konstrukce předrtily a použily do podkladních vrstev v celé stavbě. „Ušetřili jsme tím 17, 5 tisíce tun nově nakupovaných štěrkodrtí a investor tím ušetřil značnou část finančních prostředků,“ dodal Tomáš Chvojka. Kóje byly postaveny z betonových ´legokostek´, což je variabilní systém, jenž může být v budoucnu jakkoliv přestavěn. Celou stavbu uzavírají kompletně nové komunikace s ní související.

VODÁRNA PLZEŇ a.s. vloni vyrobila 14 420 tis. kubíků vody a vyčistila 20 953 tis. kubíků odpadní vody. Celkem provozuje 26 čistíren odpadních vod a 957 kilometrů kanalizační sítě s 97 čerpacími stanicemi. Prostřednictvím 33 tisíc přípojek zajišťuje odvod a likvidaci odpadních vod od cca 233 tisíc obyvatel.

Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy

 

Loop jazz SIDE B
uniweb weby