Výběrové šetření ČSÚ v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2022 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve zněni pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetřeni o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životni podmínky 2022“ (EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování ...

weby uniweb

Český statistický úřad organizuje v roce 2022 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve zněni pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetřeni o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životni podmínky 2022“ (EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.Šetřeni se uskuteční na území celé České republiky v 11 473 domácnostech, z nichž 6 723 se zúčastnilo šetřeni již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.
Vlastní šetřeni proběhne v době od 29. ledna do 12. června 2022 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSŮ je nesmírné důležitá. Umožni v zájmu nás všech získat řadu důležitých Informaci o sociální situaci domácnosti v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.
Terénní pracovnici zapojeni do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracováni je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovnici ČSŮ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivosti o veškerých šetřených skutečnostech.
V Plzeňském kraji bude v rámci tohoto šetření navštíveno 621 domácností - 260 domácností bude letos osloveno poprvé, zbývajících 361 domácností se šetření zúčastní opakovaně.Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.
Případné otázky zodpoví pracovníci Krajské správy ČSÚ pověřeného řízením šetřeni Životní podmínky 2022, kterými jsou:
Bc. Libuše Rešová, tel. 377612274,737280846
a Ing. Vladislava Toušová, tel. 377612272, 605227887

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany Článek může obsahovat komerční sdělení.

NetConcert Music by Frank Zappa

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Hollywood Night & Český národní symfonický orchestr

Hlavní zprávy

 

NetConcert Monica Mancini
uniweb weby