Inovativní firmy regionu dostanou dotace

Z dotačního programu „INKUBACE FIREM (2023)“ doporučila Rada Plzeňského kraje zastupitelům schválit poskytnutí 4 dotací v celkové hodnotě 1 600 000 Kč.


„Účelem a cílem tohoto dotačního programu je podpora vzniku a rozvoje mladých inovativních firem v našem kraji. Podpořené firmy získají díky inkubačnímu programu, realizovanému v Podnikatelském a inovačním centru BIC Plzeň, metodickou podporu při rozpracování svého podnikatelského záměru, zpětnou vazbu a poradenství od odborníků a mentorů dle svého zaměření. Identifikují tak lépe své oblasti, které ke svému rozvoji potřebují dořešit, a spolu se svým senior konzultantem z BIC Plzeň sestaví inkubační plán, pro jehož realizaci následně využijí financování z dotačního Programu,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, IT a evropské záležitosti Petr Vanka. 

Finanční prostředky budou tudíž novým inovativním firmám poskytnuty jako neinvestiční účelová dotace na realizaci inkubačního plánu, tj. na nákup specifických služeb, které povedou k očekávánému rozvoji jejich podnikání a dále k vývoji nebo zavádění nových inovativních produktů/služeb do praxe.

 „Tato účelová dotace bude poskytnuta pouze firmám, které působí a mají sídlo v Plzeňském kraji. Samotné služby přitom mohou realizovat i mimo Plzeňský kraj,“ závěrem upozornil náměstek hejtmana P. Vanka. 

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Auto CB - Škoda service - Zimmí servisní prohlídka za akční cenu

Hlavní zprávy

 

Nová Škoda Scala - Akční modely Fresh