Klenčí pod Čerchovem získalo dotaci EU na nový sběrný dvůr odpadů

Městys Klenčí pod Čerchovem obdržel v těchto dnech rozhodnutí ministra životního prostředí o finanční podpoře na projekt výstavby nového sběrného dvora odpadů určeného pro veřejnost z prostředků Evropské unie - Operačního programu životní prostředí. Celkové uznatelné náklady projektu výstavby ...


Městys Klenčí pod Čerchovem obdržel v těchto dnech rozhodnutí ministra životního prostředí o finanční podpoře na projekt výstavby nového sběrného dvora odpadů určeného pro veřejnost z prostředků Evropské unie - Operačního programu životní prostředí.
Celkové uznatelné náklady projektu výstavby nového sběrného dvora jsou 10,72 miliónů Kč a Evropská unie spolu se Státním fondem životního prostředí přispěla téměř 90% těchto prostředků, konkrétně 9,64 milióny Kč.

Jedná se o projekt výstavby zcela nového a moderně vybaveného sběrného dvora odpadů, který ve městě doposud nebyl provozován a je především pro obyvatele města velmi potřebný. Nový sběrný dvůr bude postaven na dobře dostupném pozemku po místní komunikaci v blízkosti areálu bývalých kasáren.

Projekt výstavby nového, moderně vybaveného sběrného dvora odpadů byl připravován od loňského roku, žádost o finanční prostředky Evropské unie byla podána v květnu letošního roku. Realizace vlastní stavby sběrného dvora včetně vybavení proběhne v příštím roce, kdy se také předpokládá zahájení provozu.

Sběrný dvůr bude vybaven potřebnými sběrnými nádobami na všechny druhy odpadů, které produkují obyvatelé města (včetně velkoobjemových kontejnerů a speciálních kontejnerů a zařízení pro nebezpečné odpady). Obyvatelé města budou moci do sběrného dvora ukládat jakýkoli odpad, který vyprodukovali v domácnosti (jako například objemný odpad, např. starý nábytek či koberce, vyřazená elektrická a elektronická zařízení z domácností např. lednice, televize, mikrovlnky apod., biologický odpad či zmiňovaný nebezpečný odpad). Sběrný dvůr bude vybaven nezbytným zázemím pro obsluhu a místem pro umisťování biologického odpadu rostlinného původu ze zahrad (minikompostárnou), včetně štěpkovače na staré větve ze stromů. Celý areál sběrného dvora bude oplocen a vybaven elektronickým zabezpečovacím systémem včetně kamer, které identifikují každou i „nežádoucí“ návštěvu sběrného dvora odpadů.

Velikost sběrného dvora je 1600 metrů čtverečních a předpokládaná roční kapacita 159 tun shromažďovaného odpadu, který bude prostřednictvím vybraného provozovatele následně odvážen k využití, odstranění či dalšímu způsobu nakládání.

Městys Klenčí pod Čerchovem tak nabídne svým občanům výrazně lepší a kvalitnější službu a možnost, jak nakládat s odpady z domácností v souladu se základními zásadami ochrany životního prostředí, než měli doposud. Cílem městyse je oslovit ostatní okolní obce a města a nabídnout jim využívání sběrného dvora v městysi Klenčí pod Čerchovem i ze strany obyvatel těchto okolních obcí.

Sběrné dvory odpadů jsou velmi důležitým zařízením pro nakládání s odpady ve městech a obcích. Jejich výhodou je, že díky obsluze jsou odpady odděleně shromažďovány a tříděny a velká většina z nich je pak materiálově využívána. Spolu s tímto projektem byly v současné době v Plzeňském kraji podpořeny z prostředků Evropské unie další 4 projekty sběrných dvorů v rámci Operačního programu Životní prostředí. V současné době funguje v Plzeňském kraji již více jak 68 sběrných dvorů odpadů v obcích a městech.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
ne 19.12.2010 07:010 +
 
Auto CB - Nová Škoda Kodiaq

Hlavní zprávy

 

NOVÝ RENAULT CAPTUR