Kraj má schválený rozpočet na rok 2007

Plzeňský kraj bude mít i v roce 2007 vyrovnaný rozpočet. Schválili to na svém posledním zasedání v tomto roce zastupitelé kraje. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný s celkovými příjmy 3 114 463 tis. Kč a rozpočtovou rezervou ve výši 84 154 tis. Kč.


Plzeňský kraj bude mít i v roce 2007 vyrovnaný rozpočet. Schválili to na svém posledním zasedání v tomto roce zastupitelé kraje. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný s celkovými příjmy 3 114 463 tis. Kč a rozpočtovou rezervou ve výši 84 154 tis. Kč. Hlavními prioritami rozpočtu, stejně jako v letech minulých, jsou investice do majetku kraje, investice do dopravní infrastruktury včetně souvislých oprav komunikací a financování výdajů na projekty z EU.

Rozdělení prostředků v rámci jednotlivých oblastí je podle mluvčí Aleny Šatrové podobné jako v předcházejícím roce. "V zásadní míře se liší jen oblast sociální péče, a to v důsledku účinnosti zákona o sociálních službách, kdy dochází ke změně financování sociálních služeb formou poskytování příspěvků na péči přímo klientům," uvedla Šatrová.
Rozpočet tak byl zkrácen o položku „dotace na sociální služby“, v minulém roce se jednalo o částku 243 741 tis. Kč. Prostředky určené na financování sociálních služeb budou zahrnuty do upraveného rozpočtu Plzeňského kraje na základě tzv. směrných čísel stanovených Ministerstvem práce a sociálních věcí. Již nyní je však zřejmé, že prostředky určené pro Plzeňský kraj a jeho zřizované organizace – ústavy sociální péče budou významně nižší než v roce 2006. Vzhledem k této skutečnosti kraj také neuvažuje s podporou pečovatelské služby obcím, ani s vypisování tzv. malých grantů pro nestátní neziskové organizace.

Struktura rozpočtu Plzeňského kraje vychází ze tří základních priorit kraje – doprava, podpora projektů EU a udržení stávající úrovně vyhlašovaných dotačních programů kraje.
Na investiční a neinvestiční akce na silnicích kraje je v rozpočtu vyčleněno 351 mil. Kč (jedná se o částku bez projektů kofinancovaných z EU). Vedle průtahů v obcích se chce kraj v roce 2007 také zaměřit na plošné opravy komunikací i mimo tyto úseky. Návrh také počítá s navýšením prostředků o 10 mil. Kč na projektovou přípravu staveb na silnicích. Stejně tak kraj chce zachovat rozsah dopravní obslužnosti, a to jak vlakové, tak autobusové.
Za důležité kraj považuje dále finance na projekty EU, a to jak individuální projekty, tak i kofinancování a předfinancování grantových schémat vypsaných v rámci společného
regionálního operačního programu. Pro tyto účely je vyčleněna souhrnná částka 90 000 tis. Kč, z čehož 50 mil. Kč tvoří částka na individuální projekty, která bude uvolňována v závislosti na aktuální potřebě financování konkrétních projektů EU. Jednou ze zásad návrhu rozpočtu Plzeňského kraje je nezadlužování kraje z titulu profinancování projektů EU.
I v roce 2007 bude kraj vyhlašovat řadu dotačních titulů, některé z nich jsou vyhlašovány již od roku 2001 a díky této podpoře se podařilo v kraji realizovat řadu významných a zajímavých akcí. V některých oblastech dojde dokonce ke zvýšení objemu prostředků. Na grantový program v oblasti kultury bylo přidáno téměř 600 tis. Kč. V rámci oblíbeného programu Obnova a stabilizace venkova bude opět rozděleno 60 mil. korun. Na program podpory víceúčelových hřišť bylo vyčleněno 9 mil. Kč, kraj v této oblasti razí strategii, že příjemcem podpory nemusí být pouze obce, ale i jiné
instituce provozující a spravující sportovní zařízení.Vizovické Trnkobraní 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
so 09.12.2006 17:270 +
 
Vizovické Trnkobraní 2024

Hlavní zprávy

 

Auto CB - Nová Škoda Kodiaq