Kraj rozdělil obcím přes šest milionů korun

Zastupitelé kraje schválili poskytnutí dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí Plzeňského kraje na odstranění havarijních stavů na jejich majetku.


Zastupitelé kraje schválili poskytnutí dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí Plzeňského kraje na odstranění havarijních stavů na jejich majetku. Finanční prostředky v celkové výši 6 150 tis. Kč. pomohou obcím vyřešit nahodilé situace, které nemohou samy z vlastního rozpočtu financovat.

Obec Horšice v okresu Plzeň – jih získá dotaci půl miliónu korun na zajištění nového vodního zdroje a propojení na stávající vodovodní řad. U dosud využívaného zdroje pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou v obci Horšice došlo k havárii. Byla provedena demontáž filtračního zařízení firmou Koncept Ekotech s.r.o., Praha. Tato firma vydala stanovisko o neprůchodnosti filtrační náplně, která byla způsobena silným znečištěním vody nerozpuštěnými látkami a železem. Tento vodní zdroj již není možné z důvodu silného znečištění dále využívat. Obec Horšice požádala o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 500 tis. Kč na zajištění nového vodního zdroje a propojení na stávající vodovodní řad.
Na výměnu kotlů ve škole v Kozojedech přispěje kraj částkou 200 tisíc Kč. Nákupem nových kotlů dojde k výrazné úspoře paliv a ke snížení emisí škodlivin do ovzduší.
Štichov na Domažlicku získá dotaci kraje ve výši 300.000 Kč na odkoupení budovy, která bude sloužit jako sídlo obecního úřadu a místní knihovny.
Na jižním Plzeňsku v obci Ždírec letos na jaře povodeň poškodila lávku. Na její opravu přispěje kraj obci částkou 150.000 Kč.

Největší částka 5 miliónů poputuje Dobrovolnému svazku obcí povodí Berounky. Prostředky jsou určeny na spolufinancování dokumentace pro stavební povolení v rámci skupinového projektu Čistá Berounka – etapa II. Projekt přispěje ke zlepšení životního prostředí v Plzeňském kraji a ke zlepšení kvality vod ve všech vodních tocích v dotčeném povodí. Na tento projekt kraj svazku přispěl již v minulých letech celkem částkou 15 mil. Kč. Jelikož se jedná o významný projekt, kraj jej bude finančně podporovat i v roce 2007.
Vizovické Trnkobraní 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
čt 07.12.2006 19:530 +
 
Auto CB - Nová Škoda Kodiaq

Hlavní zprávy

 

Auto CB - Nová Škoda Kodiaq