Mzdy v kraji vzrostly, průměrná je 32 800 Kč

V 1. čtvrtletí roku 2020 mzdy v kraji nominálně i reálně vzrostly. Průměrná hrubá měsíční mzda činila 32 800 Kč, což představuje meziroční zvýšení o 1 513 Kč, tj. o 4,8 %.

Jarní servisní akce AUTO CB

Pokud zohledníme inflaci, průměrné mzdy reálně vzrostly o 1,2 %. Vyplývá to z dat Českého statistického ústavu.

Plzeňský kraj se v 1. čtvrtletí 2020 může pochlubit čtvrtou nejvyšší průměrnou mzdou přepočtenou na osoby plně zaměstnané mezi jednotlivými kraji České republiky. Lépe jsou na tom kraje Hl. město Praha (42 760 Kč), Středočeský (34 224 Kč) a Jihomoravský (32 880 Kč). Nejnižší průměrná mzda byla zjištěna v Karlovarském kraji, a to 29 687 Kč, což je o 4 390 Kč méně, než je republikový průměr (34 077 Kč). Je třeba zdůraznit, že průměrná mzda v ČR je ovlivněna především výší mzdy v kraji Hl. město Praha, výše průměrné mzdy v ČR tak nedosahuje kromě Středočeského již žádný jiný kraj.

Ve všech krajích průměrná mzda nominálně vzrostla, nejvíce v kraji Jihočeském (o 6,0 %), nejméně pak v Hl. městě Praze (o 3,1 %). Spotřebitelské ceny v ČR celkem se zvýšily za uvedené období o 3,6 % a k reálnému růstu mezd došlo ve všech krajích kromě Hl. města Prahy. V celorepublikovém úhrnu průměrná hrubá měsíční nominální mzda vzrostla o 5,0 % a reálně se zvýšila o 1,4 %. Medián mezd činil 29 333 Kč a vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 5,8 %, u mužů dosáhl 31 790 Kč, u žen 26 723 Kč..

Počet zaměstnanců se oproti stejnému období předchozího roku v kraji snížil o 1,4 % na 211,2 tisíc. K nárůstu počtu zaměstnanců došlo pouze v jediném kraji ČR, v Hl. městě Praze (o 2,3 %). V ostatních krajích došlo k poklesu tohoto počtu, nejvíce v Karlovarském kraji (o 2,9 %). V celé České republice se evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané snížil o 35,0 tisíc zaměstnanců, tj. o 0,9 %.


Průměrná hrubá měsíční mzda
představuje podíl mezd bez ostatních osobních nákladů připadající na jednoho zaměstnance evidenčního počtu za měsíc. Do mezd se zahrnují základní mzdy a platy, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu, které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě. Nezahrnují se náhrady mzdy nebo platu za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény placené zaměstnavatelem. Jedná se o hrubé mzdy, tj. před snížením o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky. Průměrná hrubá měsíční mzda přepočtená na osoby plně zaměstnané zohledňuje délku pracovního úvazku.

 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený vyjadřuje přepočet na plně zaměstnané (s plnou pracovní dobou). Do evidenčního počtu zaměstnanců se zahrnují všichni stálí i dočasní zaměstnanci, kteří jsou ke zpravodajské jednotce v pracovním, služebním nebo členském poměru (kde součástí členství je pracovní vztah). Nezahrnují se např. ženy na mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené (nepracují-li současně v pracovním poměru), učni, osoby pracující pro firmu na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, osoby vykonávající veřejné funkce (např. poslanci, senátoři, uvolnění členové zastupitelstev všech stupňů, soudci, aj.).

The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
05.06.2020 10:300 +
 
Jarní servisní akce

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka