Na šumavskou silnici podél Otavy se opět vrací provoz

Důležitá dopravní spojka mezi českou a bavorskou stranou Šumavy ze Sušice do Kašperských Hor je od včerejšího večera opět průjezdná.

Cílená propagace v Plzni

Společnosti Swietelsky stavební, ve spolupráci s firmou Berger Bohemia, se podařilo původní termín moder-nizace komunikace II/169 a II/145 Dlouhá Ves – Radešov, zkrátit. Tím se uleví i obcím, kudy vedla objízdná trasa.

Modernizace zhruba 5,3 kilometrů dlouhého úseku vyšla investora, Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje, na zhruba 266 milionů korun.

„Pro sušickou oblast našeho závodu to byla finančně i délkou největší stavba. Trvala 16 měsíců i proto, že v šumavských podmínkách je zima, kdy se práce přerušují, prostě del-ší. Jsme rádi, že motoristé pojedou po bezpečné a kvalitní silnicí, vyhovující rostoucím nárokům na osobní, nákladní i autobusovou dopravu,“ říká Pavel Brůžek, prokurista spo-lečnosti Swietelsky stavební a vedoucí jejího odštěpného závodu Dopravní stavby Západ.

V některých úsecích bylo nutné jít do hloubky téměř pěti metrů pod úroveň původní vo-zovky. Náročné bylo i rozšiřování komunikace odsekáváním tisíců metrů krychlových skal, které lemují velkou část trasy. Došlo i ke zpevnění krajnic systémem Terramesh a gabio-novými zdmi a tím i stability okrajů vozovky směrem k řece a zajištění plného průjezdního profilu silnice. Nové jsou i propusti a mostky přes Račí a Opolenecký potok, zálivy auto-busových zastávek a samozřejmě konstrukční vrstvy vozovek. Skalní masiv se po odstra-nění nestabilních hornin, vykácení křovin a vzrostlých stromů zpevnil sítěmi.

Ke slavnostnímu předání díla dojde 23. června.

Druhou silnicí, která se na Šumavě po uzavírce otevírá, je průtah v Železné Rudě. Tam sice práce pokračují, řidiči ale od pondělka mohou projet na semafory. Není už tedy nutná objížďka řes Nýrsko. Vzhledem k blížící se sezně dovolenkářů ale hrozí, že se před semafory budou tvořit fronty. 

The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
so 13.06.2020 08:000 +
 
Jarní servisní akce

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka