Nejpovedenější stavby kraje jsou k vidění ve Svojšíně

Putovní výstava soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019 začala.

DEZINFEKCE.sk 2021

Vítězové soutěže Stavba roku Plzeňského kraje, kteří byli oceněni minulý týden, se vydali představit se veřejnosti. A nejen oni. Fotky všech staveb, které se letos do klání přihlásily, ukáže putovní výstava. Začala ve Svojšíně, kde bude ve vstupních prostorách místního zámku otevřená o víkendech až do státního svátku 28. září. Za kultivovanou úpravu centrální části obce získal Svojšín v letošním ročníku soutěže nominaci.
Stavby, které byly oceněny v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje, ale také všechna ostatní soutěžní díla, mohou lidé vidět na putovní výstavě fotografií. Během zářijových víkendů je expozice otevřená ve Svojšíně na nově zrekonstruovaném zámku.

Obec Svojšín byla letos v soutěži nominována za kultivovanou úpravu veřejného prostranství v jejím středu. „Centrální část obce – náves ve Svojšíně – je klasický venkovský prostor s liniovou zástavbou po stranách procházející silnice. Výrazným prvkem je zámek, který návsi dominuje a uzavírá ji,“ řekl Tomáš Petráň, místostarosta Svojšína. „Rekonstrukce byla potřeba kvůli nevyhovujícímu stavu povrchů a infrastruktury, který neodpovídal současným potřebám obyvatel a návštěvníků obce. Projekt spočíval v komplexním řešení těchto potřeb a kladl důraz na funkčnost, bezpečnost a urbanistický vzhled vesnické zástavby,“ doplnil.
Odborná porota soutěže ocenila hlavně použití tradičních materiálů, díky nimž se tu podařilo vytvořit důstojný doplněk rekonstruovaného zámku. Vznikly tady velkorysé plochy pro pěší a zajištěn byl také bezbariérový přístup k budově obecního úřadu.

Výstava 37 stavebních děl, která se účastnila letošního ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje, bude putovat po Plzeňském kraji. Celkem má 7 zastávek. Tou příští je Spálené Poříčí.

Více informací o soutěži na www.stavbarokupk.cz. Letošní ročník soutěže nově získal záštitu Ministerstva průmyslu a obchodu. Partnerem je společnost Eurosoftware s.r.o.


Putovní výstava Stavba roku Plzeňského kraje 2019
Zámek Svojšín, Svojšín 1
Září 2020 – soboty, neděle a státní svátky 10:00–12:00 a 13:00–17:00


Přehled cen a oceněných staveb v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2019

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019
Novostavba KONPLAN s.r.o., Plzeň
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 je udělen za suverénní architektonický počin, jenž – i díky svým urbanistickým kvalitám – výrazně překonává měřítko regionu.

Lokalita Bolevec, Plzeň
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 je udělen za originální schéma zástavby a výrazově čistou soudobou architekturu, která dokázala navázat na půvab starých statků a usedlostí.

Cena poroty
Knihovna města Spálené Poříčí
Cenu poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje získává zejména za doplnění nové stavby do celkového kontextu historické zástavby v centru obce a rovněž za citlivě řešený interiér.

Čestné uznání poroty
Přírodní zahrada a budova mateřské školy, Klenčí pod Čerchovem
Čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje získává za nápadité řešení zahrady mateřské školy, která má nejlepší předpoklady rozvíjet vnímání nejmladší generace a vzdělávat ji.

Cena hejtmana Plzeňského kraje
Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice
Cenu hejtmana Plzeňského kraje získává především za invenční technické řešení rekonstrukce historického mostu a za doplnění atraktivní lávky zvyšující průchodnost územím.

Cena primátora města Plzně
Bytový dům Sylván, Plzeň
Cenu primátora města Plzně získává za soudobý vstup do lokality a vytvoření nové vrstvy obytné zástavby Vinic a Sylvánu, za přesvědčivou architektonickou formu a doplnění obytné části o parkově upravený vnitroblok.

Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji
Bytový dům v Radyňské ulici, Plzeň
Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji získává pro sílu své formy, výrazovou pestrost, a rovněž za své obytné kvality.

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Bytový dům Papírnická, Plzeň
Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví získává za soudobě řešený obytný celek, který směrem k řece otevírá nejen soukromé prostory bytů, ale i poloveřejný prostor terasy a vnitrobloku.

Cena veřejnosti
Novostavba KONPLAN s.r.o., Plzeň


Odborná porota

Ing. Milan Froněk – na návrh Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Ing. arch. Miloslav Bokota – člen poroty působící mimo Plzeňský kraj
Mgr. Ing. arch. Petr Klíma – na návrh Obce architektů
Ing. arch. Aleš Kubalík – člen poroty působící mimo Plzeňský kraj
Ing. arch. Miloslav Michalec – na návrh Krajského úřadu Plzeňského kraje
Ing. arch. Edita Míková – na návrh Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně
Ing. Jaromíra Škublová – na návrh České komory autorizovaných inženýrů a techniků


O soutěži Stavba roku Plzeňského kraje

Vyhlašovateli soutěže Stavba roku Plzeňského kraje jsou Plzeňský kraj a město Plzeň, odborným garantem je Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji.

Spoluvyhlašovateli jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obec architektů.

Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda, primátora města Plzně Martina Baxy a Ministerstva průmyslu a obchodu.

weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
ne 20.09.2020 17:050 +
 
kamiq zvýhodnění

Hlavní zprávy

 

karoq zvýhodnění
seo uniweb