Obchodní centrum AMESIDE v Plzni musí mít proces EIA

Vlivy stavby na životní prostředí se budou podle Dětí Země důkladně hodnotit.

SEO UNIWEB

Krajský úřad Plzeňského kraje zveřejnil dne 27. srpna 2019 závěry zjišťovacího řízení k plánované výstavbě obřího obchodního centra AMESIDE v Plzni, kterými uznal požadavek Dětí Země, Krajské hygienické stanice i jednoho občana města na podrobné vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí procesem EIA. V oznámení totiž hlavně chyběly důležité údaje o vlivech na okolí a na veřejné zdraví, zejména zvýšením intenzit hluku. Pražská firma Ameside, a. s., tak musí vypracovat dokumentaci EIA.

„S požadavkem krajského úřadu na vypracování dokumentace EIA jsme spokojeni, protože v našem vyjádření se čtrnácti požadavky jsme upozornili na mnoho chyb, nejasností a rozporů, takže bylo zcela logické, aby pro tuto monstrózní stavbu bylo nařízené podrobné vyhodnocení jejích vlivů na životní prostředí. Také oceňujeme, že naše kritika absence údajů o vlivu stavby na hlukovou situaci se nezávisle objevila i ve vyjádření Krajské hygienické stanice jako jediné státní instituce,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Děti Země ve svém vyjádření, podobně jako jeden plzeňský občan, upozorňují, že stavbou vzroste škodlivá automobilová doprava, takže dojde k nadlimitnímu navýšení intenzit hluku a k dalšímu znečištění ovzduší. Stavba také podle nich není v souladu se strategickými plány Plzně, jako je zejména plán udržitelné mobility, akční plán protihlukových opatření či program ke zlepšení kvality ovzduší.

„Součástí vyjádření je také odborné stanovisko MUDr. Evy Rychlíkové, Ph.D. ze Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem s jedenácti nedostatky, rozpory a vadami oznámení EIA, které se týkají vlivů na veřejné zdraví z hlediska intenzit hluku a stavu ovzduší. V dokumentaci EIA se má investor s tímto stanoviskem podrobně vypořádat, stejně jako se všemi podanými vyjádřeními,“ uvádí další porobnosti Patrik.

Z vyjádření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje vyplývá, že nejsou řádně řešeny nadlimitní intenzity hluku z nočního provozu centra, dále chybí posouzení hluku při výstavbě a také z automobilové dopravy po dostavbě, tzn. hlavně na Denisově nábřeží, na Anglickém nábřeží, na Sirkové ulici, na Pražské a na Nádražní.

Zdrojem trvalého zvýšení intenzit hluku a znečištění ovzduší budou po dostavbě centra stacionární zdroje (vzduchotechnika) a liniové zdroje v podobě nárůstu počtu aut zaměstnanců, zásobování a návštěvníků centra, a to zejména na Denisově nábřeží. Tyto vlivy významně zhoršují veřejné zdraví a pohodu bydlení.

Nové olbřímí obchodní centrum AMESIDE na ploše 2,9 hektarů má být v prostoru vymezeném Americkou třídou, Denisovým nábřežím a stávajícími objekty Obchodního domu TESCO, polikliniky a administrativní budovy. Stavba se má skládat ze dvou podzemních podlaží s parkovištěm pro téměř 1170 aut a s téměř 330 odstavnými místy. Na povrchu mají být obchody, stravovací a zábavné zařízení, kanceláře a byty a také zastřešené ulice. Celková hrubá podlažní plocha je 13,2 hektarů. Výstavba má probíhat v letech 2022 až 2026.

Vyjádření k oznámení EIA, kromě již zmiňovaných tří, také zaslala Česká inspekce životního prostředí v Plzni, Plzeň 3, Plzeň a odbor životního prostředí. Tato vyjádření ovšem podrobný proces EIA nepožadovala.

Na situaci reaguje tiskový mluvčí AMESIDE Karel Samec:  "Společnost AMESIDE předpokládala, že stejnojmenný projekt v Plzni projde úplným procesem EIA (tzv. „velká“ EIA, posouzení vlivu projektu na životní prostředí). Při zástavbě takto velkého území je „velká EIA“ obvyklá a tento fakt společnost AMESIDE bez výjimky respektuje. Stejně tak respektuje i úřední postup, kdy prvním krokem k zahájení procesu EIA je oznámení záměru příslušnému úřadu (pozn.: zde KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ). Záměr projde tzv. zjišťovací řízením, jehož závěry jsou podkladem pro vypracování podrobné studie EIA. V žádném případě pak tento krok neznamená neočekávanou událost. Projektanti a specialisté nyní vyhodnocují připomínky podané k záměru v rámci zjišťovacího řízení. Věříme, že se nám všechny konstruktivní podněty podaří v rámci další konkretizace vypořádat. Společnost AMESIDE přistupuje k projektu zástavby takto významného území na rozdíl od aktivistů velmi zodpovědně, aby se Plzeň co nejdříve zbavila nešťastné díry přímo ve svém centru.“   

 

weby na míru UNIWEB

Komentáře

  • Před 11 měsíci

    Vedení města /současné i minulé/ vrší jednu chybu za druhou. Bohužel se řídí úslovím "po mě potopa". Uvedené pozemky měly vždy zůstat majetkem města, aby radní mohli bez problémů ovlivňovat dění v lokalitě. Navíc, jak z článku vyplývá, magistrát i v současnosti dělá mrtvého brouka a zasahuje Krajský úřad. Navíc hrozí, podobně jako třeba v Ostravě, kde vznikla obří Karolina, že se centrum města vylidní, obchody jeden po druhém zmizí. Bohužel, pánovi s motýlkem a jeho suitě je to ukradené, on má jiné priority. Asi by mělo vzniknout nové referendum...

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
po 09.09.2019 14:140 (1)
 
3. ročník Mistrovství ČR v Cestářském rodeu

Hlavní zprávy

 

Launch Octavia auto cb
seo uniweb