Plzeň má marketingovou strategii, klíčový dokument pro prezentaci

Zastupitelé schválili Marketingovou strategie města Plzně, která je klíčovým dokumentem pro prezentaci krajské metropole.

weby na míru UNIWEB

Jejím základním cílem je posilovat vnímání Plzně jako skvělého města k životu, podnikání nebo studiu. Toto chce město pomocí vlastních marketingových aktivit a pomocí aktivit i všech složek města, spokojených obyvatel i místních podnikatelů sdílet i za hranice Plzně. Strategie definuje marketingovou vizi pro období platnosti Strategického plánu, tedy do roku 2035. Navazuje na koncepční dokumenty města, respektuje jejich cíle.

„Smyslem marketingové strategie města je určit společný jednotný směr komunikace města, podporovat dosažení konkrétních výsledků definovaných Strategickým plánem, zefektivnit marketingové procesy a vyhledávat synergické efekty,“ uvedla radní města Plzně Veronika Jilichová Nová, která má na starost oblast prezentace a marketingu.

Podle Veroniky Jilichové Nové je městský marketing souborem procesů, které mohou zajišťovat různí aktéři, ale procesy musí zůstat propojené společnou vizí a koordinované, aby se nevzdalovaly od stanoveného cíle. „Občan totiž zpravidla nerozlišuje mezi jednotlivými aktéry samosprávy a státní správy, mezi jednotlivými složkami města nebo jeho organizacemi. Vnímá přirozeně město jako jeden celistvý organismus. Cílem marketingu města je prezentovat jednotlivé složky města tak, aby občan ani rozlišovat nemusel. Aby město bylo zdravým, fungujícím organismem, aby občané města Plzně byli rádi jeho součástí,“ doplnila Veronika Jilichová Nová.

Praktickým nástrojem marketingové strategie je Roční plán aktivit, který obsahuje přehled zásadních projektů města v jednotlivých oblastech. „Slouží ke koordinaci aktivit v konkrétním roce v souladu s prioritami města. Vizí marketingové strategie jsou: Plzeň jako Péče, Příležitost a Perspektiva. Pro všechny!“ vysvětlila Jana Komišová, vedoucí Odboru prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně, pod jejímž vedením strategie vznikala.

NetConcert George Duke Band

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy

 

NetConcert Bobby Shew
uniweb weby