Plzeň posílí rozpočet západního okruhu i zaplatí výdaje kvůli covid-19

Plzeň využije část volných zdrojů z loňského přebytku hospodaření, konkrétně zhruba 70 milionů korun, a to na úplně nezbytné až havarijní věci.


Posílí tak rozpočet klíčové silniční stavby – západního okruhu, nechá odstranit havarijní stav na jedné ze svých škol a pokryje jimi i výdaje související s nákupem ochranných prostředků proti šíření covid-19. O rozdělení rozhodli zastupitelé. V červnu by pak zastupitelé měli rozhodovat o použití dalších zhruba 230 milionů „přebytkových“ korun, u nich se předpokládá, že je město použije na krytí schodku způsobeného koronavirovou krizí.
 
„Za pozitivní bilanci loňského rozpočtu jsem rád. A to zvlášť v době koronavirové krize, kdy pro letošek počítáme s výpadkem příjmů z cizích daní ve výši zhruba 550 milionů korun, přičemž víme, že odhadem dalších 250 milionů korun nás budou stát opatření související s pandemií koronaviru a mírněním jejích dopadů,“ přiblížil radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf.
 
Největší částku z volných zdrojů město uvolní na posílení rozpočtu zásadní investiční silniční akce Městského okruhu Křimická – Karlovarská – západní okruh. Půjde o 37 milionů korun. Roky plánovaná a připravovaná stavba druhé části západního silničního okruhu Plzně nyní startuje a hotová má být v první polovině roku 2023. Na dvoumiliardovou akci se podařilo získat přibližně 1,5 miliardy korun z dotace EU. Nová komunikace naváže na první část okruhu, která spojuje průmyslovou zónu Borská pole a Plzeň–Křimice. Po dokončení má západní okruh Plzně odvést část tranzitní dopravy, která projíždí centrem města zejména po Karlovarské třídě a Klatovské třídě. V souvislosti s tím bude vybudována i 3,5 kilometru dlouhá silnice, která spojí městskou část Plzeň–Křimice se Severním Předměstím Plzně.

Z volných zdrojů za rok 2019 město ale podpoří i menší projekty. Například 6,521 milionu korun použije na odstranění havarijního stavu stropů v odloučeném pracovišti 26. základní školy v Liticích včetně projektové dokumentace. „Při zpracování projektu rekonstrukce třetího nadzemního podlaží se přišlo na to, že v budově je dřevomorka. Po provedení základních sond statikem a mykoložkou bylo vydáno stanovisko projektanta s doporučením nutného odstranění havarijního stavu,“ přiblížil radní David Šlouf.

Plzeň už také sčítá první náklady spojené s pandemií způsobující onemocnění covid-19. Město samo okamžitě reagovalo a ze svého rozpočtu začalo v počátcích šíření krize shánět nedostatkové ochranné prostředky. Dosud tak Plzeň nakoupila 120 tisíc respirátorů FFP2, 150 tisíc rukavic, 5 tisíc čepic, 18 tisíc jednorázových zástěr, tisíc obleků, 200 bezdotykových teploměrů a několik tisíc litrů dezinfekčních roztoků a antibakteriálních mycích prostředků v celkové částce 17,05 milionu korun. Zboží za dalších zhruba 6,8 milionu korun včetně 60 tisíc respirátorů FFP2 má ještě objednáno. „V souvislosti s tím jsme z přebytku uvolnili částku deset milionů korun, a to právě na nákup osobních ochranných prostředků pro Magistrát města Plzně, městské příspěvkové organizace i pro zařízení pečující o seniory,“ doplnil radní David Šlouf. V současné době si město vytváří zásobu ochranných prostředků pro otevření základních a mateřských škol dle harmonogramu MŠMT.


The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka