Plzeň poskytne dotace na úpravy nemovitých kulturních památek

Zastupitelstvo města Plzně schválilo poskytnutí účelově podmíněné dotace vlastníkům šesti nemovitých kulturních památek na území Plzně, a to v celkové výši 1,4 milionu korun.

weby na míru UNIWEB

Rozhodlo o tom na svém jednání 13. září, finanční prostředky půjdou z rozpočtu magistrátního odboru památkové péče.

„Nejvyšší dotaci v částce 300 tisíc korun poskytneme majiteli domu č. p. 119 v Tovární 6 v Plzni. Dotace pomůže pokrýt náklady na výrobu a montáž šesti kusů dřevěných dvojitých (špaletových) slohových oken s uměleckořemeslnou výzdobou, jejich výměnu zahájil vlastník nemovitosti již v loňském roce. Uvedený dům je součástí architektonicky a památkově hodnotného souboru dvoupatrových domů č. p. 107, 119 a 918 v Tovární ulici. Vystavěn byl v letech 1892–1893 podle návrhu významného plzeňského architekta Rudolfa Štecha se sgrafitovou výzdobou průčelí podle Mikoláše Alše. Právě sgrafitová výzdoba tohoto souboru domů je první prací Mikoláše Alše v Plzni, provedl ji Josef Farkač,“ uvedla Eliška Bartáková, náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí.

Další prostředky od města Plzně ve výši 150 tisíc korun pomohou uhradit náklady na opravu střech hospodářských objektů sýpky a přístavku kolny venkovské usedlosti č. p. 4 ve Zborovské 31 v Doudlevcích. V současné době technicky i esteticky nevyhovující stav střech hospodářských budov vyřeší majitel pokládkou režné pálené taškové krytiny bobrovky. Usedlost č. p. 4 představuje mimořádně hodnotný a v místě někdejší příměstské vsi Doudlevce ojediněle dochovaný stavební soubor rozsáhlé usedlosti lidového klasicismu z 30. let 19. století s pozůstatky zaniklých starších středověkých i barokních objektů. Provedením opravy střech hospodářských objektů dojde k výraznému zlepšení vzhledu kulturní památky, které ve výsledku umožní její účinnější společenské uplatnění.

Zastupitelé rozhodli o dotaci ve výši 250 tisíc korun pro majitele domu č. p. 948 v Jagellonské 15/Petákově 1 v Plzni, ti peníze použijí na výrobu a montáž deseti kusů dřevěných slohových dvojitých oken do druhého nadzemního podlaží domu. Nemovitou kulturní památku začali renovovat v roce 2011, kdy došlo k celkové opravě novorenesančních fasád včetně restaurování sgrafitové výzdoby představující cyklus o Ludvíku Jagellonském. V roce 2016 zahájili vlastníci postupnou výměnu oken, která by měla skončit letos. Nárožní měšťanský dům je součástí souboru objektů postavených plzeňským architektem a stavitelem Rudolfem Štechem se sgrafitovou výzdobou fasád podle návrhů Mikoláše Alše. Dům patří k nejhodnotnějším celkům historizující architektury závěru 19. století na území města Plzně.

Částku 230 tisíc korun zastupitelé schválili pro subjekt Koinonia Giovanni Battista – Koinonia Jan Křtitel, který požádal o dotaci na opravu schodiště ve věži kostela sv. Petra a Pavla na Budilově náměstí v Liticích. Kostel patří k významným vrcholně gotickým sakrálním stavbám na Plzeňsku s bohatou stavební historií, současně je výraznou dominantou městské části Litice. Základní výstavba kostela byla ukončena před rokem 1420, současný vlastník provádí jeho postupnou důkladnou opravu. V letošním roce budou pokračovat odborné stavební a řemeslné opravy schodiště v hranolové věži se zvonicí, představující renesanční úpravu kostela po jeho požáru v roce 1576.

Na restaurování dvojice vstupních dveří a barokního portálu kostela sv. Mikuláše v Plzni získá Řeckokatolická farnost v Plzni dotaci od města ve výši 200 tisíc korun. V letošním roce zahájí farnost etapovou obnovu fasád. Předmětem první etapy bude restaurování dvojice dvoukřídlových vstupních dveří v severním průčelí a hlavního barokního portálu s výjimkou figurální plastiky sv. Mikuláše, jejíž náročné restaurování proběhne až v navazující etapě v roce 2022. Kostel sv. Mikuláše na Mikulášském hřbitově v Plzni představuje cenný gotický předměstský hřbitovní kostel z roku 1406.

Částku 270 tisíc korun schválili zastupitelé na zrestaurování reliéfní výzdoby východní a západní strany fasády Kestřánkovy vily č. p. 451, zvané též vila Marie, u ulice Karlovarská 70 v Plzni. Vila Marie v Lochotínské vilové čtvrti představuje nesporně nejcennější secesní památku v Plzni, jednu z prvních na našem území. Postavena byla v roce 1897, autorem je plzeňský rodák Franz Krásný. Objekt v období socialismu zpustl, v polovině 90. let 20. století provedl předchozí vlastník velmi diskutabilní rekonstrukci. Nynější majitel zahájil postupné restaurování vily v roce 2017, kdy nechal provést opravu sochy dudáka, dvojice hlav nad bývalým vchodem, v letech 2018–2020 restauroval reliéfní rostlinnou výzdobu, jež je jedním z nejcharakterističtějších prvků secesní architektury. Letos chce vlastník pokračovat v opravách rostlinné výzdoby na východním štítu a na figurálním reliéfu „Vyhnání z ráje“ schodišťové věže v západním průčelí vily.

FESTIVAL BONJOUR PLZEŇ 2021

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
sebevědomá fabia auto cb

Hlavní zprávy

 

Loop jazz SIDE B
uniweb weby