Plzeň uzavře Šumavskou ulici pro individuální automobilovou dopravu

Zajistit maximální bezpečnost chodců v Šumavské ulici se rozhodlo vedení města Plzně.

SEO UNIWEB

Ulici v úseku Nádražní – Vocelova město uzavře pro automobilovou dopravu. Důvodem je enormní nárůst počtu lidí, kteří komunikaci přecházejí. To souvisí s nedávno vybudovaným autobusovým terminálem u hlavního vlakového nádraží, místo se stalo významným a vysoce frekventovaným přestupním uzlem. Výjimku budou mít autobusy, trolejbusy, vozidla Vězeňské služby České republiky a Policie České republiky. Dané dopravní omezení odsouhlasila Rada městského obvodu Plzeň 3, ve kterém se řešené území nachází, nyní jej schválila Rada města Plzně.

„Město Plzeň uzavře pouze část Šumavské ulice v úseku Nádražní a Vocelova, kde se nacházejí zastávky městské hromadné dopravy a je zde problematické místo pro přecházení. Do uzavřeného úseku bude povolen vjezd autobusům všech druhů, tedy městské hromadné dopravy, linkové osobní dopravy i soukromých dopravců s ohledem na příjezd k autobusovému terminálu, trolejbusům a s ohledem na budovu okresního soudu budou mít samozřejmě povolen vjezd policisté a vězeňská služba. Úsek budou moci využívat též cyklisté,“ vysvětlil náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Vozidla najíždějící z křižovatky s ulicí Sirková budou povinna odbočit do ulice Nádražní, na jejímž konci je možné se otočit zpět nebo vyjet kolem hotelu Vienna House (dříve Angelo) do ulice U Prazdroje. Zbylá část území „Hamburku“ včetně autobusového terminálu bude přístupná z křižovatky U Prazdroje x Šumavská, výjezd zpět vede do této křižovatky nebo na most Nad Nádražím. Uzavřeným úsekem Šumavské ulice je nyní vedeno navádění vozidel ze směrů od křižovatky U Jána a od Slovan na Plzeňský Prazdroj (k hlavní bráně včetně parkoviště).

„Realizace vlastních opatření bude znamenat pouze úpravy dopravního značení, které jsou odhadnuty na 50 tisíc korun. Největší změny budou v navazujících křižovatkách na silnicích I. třídy Sirková a U Prazdroje, kde jsou na portálových velkoplošných značkách uvedeny směrové cíle přes Šumavskou ulici. Tyto cíle bude nutné upravit. Daná opatření by měla být hotova v horizontu šesti měsíců od podání žádosti, stanovení opatření obecné povahy až po samotnou realizaci,“ doplnil náměstek Michal Vozobule.

V roce 2013 byl otevřen nový výstup z Hlavního nádraží do Šumavské ulice a zprovozněno úrovňové propojení k tramvajovým zastávkám. V roce 2018 byl otevřen nový autobusový terminál Hlavní nádraží. K překonání Šumavské ulice je zřízeno tzv. místo pro přecházení (stavebně upravený prostor s dělicím ostrůvkem). „Intenzita chodců na tomto místě je enormní, v některých časech se jedná téměř o souvislý proud chodců. K vyznačení tzv. zebry na silnici nedošlo, aby byla zajištěna přijatelná průjezdnost především pro MHD. Na místě vznikají rizikové situace způsobené zejména tím, že chodci nerespektují skutečnost, že nemají přednost před vozidly. Na nevyhovující situaci upozorňují jak uživatelé komunikace, tak i zástupci policie,“ připomněl rizikovost úseku Ondřej Vohradský, vedoucí Úseku koncepce a dopravního inženýrství Správy veřejného statku města Plzně.

„V roce 2018 zpracoval Útvar koncepce a rozvoje města Plzně studii revitalizace veřejného prostoru u nádraží (křižovatka Americká x Sirková), ve které již bylo předjímáno omezení průjezdu individuální automobilové dopravy prostorem zastávek v Šumavské ulici. Definitivním řešením je doplnění přechodu pro chodce přes Šumavskou ulici v rámci signalizované křižovatky se Sirkovou ulicí. Studie byla odsouhlasena usnesením rady města v loňském roce,“ řekl Ondřej Vohradský.

weby uniweb

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
škoda plus auto cb

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
seo uniweb