Plzeň v době pandemie zintenzivnila pomoc lidem bez domova

Město Plzeň nastavilo opatření v době pandemie koronaviru, jehož primárním cílem bylo zajištění izolace a karantény pro lidi bez domova.

weby uniweb

V případě výpadku sociálních služeb Domova sv. Františka pak nahradit tyto kapacity jinými službami či opatřeními. Domov sv. Františka Městské charity Plzeň po celou dobu pandemie koronaviru poskytuje izolaci a karanténu lidem bez domova covid pozitivním do kapacity šesti lůžek. V případě záchytu většího počtu takto pozitivních osob bez domova řeší situaci město Plzeň vyčleněným místem pro izolaci. Informativní zprávu o pomoci lidem bez domova v době pandemie koronaviru přijali zastupitelé města.

Městská charita Plzeň je jediná organizace na území města Plzně, která poskytuje sociální služby pro lidi bez domova – azylový dům, noclehárnu, nízkoprahové denní centrum. V období pandemie covidu-19 a s ohledem na dodržování epidemických opatření se potvrdila nedostateční kapacita těchto sociálních služeb. Pracovníci Domova sv. Františka po celou dobu preventivně působili na lidi bez domova – rozdávali roušky, respirátory, desinfekce, doprovázeli je na PCR testy a jejich zdravotní stav byl pravidelně konzultován s lékařem, který má ordinaci v objektu Domova sv. Františka.

„V týdnu od 8. března 2021 byl detekován na území města Plzně větší počet lidí bez domova pozitivních na onemocnění covid-19, proto byla i dalším osobám nařízena karanténa. Domov sv. Františka následně informoval o omezení poskytovaných sociálních služeb do konce března. Jednalo se o nízkoprahové denní centrum a noclehárnu pro muže, které byly uzavřené,“ uvedl radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem města David Šlouf.

Vedení města na tuto skutečnost reagovalo sledem opatření: otevřením DEPA II. – v návaznosti na předchozí projekt DEPO I. Pro osoby bez domova byl zajištěn čtyřiadvacetihodinový provoz střediska. Krizové centrum DEPO II. se otevřelo 24. března a uzavřeno bylo 12. dubna. Za uvedenou dobu jeho služeb využilo přes sto osob. Finanční náklady na zajištění provozu činily 102 tisíc korun za služby v měsíci březnu a 125 tisíc korun za vybavení a potraviny. V souvislosti s tím bylo nutno zajistit lidem bez domova hygienický servis. Své kapacity navýšilo Středisko křesťanské pomoci, Centrum protidrogové pomoci a terapie, POINT 14. Středisko křesťanské pomoci navýšilo poskytování terénní pomoci v přirozených nocležištích lidí bez domova a intenzivně informovalo o změně služeb.

Lidé bez domova byli v rámci Depa II. dvakrát testováni, celkem 80 osob podstoupilo test, všichni s výsledkem negativním.

Město také řešilo problematiku testování na ubytovnách. Otestováno bylo 259 osob na různých ubytovnách v Plzni, s výsledkem jeden pozitivní.

„Objekt pro umístění lidí bez domova do karantény či izolace byl nejprve vybudován ve Školní 1. Poté, co se do České republiky dostala britská mutace, bylo nutné přehodnotit původní strategii, zejména na základě nových skutečností, které se ukázaly při testováni lidí bez domova v jiných městech. Při vědomí, že na území města je 450 osob bez domova a po diskuzi s klíčovými aktéry z řad neziskových organizací, které poskytují sociální služby směrem k lidem bez domova na území města Plzně, bylo rozhodnuto, že karanténní prostor ve Školní ulici bude ponechán jako záložní řešení ke dvěma novým karanténním místům – Domovu sv. Františka a ubytovně Plachého 52, kde je možné ve velmi krátké době zajistit kapacitu cca 50 lůžek,“ vysvětlil radní David Šlouf.

Rada města Plzně také v březnu uložila Odboru bytovému Magistrátu města Plzně a Obytné zóně Sylván, a. s., zřídit na ubytovně Plachého 52 izolační prostor pro lidi bez domova. Na ubytovně Plachého 52 bylo vyčleněno 16 lůžek pro izolaci. Na konci března byla ubytovna kompletně připravena. Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně zajišťoval pro lidi bez domova v izolaci či karanténě obědy ze školní jídelny, další potraviny byly zajištěny z Potravinové banky, nezbytná zdravotní péče a materiál v součinnosti s Poliklinikou Bory, a.s., a lůžkoviny ve spolupráci s Městským ústavem sociálních služeb v Plzni. Náklady na zajištění izolačního místa Plachého 52 jsou ve výši 371 tisíc korun.


STK Nepomucká

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
kraj ockovani covid chci cestovat

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
uniweb weby