Plzeň vloni hospodařila s přebytkem, peníze dá na covid

Hospodaření města Plzně za rok 2019 skončilo přebytkem, a to ve výši 453 milionů korun.


Volné zdroje využije krajská metropole hlavně na zajištění finančního krytí očekávaného výpadku příjmů či mimořádných výdajů v souvislosti s koranavirovou krizí, konkrétně je na to z přebytku připravena uvolnit částku 240 milionů korun. Z přebytku dále město vydá například 12 milionů korun na opravu havarijního stavu konstrukce kolektorů pod komunikací Gerská, částkou 20 milionů korun posílí rozpočet velké stavební investice, a to konkrétně přestavby sportovního areálu Prokopávka a další. Závěrečný účet města schválili zastupitelé.

„S výsledkem hospodaření za loňský rok jsem velmi spokojen. Ten výsledek pro nás znamená obrovskou pomoc právě v této době, kdy řešíme negativní dopady koronavirové krize. Můžeme si tak dovolit více než polovinu volných zdrojů poskytnout právě na zmírnění celé situace,“ přiblížil radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf. Právě on stojí spolu s ekonomickým úřadem za sestavováním rozpočtu i návrhy řešení současné situace, jež těžce dopadla na občany města, podnikatele, městské organizace, kulturní, sportovní i další aktéry a samozřejmě negativně zasáhla do rozpočtu Plzně na letošní rok. 

Z celkového přebytku za rok 2019 činí přebytek Magistrátu města Plzně 339 milionů korun, přebytek městských obvodů pak 114 milionů korun. Příjmy města ve výši 8,096 miliardy korun vykázaly plnění na 102,7 procent proti plánu, výdaje ve výši 7,292 miliardy korun naopak byly naplněny ve výši 95,3 procenta.

„Výše přebytku hospodaření magistrátu byla ovlivněna zejména zlepšenými příjmy, tedy z cizích daní jsme v roce 2019 získali o 78 milionů korun více, ze správních poplatků o dva miliony navíc, příjmy z poplatků za likvidaci odpadů byly vyšší o čtyři miliony korun, příjmy z daně z hazardu o 34 milionů korun, příjmy z pronájmu majetku o 33 milionů korun, příjmy z prodeje majetku o 36 milionů korun, příjmy z úroků vzrostly o devět milionů korun, ostatní nedaňové příjmy pak o šest milionů korun. Také se nám podařilo o 12 milionů korun navýšit příjmy z vlastní činnosti, a to zejména díky lepšímu výběru za parkování a příjmům ze zřízení služebností,“ vysvětlil radní David Šlouf.

Významný dopad na navýšení volných zdrojů měly také úspory. Například magistrát v roce 2019 uspořil 30 milionů korun z běžných výdajů, 27 milionů korun přinesla i úspora u DPH, přesunem výdajů u stavebních investic do roku 2020 se uvolnilo 118 milionů korun, u nestavebních investic se uspořily výdaje za dva miliony korun. Celkem 79 milionů korun pak zůstalo městu také k dispozici úsporou výdajů ve fondech.

Vedle přebytku hospodaření použilo město jako zdroj krytí pro výpadek příjmů a posílení rozpočtu výdajů v souvislosti s koronavirovou krizí zejména prostředky Fondu rezerv a rozvoje, zlepšené příjmy z prodeje majetku, prostředky z dividendy od společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. a volné prostředky získané úpravou plánu realizace investic.

Největšídopady se týkají oblasti příjmů z daní, které majípřesah i do výhledových let. Od začátku doby nouzového stavubyly sledovány a vyhodnocovány dostupné informace o vývojiekonomiky včetně vlivů do veřejných rozpočtů. Pro letošnírok je uvažována ztráta příjmů z daní pro město Plzeňve výši 560 milionů korun, v následujícím roce 450 milionůkorun a v roce 2022 město dle aktuálních prognóz přijde o225 milionů korun. Do rozpočtu se negativně promítla i krizováopatření vlády, kdy bylo například několik týdnů na celémúzemí města poskytováno zdarma parkovné, kdy také vypadlypříjmy z hazardu, nebyly vybírány správní poplatky apodobně.

Částka35,7 milionu korun je určena na krytí nákupu ochranných pomůcek,13,2 milionu korun půjde na krytí výpadku příjmu v souvislostis opatřeními města, jako je například zvýhodnění čiodpuštění nájmu nájemcům nebytových prostor a podobně, 18milionů korun je určeno na navýšení rozpočtu pro městskéorganizace, 14,5 milionu korun připravilo město na podporu menšíchsportovních a kulturních aktérů a další.

„Z částkyalokované na krytí negativních dopadů koronaviorové krize zbývázhruba 125 milionů korun, které vypořádáme v září. Topočítáme s druhou vlnou podpory neziskového sektoru sociálníoblasti, musíme také dopočítat pomoc pro naše městskéspolečnosti a příspěvkové organizace, tedy například proDivadlo J. K. Tyla, zoo, Plzeň 2015, Divadlo pod Lampou a další,“ dodal radní David Šlouf.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČEZ - Čistá energie zítřka

Hlavní zprávy

 

Nová Škoda Scala - Akční modely Fresh