Plzeňský kraj obdrží na silnice 333 milionů

Zastupitelé na mimořádném zasedání schválili uzavření smlouvy mezi SFDI, SÚS PK a Plzeňským krajem o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2020.


Finanční příspěvek na silniční stavby v kraji by měl činit 333 221 tisíc korun.

Návrh seznamu stavebních akcí na silnicích v kraji, které by bylo možné financovat ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) schválila rada na svém jednání dne 7. 7. 2020 (jednalo se o upravenou verzi návrhu, původní seznam akcí byl schválen 18. 5. 2020, oproti původnímu návrhu je schválený návrh rozšířen). Plzeňský kraj očekává, že v letošním roce obdrží od SFDI částku 333 221 000 korun. Konečným příjemcem finančních prostředků bude Správa a údržba silnic PK (SÚS PK), která zajistí i řádné použití a vyúčtování poskytnutých financí.
Finanční prostředky jsou poskytovány při splnění podmínky povinné spoluúčasti, přičemž minimální povinná výše vlastních finančních prostředků je 15 %.

Prostředky SFDI poskytnuté Plzeňskému kraji
2015   415 800 000 korun
2016   316 860 327 korun
2017   291 889 000 korun
2018   358 092 308 korun
2019   184 531 691 korun
2020   očekává se 333 211 000 korun