Počet dokončených bytů v kraji loni opět vzrostl

Počet dokončených bytů v Plzeňském kraji v roce 2019 i přes nižší počet zahájených bytů opět vzrostl.


V mezikrajském porovnání se kraj s nárůstem o 10,8 % zařadil na osmé místo, nevyšší nárůst byl zaznamenán v kraji Karlovarském. Mezi okresy bylo nejvíce bytů dokončeno v Plzni-městě. Zahájená výstavba dominovala v okresech Plzeň-sever a také Plzeň-město. Nárůst počtu zahájených bytů byl zaznamenán v 11 ze 14 krajů, k mírnému meziročnímu poklesu však došlo hned po Ústeckém a Královéhradeckém kraji i v Plzeňském regionu.

Na základě předběžných údajů byla v Plzeňském kraji zahájena výstavba 2 156 bytů, což je pátá nejvyšší hodnota v České republice. Jedná se zároveň o 5,6 % všech zahájených bytů v republice. Nejvyšší hodnota počtu zahájených bytů byla mapována ve Středočeském kraji, kde zásadní roli hraje výstavba rodinných domů na předměstí Prahy. V rámci Plzeňského kraje se z 55,8 % jednalo o zahájené byty v rodinných domech zejména v zázemí centrálních středisek osídlení. V roce 2019 došlo také k zahájení výstavby 578 bytů v bytových domech, které se naopak realizují převážně uvnitř větších měst. V předchozích letech bylo nejvíce bytových domů budováno v okrese Plzeň-město, ale v roce 2018 zde došlo k výraznému poklesu a naopak v okrese Plzeň-sever k nárůstu. V roce 2019 počet zahájených bytových domů v okrese Plzeň-město zase mírně vzrostl (na 294, tedy 50,9 % ze všech v kraji), ale setrvává i vyšší počet zahájených bytů v okrese Plzeň-sever (232), podíl počtu bytových domů v tomto okrese na celkovém počtu v kraji vzrostl z necelých 6 % v roce 2017 na 40,1 %.

Výstavba bytů v rodinných domech pak dominovala v oblasti okresu Plzeň-sever, kde byla v roce 2019 zahájena výstavba 297 bytů tohoto typu, což byl největší počet v kraji. Z meziokresního srovnání je zřejmé, že se nejméně začínalo stavět v okresech Klatovy (165 bytů) a Tachov (173 bytů), v okrese Klatovy dokonce nebyla zahájena výstavba žádného bytového domu.

Meziročně došlo v rámci Plzeňského kraje k mírnému poklesu počtu zahájených bytů, což bylo způsobeno hlavně snížením zahájené výstavby v okresech Tachov (o 30,2 %), Klatovy (o 18,3 %) a Plzeň-sever (o 10,0 %). V ostatních okresech kraje pak počet zahájených bytů vzrostl, nejvíce na Domažlicku (o 32,6 %). 

K nárůstu zahájené bytové výstavby došlo u 11 ze 14 krajů České republiky. Mírný meziroční pokles (o 0,3 %) byl mapován právě v Plzeňském kraji, který se zařadil po Ústeckém a Královéhradeckém kraji na třetí místo s nejnižším počtem zahájených bytů. V ostatních krajích zahájená výstavba meziročně vzrostla, nejvíce v Libereckém kraji (dokonce o více než 100 %), Hl. městě Praze a na Karlovarsku. 

Dokončená výstavba v Plzeňském kraji se v mezikrajském porovnání s nárůstem o 10,8 % zařadila tentokrát až na osmé místo, nevyšší nárůst byl zaznamenán v kraji Karlovarském. Nárůst počtu dokončených bytů byl mapován v 11 krajích ČR, k poklesu došlo v kraji Libereckém, Moravskoslezském a Středočeském. Uvnitř Plzeňského regionu pak došlo k nejvyššímu meziročnímu nárůstu na Klatovsku (téměř o 48 %), Plzni-jihu a Plzni-severu.

Celkem byla v Plzeňském kraji v roce 2019 dokončena výstavba 2 688 bytů, jedná se o čtvrtou nejvyšší hodnotu v České republice. Zároveň se tak kraj podílel 7,4 % na celkové dokončené výstavbě v republice. Více bytů, konkrétně 47,1 %, bylo dokončeno v rodinných domech. Při zaměření na podrobnější regionální členění se nejvyšší hodnoty počtu dokončených bytů v rodinných i bytových domech vyskytovaly v okrese Plzeň-město (1 161 dokončených bytů celkem), nejméně (jen 109) jich pak bylo dokončeno na Rokycansku. Růst byl zaznamenán ve 4 regionech ze 7 v kraji.

Výstavba bytů se dále člení podle druhu stavby. V kraji bylo sice dokončeno více bytů v rodinných než v bytových domech (o 5,1 procentního bodu), ale vzrostl podíl dokončených bytů v bytových domech na dokončených bytech celkem (o 3,5 procentních bodů oproti roku 2018). Ve všech okresech kromě Plzně-města to bylo obdobné. Tady byl počet dokončených bytů v bytových domech více než dvakrát vyšší než v domech rodinných. Také v mezikrajském porovnání můžeme sledovat vyšší podíl dokončených bytů v rodinných než v bytových domech až na Hl. město Prahu, kde byl na konci roku 2019 počet dokončených bytů v bytových domech dokonce více než šestkrát vyšší než v rodinných.

 Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
út 17.03.2020 12:080 +
 
Vizovické Trnkobraní 2024

Hlavní zprávy

 

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024