Porota vybrala 19 nominací na titul Stavba roku Plzeňského kraje

Celkem 19 staveb z 28 přihlášených bylo nominováno na titul Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2017.

weby na míru UNIWEB

Odborná porota zvolila nominace ve všech sedmi soutěžních kategoriích. Veřejnost se také může zapojit do výběru nejpovedenější stavby v Plzeňském kraji. Na základě hlasování, které probíhá na webových stránkách soutěže, bude udělena Cena veřejnosti. Letošní 15. ročník soutěže připomíná stoleté výročí vzniku Československé republiky a lidé mohou hlasovat také pro Stavbu století Plzeňského kraje.

Zástupci sedmičlenné poroty letošního ročníku Stavba roku Plzeňského kraje navštěvovali a posuzovali přihlášené stavby, aby z nich vybrali 19 těch, které se budou ucházet o titul Stavba roku Plzeňského kraje 2017 a další ceny udělované v soutěži. O Ceně veřejnosti rozhodne hlasování, které probíhá do 27. května 2018 na www.stavbarokupk.cz.

„Hodnotili jsme stavby kvalitativně srovnatelné s loňským ročníkem a nominace jsme vybrali ve všech soutěžních kategoriích,“ řekl předseda poroty Ing. arch. Miloslav Michalec. Dvě z přihlášených staveb porota přesunula do jiné kategorie přiměřenější jejich charakteru.

Vedle staveb, které byly uvedeny do provozu nebo kolaudovány v roce 2017, bude veřejnost moci vybírat také z budov, co v Plzeňském kraji vyrostly během posledních 100 let. Letošní soutěž o Stavbu století Plzeňského kraje iniciovala Okresní hospodářská komora Plzeňsko spolu s vyhlašovateli soutěže, aby připomněli výročí vzniku republiky.

„Stavby jsem vybíral s ohledem na stavební kulturu a tradici Plzeňského kraje,“ vysvětlil Ing. arch. Jan Soukup, který výběr deseti objektů navrhl. „Dbal jsem na to, aby šlo o stavby sloužící veřejnosti a aby byly funkčně prověřené. Dalšími kritérii byla kvalitní architektura s nadčasovými prvky a místní význam staveb.“

Hlasovat pro Stavbu století Plzeňského kraje je možné rovněž na webových stránkách www.stavbarokupk.cz do 27. května 2018.

Vyhlášení titulů Stavba roku Plzeňského kraje 2017, Stavba století Plzeňského kraje, Ceny veřejnosti i ostatních cen proběhne na galavečeru 5. června 2018 v Měšťanské besedě v Plzni.

Stavba roku Plzeňského kraje 2017

Nominované stavby a jejich hodnocení odbornou porotou

Kaple Panny Marie Bolestné ve Vatěticích (kat. A)
Nominace je navržena za citlivé a výrazově jednoduché provedení sakrální stavby. Původní soukromá kaple místní šlechtické rodiny z roku 1709 se dnešních dnů bohužel nedožila. O její znovuzrození se však zasloužil současný majitel bývalého zámku a statku. Přestože je dnešní podoba kaple inspirována tou původní, fasáda není tradičně omítnuta. Stavbu nyní charakterizuje kamenné zdivo, které v kontrastu s bělostným orámováním oken působí autenticky a čistě. Kaple není truchlivou vzpomínkou na doby dávno minulé, ale představuje víru v nové začátky.

Parkovací dům FN Plzeň – Lochotín (kat. A)
Nominace je navržena za jasné a přehledné řešení parkovacího domu. Stavba o čtyřech podlažích, která jsou pro snadnější orientaci barevně oddělena, vhodně využívá okolní svažitý terén pro umístění samostatných vjezdů do každého podlaží, a tímto nevyžaduje plošně náročné rampy. Je vytvořena zelená střecha s odpočinkovým prostorem. I když jeho využití se zdá v kontextu funkce parkovacího domu určeného pro zaměstnance problematické, stejně jako použití polystyrénového obkladu na fasádě bez využití jeho izolačních vlastností, navozuje objekt jednotný a ucelený dojem.

Smuteční síň v Plané (kat. A, přesunuto z kat. B)
Nominace je udělena za důstojné a citlivé řešení pietního místa. Nové prostorové uspořádání, otevření vstupního foyer do parku a naopak výrazné oddělení samotné smuteční síně s nenásilně působícím horním osvětlením činí stavbu jedinečnou. Charakterizují ji velice kvalitní materiály, designové zpracování nábytku a obkladů i zlepšení akustiky díky textilní podlahové krytině. Byl zde vytvořen důstojný, jednoduchý a čitelný objekt. Projekt vznikl na základě architektonické soutěže a je ukázkou spolupráce osvíceného investora a architekta.

Historický dům se Šenkem a restaurací „Lékárna“, Plzeň (kat. B)
Nominace je navržena za vkusnou a nenásilnou rekonstrukci domu na náměstí Republiky v Plzni. Komplex tří objektů získal nejenom novou tvář, na které byly vyhlazeny hluboké vrásky času, ale rovněž potřebnou náplň. Noví nájemníci i návštěvníci šenku oživí centrum města a dodají jasný smysl  úsilí spojenému s obnovou objektů. Pavlačový dvůr i interiéry stavby skrývají citlivě renovované části, které důstojně doplňují novější prvky.

KINONEKINO – přestavba objektu kina na vícefunkční zařízení, Planá (kat. B)
Nominace je udělena za velice zdařilou přestavbu, která původnímu objektu kina z konce 50. let vlila novou energii a krev do žil. Za následováníhodné lze považovat zejména naprosto čisté dispoziční řešení a elegantní přehlednost na sebe navazujících částí. Rekonstrukce je příkladem toho, že i stavby původně vybudované během akce "Z" mohou najít svůj nový smysl a svému místu přinést žádaný společenský život. Projekt vznikl na základě architektonické soutěže, což není běžný postup a může být inspirací pro veřejné investory. Kromě kvalitního detailu a provedení stavby nechybí zajímavé výtvarné řešení fasády, oplocení a interiéru.

Oprava objektu č. p. 60, Nečtiny (kat. B)
Nominace je navržena za vydařenou rekonstrukci secesního domu z roku 1912. Podařilo se zachovat původní styl domu a přitom neslevit z dnešních nároků na vybavení a užitnost budovy. Zároveň, což je pro záchranu každé historické stavby stejně důležité jako kvalitní stavebně technické řešení, byla domu vtisknuta nová funkce. Je využíván převážně k bydlení, přízemí bude upraveno jako prodejna upomínkových předmětů.

Rekonstrukce objektu č. p. 89, Kdyně (kat. B)
Nominace je udělena za příkladnou a komplexní obnovu domu, který byl původně odsouzen k demolici. Objekt je ukázkou bydlení v minulých dobách. V jeho centru zůstala rehabilitovaná velká černá kuchyně, kolem které jsou uspořádány pečlivě rekonstruované obytné místnosti Chvályhodná je snaha o použití převážně původních materiálů a technologií, čímž se povedlo udržet charakter stavby včetně historických detailů. Dům působí ve svém provedení velmi autenticky a zachovává stopu historie pro další generace.

Bytový dům Poděbradova, Plzeň (kat. C)
Nominace je navržena za střízlivou dostavbu bloku a potřebné scelení nároží staré městské zástavby. Parter s malými obchody odděluje přízemní byty od Poděbradovy ulice, kterou oživuje. Přehledné dispoziční a provozní řešení vnitřních částí se promítá i do kompozice a barevnosti fasády, která se vyznačuje až funkcionalistickou střídmostí. Dům nenásilně doplňuje navazující zástavbu a vhodně zvýrazňuje nárožní polohu. Příjemným prvkem je klidný vnitroblok s terasou a zelenou střechou nad podzemním parkovištěm.

Lokalita Na Dražkách, Plzeň (kat. C)
Nominace je navržena za architektonický výraz jednotlivých domů i jejich celkové vzájemné uspořádání odpovídající všem soudobým požadavkům na kvalitní bydlení. Lokalita představuje urbanisticky zdařilý koncept, který poskytuje dostatek ploch pro rekreaci obyvatel, neruší přemírou zaparkovaných vozidel a nenásilně kombinuje jednotlivé typy obytných staveb, které jsou navrženy s vysokým důrazem na estetickou stránku.

Bytový dům Světovar, Plzeň (kat. C)
Nominace je udělena za vytvoření ukázky moderní soudobé architektury. Koncept kombinuje klasické principy dvora s polosoukromými předzahrádkami v přízemí a nebytovým parterem do budoucího uličního prostoru. Dům vyniká kvalitním, dokonale zpracovaným stavebním detailem, kompozičním členěním a materiálově odlišeným parterem. Zajímavé a velkorysé je řešení společných prostorů schodiště a vstupu. Příznivě vyznívá nízká podlažnost objektu v poměru k rozměrnému dvoru. Bohužel výrazná část dvora je určena pro parkování a vjezd do suterénu pro osobní vozy, v těsné blízkosti s předzahrádkami.

Rekonstrukce I/20 Plzeň, Studentská (kat. D)
Nominace je navržena za úspěšné provedení dopravní stavby, která představuje zásadní rekonstrukci jedné z páteřních komunikací v Plzni. Jedná se o úsek od křižovatky s ulicí Gerská až po Plaskou. Délka samotné rekonstrukce činící 840 m je téměř zanedbatelná, ale v této části města významově dominantní. Jde o ukázkový příklad rekonstrukce důležité dopravní tepny, o výměnu celého podloží či úpravu zastávkových zálivů a ostrůvků za minimálního omezení běžného provozu

Hala na výrobu elektrorozvaděčů společnosti EUROSOFT-Control, Plzeň (kat. E)
Nominace je navržena za netradiční výtvarné ztvárnění a prostorové uspořádání průmyslové stavby. Zvláštní uznání je třeba vyslovit harmonickému skloubení výrobních a administrativních částí do jednoho kompaktního celku s jasnou prezentací funkce navenek. Důmyslně řešená industriální stavba neopomíjí pohledovou stránku návrhu. Celek působí vyváženě a vkusně.

Prodejní sklad instalačního materiálu společnosti ELFETEX, Plzeň (kat. E)
Nominace je navržena za propojení elegantního vzhledu, funkčnosti a praktičnosti každodenního provozu skladu a obchodních i prodejních prostor. Prostřednictvím vzdušného otevřeného interiéru nabízí stavba zákazníkům místo k pohodlnému nákupu a odpočinku, zaměstnancům pak svým zázemím výrazně zkvalitňuje dobu strávenou v práci. Fasádu charakterizuje výrazná šedožlutá firemní barevnost, která se formou mobiliáře a reklamních prvků objevuje rovněž ve vnitřní vstupní hale.

Břehové opevnění a cesta u Třemošenského rybníka, Plzeň (kat. F)
Nominace je navržena za realizaci nové rekreační zóny v těsném sousedství městské zástavby. Kamenné břehové opevnění vytváří dostatek ploch pro slunění a relaxaci. Materiály a forma zpracování zpevnění břehu reagují na blízkost sídliště, zatímco nově upravená stezka vede k přírodně řešeným břehům sousedního Kamenného rybníka. Propojením obou lokalit vzniklo lákavé místo pro rekreaci v docházkové vzdálenosti od zastávky MHD a malého záchytného parkoviště u vlakové zastávky.

Revitalizace areálu FC Dobřany (kat. F)
Nominace je udělena za komplexní přístup k obnově areálu původního fotbalového hřiště. Dominantou je vkusně řešená dvoupodlažní novostavba zázemí sportoviště kombinující šedou fasádu s velice výraznou červenou barvou oken. V patře na straně k hřišti je nezbytné hlediště pro 150 diváků. Při návrhu areálu nebylo opomenuto ani dětské hřiště či drobná stavba pro prodej zmrzliny. Všechny prvky jsou ve vzájemné harmonii a tvoří nové kulturně společenské centrum obce.

Mercandinovy sady v Klatovech – obnova historického parku – II. etapa (kat. G)
Nominace je navržena za podnětné krajinářské řešení parku s ohledem na současné potřeby a životní styl obyvatel. Návrh je založen na nové výstavbě stezek pro pěší i cyklisty, na rekonstrukci pobytového trávníku, osazení nového mobiliáře či prvků drobné architektury. Oválná promenáda se jakoby lehce vznáší nad centrálním paloukem, který je vhodně doplněn sochami a vodou. Park představuje kousek přírody a oázy klidu mezi dvěma frekventovanými městskými komunikacemi.

Rekonstrukce Letkovské ulice, Plzeň – Božkov (kat. G, přesunuto z kat. D)
Nominaci získává za stavebně i koordinačně náročnou a společensky prospěšnou rekonstrukci průjezdné části silnice v Letkovské ulici. Modernizace skrytých inženýrských sítí a nové povrchové úpravy se z velké části týkaly lokality patřící do vesnické památkové rezervace. Realizace obdobných projektů jsou náročné nejen kvůli potřebě vzájemné koordinace veškerých prací a technologií, ale rovněž vyvážením požadavků kladených na dopravní stavby a na pohledově a uživatelsky přívětivé povrchy a prvky parteru. Rekonstrukce Letkovské ulice dokázala zdánlivě protichůdné nároky dát do rovnováhy. 

Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích (kat. G)
Nominace je navržena za úpravu veřejného prostranství, které se tímto stalo plnohodnotným, nejen společenským srdcem města. Koncepce nového řešení náměstí ze 13. století se zrodila v návrhu soutěže, od něhož se však vlivem řady faktorů dnešní zpracování poněkud odlišuje. Přesto se povedlo zasadit funkční a moderně pojatý prostor do historického centra. Předností je rozdělení na dopravní část, které však uškodily na bílo natřené parkovací pruhy na dlažbě, a klidovou část, které vévodí stromoví s altánem.

Úpravy Paškova parku, Dýšina – Nová Huť (kat. G)
Nominace je navržena za estetickou úpravu veřejného prostranství s využitím tradičních a danému prostředí adekvátních materiálů. Zanedbanému prostranství v nenápadné a jen málo navštěvované části obce vtiskli autoři nový výraz a povznesli jeho význam nad rámec lokality. Půdorys i materiál kříže symbolizuje návrat ke kořenům naší kultury, jejíž charakteristickou součástí vždy bylo vytváření prostoru pro odpočinek poutníků, setkávání sousedů a spočinutí ve stínu pod korunami stromů.

Kategorie staveb:
A/ Novostavby budov,
B/ Rekonstrukce budov,
C/ Stavby pro bydlení,
D/ Dopravní a inženýrské stavby,
E/ Průmyslové stavby,
F/ Sportovní a volnočasové stavby,
G/ Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi).

Odborná porota:
Ing. arch. Radek Dragoun – autor vítězné stavby v loňské soutěži, kategorii Stavby pro bydlení;
Ing. Milan Froněk - Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR;
Ing. arch. Luboš Kouřim - Obec architektů;
Ing. arch. Václav Mastný - autor vítězné stavby v loňské soutěži, kategorii Průmyslové stavby;
Ing. arch. Miloslav Michalec - Plzeňský kraj;
Ing. arch. Edita Míková - Město Plzeň;
Ing. Jaromíra Škublová - ČKAIT.

Udělované ceny:
Titul Stavba roku Plzeňského kraje
Cena poroty
Čestné uznání poroty
Cena hejtmana Plzeňského kraje
Cena primátora města Plzně
Cena Okresní hospodářské komory Plzeňsko
Cena svazu podnikatelů ve stavebnictví
Cena veřejnosti


STAVBA STOLETÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE = speciální cena 15. ročníku soutěže

Výběr staveb Ing. arch. Jana Soukupa navržených na titul:
(seznam staveb podle doby vzniku)

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň - Doubravka
postaveno: 1930 – 1932
autor: Hanuš Zápal
vlastník: Plzeňský kraj

Funkcionalistická stavba o třech a čtyřech podlažích je postavená na půdorysu písmene L. Později byla rozšířena o tělocvičnu, doplňující půdorysný tvar do písmene T. Původně byla postavená jako Občanská škola Luďka Pika a zahrnovala dvě měšťanské školy, pro Doubravku a Lobzy.

Odůvodnění výběru:
Školní budovy se v Plzni sice stavěly na vysoké úrovni, ale s konzervativním architektonickým výrazem. Toto je první veřejná budova a škola v Plzni a celkově i první veřejná budova, postavená podle zásad funkcionalismu a nepochybně je vyvrcholením tvorby Hanuše Zápala.

Komerční banka, Rokycany
postavena: 1931 – 1933
autor: František Albert Libra 
vlastník: Komerční banka a.s.

Funkcionalistická budova byla postavena jako Městská spořitelna na nově vznikajícím náměstí před nádražím. Jedno a dvoupatrová budova s dobře řešenými dispozicemi kanceláří a provozních místností kolem centrální haly.

Odůvodnění výběru:
Urbanisticky dobře posazená budova svou hmotou respektuje drobnější prostředí menšího města. Koncept budovy je jasný, přehledný a v detailech je stavba dobře vyřešená. Po zboření druhé Librovy stavby v Rokycanech, restaurace u koupaliště, se jedná o nejkvalitnější moderní stavbu ve městě.

Sborový dům a modlitebna Korandova sboru, Plzeň
postaveno: 1935 – 1938
autor: Jaroslav Fischer
vlastník: Českobratrská církev evangelická

Pětipatrový nábřežní objekt předstupuje před modlitebnu kruhového půdorysu v zadním traktu parcely. Její prostor má patrovou galerii a je zaklenut kopulí se sklobetonovým vrchlíkem. Hlavním výzdobným prvkem je monumentální socha Krista od dánského sochaře Bertela Thorwaldsena (autorská kopie). Sborový dům s modlitebnou byl jedním z pěti objektů jakési evangelické obce kolem Prokopovy ulice, posledním byl dům Husovy lidové university, jejíž sál byl rekonstruován na Komorní divadlo, dnes již nefunkční.

Odůvodnění výběru:
Zejména modlitebna je vynikajícím příkladem moderního duchovního prostoru. Vznosnost sloupové architektury je kombinovaná se střízlivostí výrazu. Monumentální socha Krista je v dokonalém měřítku s interiérem. Modlitebna včetně sborového domu patří k nejlepším příkladům meziválečné architektury v Plzni i v regionu.

Sokolovna Domažlice
postaveno: 1936
autor: Lev Krča
vlastník: TJ Sokol Domažlice

Funkcionalistická budova obsahující sál tělocvičny a průčelní objekt se šatnami, zázemím, kancelářemi a klubovnami, byla postavena jako ocelový skelet. Ojedinělá stavba v konzervativním prostředí Domažlic se dnes příliš neuplatňuje ve svém architektonickém výrazu pro vysokou zeleň.

Odůvodnění výběru:
Překvapivě moderní a kvalitní architektura v jinak poměrně konzervativním prostředí města. Zvláštností je použití ocelové konstrukce.

Český rozhlas Plzeň
stavba: 1947 - 1958
autor: Karel Tausenau, František Hurta
vlastník: Český rozhlas

Složitý funkcionalistický objekt má dvě podzemní a tři nadzemní podlaží. Jedná se o jedinou budovu v republice, která byla postavena přímo pro potřeby rozhlasu.  Byly realizovány dvě etapy, zahrnující vestibul, nahrávací studia, kanceláře, „plovoucí“ nahrávací studia, vysílací pracoviště a zázemí. Koncertní sál nebyl realizován. Stavba má železobetonovou nosnou konstrukci.

Odůvodnění výběru:
Kultivovaná stavba, která vyhovuje i dnešnímu provozu s množstvím dobře řešených drobných technických detailů, které napomáhají užitné hodnotě stavby. 

Pavilon Pask, Klatovy
postaveno:  1959, rekonstrukce: 2014
autor: neznámý, autoři přestavby: Martin Kožnar a Jiří Bíza
vlastník: město Klatovy

Původní objekt postaven pro výstavy klatovských karafiátů v „akci Z“, později sloužil jako depozitář Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, v jehož zahradě se nalézá.  Při rekonstrukci v roce 2014 byl pavilon upraven pro soukromou sbírku skla firmy Loetz. Jeho architektura byla zjednodušena a vybavena kontinuálními vitrínami pro expozici skla.

Odůvodnění výběru:
Úpravou pavilonu došlo k jeho kultivaci a k velmi harmonickému vizuálnímu propojení interiéru i exteriéru - možnost rozšíření expozice do zahrady. Vnitřkem návštěvník jakoby „proplouvá“, v hlavní roli je sklo. Velmi zdařilá a osvěžující realizace malého objektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Televizní vysílač Krašov
realizace 1958 – 1960, po zničení Sovětskou armádou (1968) 1979 – 1981
autor: Josef Wanke
vlastník: České radiokomunikace a.s., Praha

Ocelová trubková konstrukce, kotvená lany byla postavena v roce 1960. V roce 1968 se stala obětí sovětských okupačních vojsk a po obnově se stala druhou nejvyšší stavbou v Československu, což platí dodnes v České republice. Štíhlá ocelová konstrukce se tyčí do výšky 347,5 m.

Odůvodnění výběru:
Velmi jednoduchá stavba, jen konstrukce tyčící se do velké výše, mnohdy skrz oblaky. Její upevnění není z dálky patrné, a proto působí, jakoby nerespektovala přírodní zákony. Je to technická stavba, vyjadřující své poslání až symbolickým způsobem.

Zimní stadion Plzeň
postaveno: 1965 – 72
autoři: Vladimír Urbanec a Pavel Janeček, statické řešení Ladislav Švábek
vlastník: Statutární město Plzeň

Hala tvořená ocelovou konstrukcí, doplněné lanovým systémem. Původní kapacita byla pro 10 000 diváků, v současnosti, po změně míst pro sedící, 7 500 diváků. Kolmé křídlo s válcovou hmotou, původně restaurace. Před halou socha brankáře od Vítězslava Eibla.

Odůvodnění výběru:
Nepochybně originální konstrukce, která nalezla své vyjádření v architektuře stavby. Kultivovaná a jedinečná stavba z období společenského a politického „tání“ v 60. letech 20. století.

Meditační zahrada v Plzni
realizace: od 60. let 20. století, kaple 1992 – 1995
autor koncepce: Luboš Hruška,
autoři kaple: Jiří Opl a Jan Soukup, autor soch: Roman Podrázský
vlastník: Biskupství plzeňské

Proměna ovocného sadu v přírodní park se sochami na téma Utrpení Krista a kaplí. Odkaz Luboše Hrušky obětem zla. Centrem je kaple na kruhovém půdorysu s patrovými místnostmi pro možnost ubytování. Výzdoba kaple od Romana Podrázského.

Odůvodnění výběru:
Ojedinělý koncept po stránce duchovní i krajinářské, vytvořený pronásledovaným člověkem ještě v době totality. Stálý zájem veřejnosti ukazuje na přijetí základní myšlenky odpuštění, nicméně připomínání zla, ničícího lidstvo.

Radnice na Slovanech v Plzni (na snímku)
postaveno: 1995 – 1999
autoři: Václav Šmolík, Václav Ulč
vlastník: Statutární město Plzeň

Stavba hlásící se k tradici radnic, budov s věží a s hodinami v moderním řešení. Čtyřpodlažní budova byla postavena pro dva účely – pro radnici a expozituru Komerční banky. Prostory radnice jsou navrženy kolem ústřední haly s volně vedeným schodištěm, v nároží je postavena dominantní věž.

Odůvodnění výběru:
Kultivovaná stavba, spojující v sobě staletou zkušenost se stavebním typem radnice, postmoderní způsob vnímání architektury s příklonem k funkcionalistické tradici.

weby uniweb zprávy

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Voices of Hollywood

Hlavní zprávy

 

Renault Captur - Renault bez čekání
uniweb weby