Prazdroj má ocenění za rovné odměňování žen a mužů

Plzeňský Prazdroj získal jako teprve druhá společnost v České republice prestižní mezinárodní ocenění Equal Salary Certification za stejné mzdové ohodnocení mužů a žen.


Certifikaci uděluje švýcarská organizace EQUAL-SALARY Foundation na základě detailního auditu, který provádí poradenská společnost PwC. Prazdroj se tak nyní řadí mezi 150 společností s nejférovějším systémem odměňování na světě. 

Férové podmínky pro zaměstnance, včetně rovného odměňování žen a mužů na stejných pozicích, jsou pro Prazdroj prioritou. I proto se tomuto tématu poslední roky aktivně věnuje. „Podpora rovných šancí pro ženy a muže je pro nás v Prazdroji i pro mě osobně velmi důležitá. Usilujeme o to, aby ženy měly ty nejlepší šance k dosažení svých kariérních cílů a naplňování svých ambicí. A rovné odměňování by mělo být naprosto přirozenou součástí přístupu moderních zaměstnavatelů ke svým zaměstnanců. Mám velkou radost, že prestižní certifikát potvrdil, že naše firemní kultura, procesy a skutečná mzdová praxe odpovídají našim závazkům v oblasti diverzity a rovnosti,“ říká generální ředitel Plzeňského Prazdroje Dragos Constantinescu.

V rámci auditu, který prováděla společnost PwC, se hodnotilo celkové nastavení odměňování mužů a žen. Prazdroj splnil několik konkrétních podmínek, zejména má nižší než pětiprocentní rozdíl v odměňování obou pohlaví na stejných pozicích. Hodnotila se také náročnost a komplexnost dané práce nebo délka pracovního poměru zaměstnance. Certifikace je tak mnohem přesnější než prostý procentuální rozdíl mezi průměrným výdělkem mužů a žen.

Platy žen a mužů v Česku na stejných pozicích, tak jak je počítají statistici, se přitom liší v průměru o 16,4 procenta, v celé EU je podle stejných dat Eurostatu rozdíl mezi oběma pohlavími v průměru 13 procent.

Vlastní certifikace měla několik fází. „Nejprve proběhla detailní analýza anonymizovaných dat o odměňování v Prazdroji. Na základě úspěšného splnění definovaných kritérií jsme pak v rámci druhé fáze prováděli hloubkové rozhovory se zaměstnanci a zástupci managementu k tématu rovných příležitostí. Během několika měsíců jsme také zkoumali procesy, které jsou ve firmě v rámci odměňování nastaveny,“ popisuje proces auditu Andrea Palánová z PwC.

„Jsme hrdí, že můžeme udělit ocenění Equal Salary Certification Plzeňskému Prazdroji, který je tak druhou společností v České republice, která certifikát získala. Činy mluví hlasitěji než slova, takže tím, že Prazdroj otevřel dveře našim auditorům, prokázal svůj závazek k rovnému odměňování a rovným příležitostem na pracovišti bez ohledu na pohlaví. Tomuto úspěchu tleskáme a doufáme, že inspiruje další společnosti, aby jej následovaly,“ říká Lisa Rubli, spoluředitelka nadace EQUAL-SALARY Foundation.

Plzeňský Prazdroj se vedle rovného odměňování soustředí také na diverzitu a zastoupení žen ve společnosti. Ve vrcholném vedení firmy mají ženy od letošního roku třetinové zastoupení, v managementu je pak 31 procent žen a jejich počty každoročně rostou. 

Prazdroj se také snaží vytvářet takové podmínky, aby pomohl ženám lépe balancovat mateřství a kariéru. „Dlouhodobě se rodičům snažíme vycházet vstříc různými formami zkrácených úvazků či flexibilní pracovní dobou tak, aby si mohli co nejpohodlněji sladit mateřské či rodičovské povinnosti s těmi pracovními. Při dřívějším návratu z rodičovské dovolené navíc mají možnost využít příspěvku na péči o dítě do 3 let. Zároveň usilujeme o to, aby neztrácely kontakt s pracovním světem, proto mají možnost odebírat interní novinky nebo se účastnit různých vzdělávacích programů,“ říká Pavlína Kalousová, ředitelka firemních vztahů a komunikace Prazdroje. 

Výsledkem těchto aktivit je, že ženy mají stále větší zájem o práci v pivovarnictví, a to dokonce i o pozice historicky spojované spíše s muži. „Z vysokých škol dnes přijímáme polovinu mužů a polovinu žen. Zastoupeny jsou i v dříve typických mužských odvětvích, jako jsou logistika, výroba nebo obchod. Dávno už neplatí, že pivovarnictví je výsadou jen mužů,“ dodává Pavlína Kalousová.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
so 15.04.2023 08:060 +
 
ČEZ - Čistá energie zítřka

Hlavní zprávy

 

Nová Škoda Scala - Akční modely Fresh