Průzkum ZČU: Absolventi pedagogické fakulty zůstávají na školách

Podle děkana Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Pavla Mentlíka přežívá ve společnosti názor, že většina absolventů pedagogických fakult po dokončení studia odchází demotivována mimo školství.

weby na míru UNIWEB

Podobná tvrzení se vyskytovala i v nedávných předvolebních prohlášeních politiků. Výsledky šetření, které každoročně mezi absolventy provádí Fakulta pedagogická ZČU, opakovaně ukazují zcela jinou skutečnost.

Šetření fakulta uskutečňuje mezi absolventy učitelských studijních programů. Jedná se o bakalářský studijní program Učitelství pro mateřské školy a magisterské studijní programy Učitelství pro 1. a 2. stupeň ZŠ a střední školy. Dotazník fakulta zaslala všem 186 absolventům, kteří v letošním roce promovali. Celková návratnost dotazníku byla 96 %. 

„U absolventů především zjišťujeme, kolik jich v průběhu studia již učí a zůstává ve školství a kolik jich po absolutoriu do školství nastupuje,“ říká děkan Fakulty pedagogické Pavel Mentlík. „Letos jsme se zaměřili i na to, zda získávají místo na stupni školy, pro kterou se na fakultě kvalifikovali. Podrobněji jsme se letos také zaměřili na budoucí učitele druhého stupně základních škol a škol středních. Zjišťovali jsme, zda nastupují na místa odpovídající předmětům, pro které na fakultě získali aprobovanost. Dále sledujeme, do jakých krajů naši studenti z fakulty odcházejí učit,“ upřesňuje děkan. 

Letošním šetřením bylo zjištěno, že 88 % absolventů buď již za studia učí a ve školství následně zůstává (74 % studentů), nebo po absolutoriu do školství nastupuje (14 %), to jsou prakticky totožné hodnoty jako v loňském roce. U těchto absolventů, kteří ve školství zůstávají, bylo zjištěno, že 91 % z nich získalo pracovní místo na stupni školy, pro který na fakultě studovalo. 

V letošním roce na Fakultě pedagogické ZČU promovalo 66 budoucích učitelů pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy. 93 % odpovídajících uvedlo, že na školách, kam nastupují, budou učit předměty, které studovali na fakultě. „To je pro nás velmi podstatné zjištění. Ukazuje, že vzdělávat studenty v nastavených oborových aprobacích má smysl, že o ně mají ředitelé škol zájem,“ říká děkan fakulty.

Jak ukazuje tabulka níže, absolventi Fakulty pedagogické ZČU dominantně zůstávají v Plzeňském kraji. Druhý nejvyšší podíl absolventů směřuje do Karlovarského a následně Středočeského kraje. „Jsme velmi rádi, že kromě našeho domácího Plzeňského kraje se nám daří vychovávat budoucí učitele pro oblasti, kde je jich nedostatek. To jsou právě Karlovarský i Středočeský kraj. Příčiny nedostatku učitelů jsou u obou krajů různé. Karlovarský kraj dlouhodobě doplácí na svou periferní polohu a strukturální postižení, zatímco ve Středočeském kraji kvalifikované pracovníky stahuje Praha. I přes tyto zcela rozdílné příčiny mají oba kraje problémy s nedostatkem učitelů společné,“ uvádí děkan Pavel Mentlík.NetConcert Brecker Brothers Band Reunion

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy

 

NetConcert Brecker Brothers Band Reunion
uniweb weby