S nájemným po koronakrizi pomůže charitní Sbírka pro Česko

Lidé, kteří nemají na nájem, protože v důsledku epidemie covid-19 přišli o zaměstnání nebo se potýkají s výpadkem příjmu, se mohou obrátit o pomoc na Charitu.

Prodej hovězího masa od farmáře

Ta jim může na základní životní potřeby, nejčastěji právě na nájem, přispět penězi ze Sbírky pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci!

Nouzový stav ztížil možnosti výdělku mnoha lidem a zejména těm, kteří měli nízké příjmy ještě před epidemií, se nemusí dařit se z náročné situace dostat. Zaznamenáváme případy, kdy se k neutěšené situaci rodin nebo jednotlivců za nouzového stavu přidávaly další nešťastné okolnosti – nejběžněji ztráta práce, nemožnost provozování vlastní živnosti při nutnosti platit vysoký nájem za provozovnu, zdravotní komplikace, které byly někdy navíc spojené se zpožděním úřadů při přiznávání dávek nemocenské, invalidního důchodu a podobně. Výsledkem je, že lidé, kteří za normálních okolností chodili do práce a neměli větší problémy, se ocitli v situaci, kdy jim chybí peníze nezbytné na zajištění základních životních potřeb, jako jsou potraviny, léky či úhrada nájemného. Právě úhrada nájemného se pro řadu žadatelů ukázala jako stěžejní pro překlenutí náročné životní etapy.

Lidé, kteří se ocitli v nouzi v důsledku epidemie covid-19, mohou ohledně finanční pomoci ze Sbírky pro Česko ve všední dny mezi 9. a 15. hodinou kontaktovat Terénní krizovou službu Diecézní charity Plzeň na telefonu 777 167 004. Obrátit se mohou také na nejbližší charitní službu.

Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci! byla vypsána Charitou ČR na konci března a dosud v ní bylo po celé republice vybráno bezmála 5,5 milionu korun. Diecézní charita Plzeň působící v Plzeňském a Karlovarském kraji disponuje od dubna částí výtěžku ve výši čtvrt milionu korun a dalších 200 tisíc obdržela v červenci. Zatím bylo v plzeňské diecézi na pomoc potřebným, kteří se v důsledku epidemie dostali do nouze, vyplaceno téměř 230 tisíc korun. Stále tedy zbývá dostatek prostředků pro další žadatele z Plzeňského nebo Karlovarského kraje. Charitní sociální pracovníci přitom před vydáním finanční podpory vždy pečlivě posuzují životní situaci konkrétního člověka nebo rodiny, jimž má být finanční pomoc poskytnuta.

Do Sbírky pro Česko je možné přispívat stále:
    • Číslo sbírkového účtu: 44665522/0800                           VS: 90619
    • DMS ve tvaru CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90             na číslo 87 777
    • DMS ve tvaru TRV CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90     na číslo 87 777

Příběh paní Martiny (na snímku)

Paní Martina byla před rozvinutím epidemie covid-19 v ČR zaměstnána u pracovní agentury. Na konci února musela ve zkušební době nastoupit na nemocenskou, netušila však, že jí vzápětí agentura bez jakéhokoli upozornění propustí. Zaměstnavatel, který se tak snažil rychle zbavit pracovníků v době nástupu epidemie, zároveň nedodal žádné doklady České správě sociálního zabezpečení. Paní Martina se o svém propuštění dozvěděla až v dubnu a po dalších průtazích jí neschopenka přišla dokonce až v květnu, takže za předešlé dva měsíce nemocenskou vůbec nedostala. Přestože zaměstnavatel ve svém jednání evidentně pochybil a paní Martina bude psát stížnost na inspektorát práce, výpadek příjmu jí samozřejmě velmi chyběl. Vždyť se musí starat o čtrnáctiletou dceru, zaplatit nájem, plyn, stravu… „Kdyby agentura poslala neschopenku, jak měla, nedostala bych se do této situace,“ stěžuje si na jednání bývalého zaměstnavatele. Paní Martina je ale bojovnice, a jakmile to bylo možné, obešla úřady, aby si zajistila státní příspěvky. Žádný jí však nebyl přiznán. Roli hrály např. formální nedostatky ve smlouvě na bydlení, kde nebyly rozepsány služby. Navíc musela zůstat na nemocenské déle, protože lékař rozhodl, že je s přihlédnutím k projeveným zdravotním obtížím za epidemie covid-19 ohroženou osobou.

Také následné shánění práce nebylo zrovna jednoduché. Najednou se o volná místa hlásilo více propuštěných agenturních pracovníků a zaměstnavatelé byli opatrní v nabírání nových zaměstnanců. Nemohla také vzít každou pozici s ohledem na svůj zdravotní stav. Přesto denně posílala svůj životopis na deset až patnáct inzerovaných nabídek. „Byla jsem dva měsíce úplně bez koruny,“ líčí paní Martina krajní situaci, do níž se dostala.

Na jeden nájem si půjčila od kamaráda. Jak ale zaplatí další? Ochotny poradit a okamžitě pomoci byly jen nestátní neziskové organizace. V jedné z nich se dozvěděla i o charitní Sbírce pro Česko, pomáhající lidem, kteří se dostali do nouze kvůli opatřením spojeným s epidemií covid-19. Obrátila se tedy na Terénní krizovou službu Diecézní charity Plzeň, kde s ní její situaci rozebrali sociální pracovníci. „V úterý jsem požádala a v pátek přišly peníze, takže úžasné!“ vzpomíná paní Martina, jak se jí ulevilo, když obdržela finance uvolněné na úhradu nájmu a provoz plynového kotle. Diecézní charita jí také poskytla potravinovou pomoc.

Zaměstnání však přece jen sehnala a nyní pracuje jako pečovatelka v domově pro seniory. I přes vyšší fyzickou náročnost si práci pochvaluje: „Vždycky jsem chtěla dělat s lidmi, dědečkové a babičky jsou úžasní. Je krásné, když vás chytí za ruku a řeknou, že jste nejhodnější člověk na světě. To je pro mě největší odměna. Někdo pomohl mně, tak teď pomáhám zase já.“ Těší se také, že se bude moci nyní více věnovat svým koníčkům, mezi něž patří výtvarná technika asambláže, tvorba šperků či psaní fejetonů.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby