Sdružení obcí se ujišťovala, že kraj nepokrátí dotace

Dvě Sdružení obcí se spojil spojila, aby získal získala ujištění, že vedení kraje neplánuje v souvislosti s COVID-19 zastavit podporu obcí z vyhlášených dotačních programů.

Cílená propagace v Plzni

Předsednictva Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje (SMOPK) a Sdružení místních samospráv Plzeňského kraje (SMS PK) projednala s hejtmanem Plzeňského kraje závěr ze svého historicky prvního společného zasedání na téma „Dotační podpora Plzeňského kraje obcím v regionu“. Tehdy dospěla k jednoznačnému požadavku, aby kraj informoval obce o záměrech s dotacemi.

Na základě výsledků bleskového šetření mezi členskými obcemi obě Sdružení podpořila stanovisko, že případné zmenšení krajských dotací by řadu obcí a spolků přivedlo do vážných problémů. Zastavení investiční činnosti radnic by též zhoršilo hospodářskou situaci státu. Na základě inciativy obou s družení se uskutečnilo jednání mezi hejtmanem Plzeňského kraje Ing. Josefem Bernardem a předsednictvy sdružení, které mělo za cíl seznámit hejtmana se stanoviskem většiny obcí Plzeňského kraje k dotační podpoře kraje obcím.

SMOPK a SMS PK zastupují více jak 250 obcí z plzeňského regi regionu, v kterých žije více jak 85% obyvatel kraje. Členské obce zareagovaly na aktuální situaci a s ohledem na očekávaný ekonomický vývoj požádaly hejtmana Plzeňského kraje o setkání, na kterém byly projednány otázky týkající se dotační podpory obcím v regionu. Tomuto jednání předcházelo společné setkání zástupců obou s družení v Klatovech a bleskový průzkum mezi členy sdružení o jejich prioritách a využívání dotačních podpor Plzeňského kraje.

Na základě toho bylo vydáno společné stanovisko Sdružení, které bylo zasláno hejtmanovi a vedení Plzeňského kraje. Na jednání zástupci Sdružení vyjádřili postoje obcí v této oblasti. Zároveň požádali hejtmana a vedení kraje o jejich jasný signál vůči obcím v regionu, na základě jakých zásad a principů v této problematice bude kraj v budoucnu p ostupovat. Všichni zúčastnění se shodli na tom, že prostředky plynoucí z dotačních podpor pomáhají zlepšovat život v obcích, včetně spolkového a dávají tak skvělou vizitku nejen obcím samotným, ale i Plzeňskému kraji jako celku.

Všichni partneři zároveň deklarují, že v rámci svých kompetencí budou usilovat o to, aby se dotační podpory pro obce v budoucnu nekrátili. „Ocenili jsme zejména to, že kraj neplánuje restrikce, které by prohloubily ekonomické potíže,“ shrnul jednání předseda SMOPK Mgr. Rudolf Salvetr.

Předseda SMS PK Karel Ferschmann zase ocenil to, že obě Sdružení dokázala efektivně spolupracovat: „Již z Klatov jsem odjížděl s pocitem, že takhle to má vypadat.“


The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
čt 14.05.2020 12:140 +
 
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka