Sobota otevře pro řidiče rekonstruovanou silnici z Malesic do Města Touškova

Mezi obcemi Malesice a Městem Touškov se bude jezdit po rekonstruované komunikaci a nově opraveném mostě.

SEO UNIWEB

31. července 2015 skončí uzavírka silnice III/18050 mezi obcemi Malesice a Město Touškov. Za 19 milionů korun z Evropské unie se téměř tříkilometrový rekonstruovaný úsek dočkal zvýšené tloušťky konstrukčních vrstev na 270 mm, což přineslo výrazné zvýšení únosnosti této pozemní komunikace, která je poměrně intenzivně využívána jako šikovné spojení této oblasti s centrem Plzně. Samozřejmostí je nový živičný povrch.

Při opravě bylo využito moderní metody recyklace podkladních vrstev za studena. Rekonstrukce přinesla i zlepšení příčných sklonů vozovky a jejího odvodnění pročištěním příkopů a obnovou propustků.

Výsledkem bude zvýšení bezpečnosti provozu, dosažení optimální rychlosti a celkového zkrácení cestovních dob mezi oblastí Města Touškova a centrální částí Plzně.

„Využili jsme uzavírky této části silnice III/18050 i k opravě mostu, který byl velmi úzký a ve špatném stavu. K tomu jsme využili 8 miliónů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury. To vedlo k delší době uzavírky, protože most se dočkal mj. rozšíření mostovky a zpevnění opěr a tzv. říms, která nesou zábradlí a svodidla. Při betonáži bylo třeba respektovat tzv. technologické lhůty pro tvrdnutí různých vrstev betonu. Proto uvolňujeme celý úsek silnice až k 1. srpnu letošního roku,“ vysvětluje generální ředitel Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Pavel Panuška.

Podle Kateřiny Fránové z Plzeňských městských dopravních podniků vyrazí na rekonstruovanou silnici první denní autobusová linka č. 57 hned v sobotu 1. srpna ve 4:11 z plzeňské stanice Mrakodrap, ve Městě Touškově bude ve 4:37. Zpět do Plzně pojede ve 4:46. 

Ředitel ČSAD Autobusy Plzeň Miroslav Hucl informoval, že zde tato společnost nasadí své autobusy až v pondělí 3. srpna. První spoj na lince 460 090 pojede z Plzně v 5:18, v opačném směru v 7:05 z Kůští do Plzně.

Opravu silnice III/18050 mezi Malesicemi a Městem Touškovem v délce 2,8 km provedla ve výborné kvalitě společnost Berger Bohemia. Stála 19 milionů korun, náklady zcela pokryla finanční podpora z EU – Fondu ROP NUTS II Jihozápad.


weby uniweb

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Škoda Octavia 125 Restart2

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
seo uniweb