Soutěž NEJinovátor pozná vítěze

Soutěž nazvanou NEJinovátor města Plzně 2019 pro malé a střední podniky, které sídlí v Plzeňské metropolitní oblasti, vyhlásilo město ve druhé polovině loňského roku.

SEO UNIWEB

Jejím cílem bylo najít organizaci s nejlepším řízením inovací. Hodnotil se proces, jakým společnosti přistupují k inovativním metodám. Vyhlášení nejlepších bylo naplánováno na květen 2020 do Měšťanské besedy, ale kvůli koronavirové krizi se bude konat až 9. září.

„Inovace jsou hnacím motorem současného hospodářského rozvoje a pro firmy znamenají kontinuální růst, pro jejich zákazníky pak kvalitnější a hodnotnější zboží a služby. Pro město Plzeň je stěžejní takovéto místní podniky podporovat, a to je právě cílem městské soutěže NEJinovátor. Ukázalo se, že podobná možnost pro menší a střední podniky prezentovat svou kvalitu a poměřit se s ostatními zde chyběla. Zájem firem o naši soutěž nás velmi mile překvapil,“ řekl primátor města Martin Baxa.

Cílem soutěže NEJ inovátor nebylo hledat firmu, která vytvořila nejlepší inovativní produkt či službu, ale najít organizaci s nejlepším řízením inovací se sídlem nebo podnikáním v Plzeňské metropolitní oblasti.
„Firmy mají možnost porovnat nejen své nápady v oblasti inovací, ale především to, jak s nimi umí pracovat, jak je převedou do praxe a zpeněží. Soutěž se koná ve spolupráci s BIC Plzeň, Vědeckotechnickým parkem Plzeň, Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, společností CzechInvest a Západočeskou univerzitou v Plzni,“ uvedl radní města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání Vlastimil Gola (ANO). „Město Plzeň musí myslet na budoucnost – a pro ni je rozhodující orientace v používání nových technologií a rychlých inovací. Potřebujeme tedy především malé a střední firmy, které se dokáží přizpůsobit novým podmínkám,“ dodal radní Gola.

V první části hodnocení odborná porota vybrala podle významu inovačních aktivit firmy pro region 19 společností. Pořadí a vítěze soutěže následně určil inovační audit a výsledky budou uveřejněny na slavnostním finále.


Firmy, které vybrala porota v první části hodnocení:
APPLYCON s.r.o.

Společnost a její partneři disponují více než jedenáctiletým know-how integrace elektroniky do textilií. Úspěšné zvládnutí industrializace vyvinutých systémů a jejich plného uplatnění v sériové výrobě je základem úspěchu a profitu partnerů společnosti. Vlastní systém „pratelných“ kabelových propojení je zárukou trvalé funkčnosti a stability všech výrobků. Samozřejmostí je kvalitní systémově řízený výrobní proces.

CIE s.r.o.
Společnost vznikla za účelem pokrýt poptávku průmyslových firem na praktické využití znalostí odborníků z univerzit, praxe a renomovaných výzkumných pracovišť. Pomáhá tím k dynamickému rozvoji a růstu nejen klientům, ale i vysokoškolským studentům a dalším mladým technickým talentům. Specializuje se zejména na oblast zvyšování efektivity a výkonnosti systémů pomocí nových technologií a inovativních přístupů
COMTES FHT a.s.

Soukromá výzkumná organizace se zabývá aplikovaným výzkumem kovových materiálů, vývojem metalurgických technologií a materiálovými zkouškami a analýzami. Společnost vybudovala v Dobřanech vývojové metalurgické centrum, jehož součástí je vakuová tavicí pecí, kovací lis, válcovací linka a dalšími prototypová zařízení. Od roku 2019 provozuje vědecko-technický park, kde jsou k dispozici výrobní i kancelářské prostory pro inovativní firmy a startupy.

Česká síť s.r.o.
Průběžně inovujeme naši síť. V současné době umožňuje veškeré služby 5G sítě, rychlost minimálně 1000 Mbit/s, zapojení alternativních zdrojů napájení – solárních panelů pro větší stabilitu a snížení emisí CO2. Důležitou inovací je rovněž přechod na plnou digitalizaci naší firmy a kamerové systémy jako služba.

Desseq.eu s.r.o. (DESign – SErvice – Quality)
Dodavatel průmyslové automatizace a robotizace navrhuje a realizuje dodávky jednoúčelových strojů, unikátních zařízení, technologických linek a robotických pracovišť. Řešení jsou postavena na inovativním přístupu, vycházejí z požadavků zákazníků, vlastních zkušeností a individuálních potřeb projektu. Stabilní tým má ve všech fázích realizace projektu rád výzvy a neustále hledá nové cesty, které uspokojí požadavky i těch nejnáročnějších.

EDIP s.r.o.
Firma pracuje v oboru dopravní inženýrství, zabývá se bezpečností dopravy, dopravními průzkumy, posuzováním výkonnosti křižovatek či zpracováním dopravních modelů komunikačních sítí. Vyvíjí a zpracovává dopravně inženýrský software, technické podmínky či certifikované metodiky schvalované Ministerstvem dopravy ČR. V evropských projektech se podílí na vývoji inovativních produktů z oblasti dopravního inženýrství, aktuálně vytváří ve spolupráci se ZČU Plzeň on-line nástroj pro modelování dopravních sítí a vizualizaci dat z dopravy.

ELIS Plzeň a.s.
Firma vyvíjí a vyrábí indukční průtokoměry, ultrazvukové vodoměry a průtokoměry. Dodává ultrazvukové příložné průtokoměry a ultrazvukové a radarové hladinoměry. Dále se zabývá dodávkami systémů měření tepla ve vodě a v páře. Metrologické středisko umožňuje poskytovat široký sortiment metrologických služeb v oblasti kalibrace a metrologického ověřování průtokoměrů kapalin a kalorimetrických počitadel a to nejen pro vlastní potřebu firmy, ale i pro externí zákazníky.

EXON s. r. o.
Společnost je předním dodavatelem systémů pro elektronickou správu dokumentů a komplexních služeb digitalizace a zabezpečené archivace dat. Zároveň se specializuje na dodávky profesionálních digitalizačních pracovišť pro knihovny, muzea, archivy a jiné instituce. V poslední době se firma zaměřuje na vývoj moderního řešení pro digitalizaci kulturního dědictví, vystavěného na nejnovějších poznatcích z oblasti umělé inteligence, strojového učení a práce s velkými objemy dat s využitím neuronových sítí.

GTW BEARINGS s.r.o.
Společnost vyrábí hydrodynamická kompozicová ložiska, především dle vlastního návrhu a vývoje. Hlavními oblastmi aplikačního potenciálu produktů jsou plynové a parní turbíny, elektrické motory a generátory, převodovky a turbokompresory. Společnost má vlastní vývojové a konstrukční oddělení.

HOFMEISTER s.r.o.
Vytvořit prostor pro inovaci v podstatě znamená stát se inovací samotnou. Proto společnost před osmi lety překročila hranice dosavadního působení v oblasti vývoje a výroby především řezných nástrojů a pořídila první laserové zařízení na mikroobrábění. Společnost vyvíjí technologii výroby mikrosoučástek do diagnostických přístrojů, disponujících speciální geometrií, kterou lidské oko není schopné rozeznat.

InnoConnect s.r.o.
Connect je plzeňský softwarový startup, který vznikl v prosinci 2016 jako spin-off z evropského inovačního projektu OpenTransportNet. Zaměřuje se na „location intelligence“, konkrétně na analýzu velkých dat pomocí interaktivních webových map s rychlou odezvou. Pro město Plzeň vyvinuli dvě mapové aplikace pro analýzu dat v oblasti dopravy, a to Bezpečnost dopravy v Plzni (informace o přestupcích a nehodách v Plzni) a Mapa dopravy v Plzni (informace o počtu vozidel detekovaných senzory na všech světelných křižovatkách ve městě od roku 2017).

MATEX PM s.r.o.
Společnost nabízí služby spojené s laserovým zpracováním kovových materiálů na nejvyšší technologické úrovni. Konkrétně se jedná o laserové kalení, navařování a sváření. Společnost má strojní kapacity na provádění kompletních renovací velmi rozměrných strojních dílů. Dále se specializuje na služby v oblasti automatizace, tj. stavbu a servis robotických systémů.

Pešek Machinery s.r.o.
Pešek Machinery je malý rodinný podnik působící v oblasti strojírenství. Firma se specializuje na kusovou výrobu speciálních strojů pro nestandardní řešení. Může tedy klientům nabídnout řešení „ušité na míru“ a rychle reagovat na jejich přání. V současné době se snaží zaměřit na výrobu a dodávky vlastního produktu nosiče forem.

RAPTECH s.r.o.
Společnost se věnuje výrobě forem, zápustek a přesných strojních dílů na nových CNC obráběcích strojích. Strojírenským firmám nabízí služby laserového svařování, lokálního povrchového kalení a navařování povrchů kovovými prášky. Právě v oblasti laserového zpracování a aditivní výroby řeší firma několik mezinárodních vývojových projektů, jejichž výsledky budou využity např. pro zvýšení bezpečnosti kolejových vozidel, v nové technologii svařování tlakových nádob nebo při aditivní výrobě forem s prodlouženou životností.
 
REX Controls s.r.o.

Firma založená v roce 2000 měla od samého počátku vizi poskytovat řešení v oblasti řídicích systémů procesů a strojů, která jsou v souladu s neustále rostoucími nároky na jejich kvalitu a „chytrost“. Jejím cílem je dodávat nástroje a služby pro vývoj pokročilých řídicích aplikací, které integrují nejnovější znalosti z automatického řízení, robotiky, mechatroniky, informačních a komunikačních technologií a umělé inteligence.

SentiSquare s.r.o.
Plzeňský startup SentiSquare vytvořil umělou inteligenci, která pochopí a zpracuje texty v téměř jakémkoliv jazyce. Počet příchozích kontaktů od zákazníků ve firmách každý rok rapidně roste, přičemž je stále méně pracovních sil. Sentisquare pomáhá kontaktním centrům vypořádat se s tímto vzrůstajícím problémem. Umělá inteligence texty přečte, pochopí a správně zpracuje. Automatizuje procesy v kanálech jako jsou hovory, SMS, chaty, emaily. Hodí se pro obory bankovnictví, energetika, telco, obchod, finance.

SpeechTech s.r.o.
Hlavní náplní firmy je výzkum a vývoj v oblasti řečových technologií a následná implementace ve formě softwarových produktů. V plzeňském regionu se zaměřuje především na spolupráci s dopravními firmami, s fakultními nemocnicemi, případně s právnickými firmami a soudy. Hlavní technologie jsou: počítačová syntéza řeči Text to Speech, rozpoznání mluvené řeči, hlasové dialogové systémy, vyhledávání a indexace v audio archivech, hlasová biometrie, titulkování živě vysílaných pořadů.

Veřejná informační služba, spol. s r.o.
Skupina firem s tradicí již od roku 1991 přinesla do školních jídelen informační technologie, které denně pomáhají v práci tisícům lidí a výrazně zjednodušují postupy ve stravovacích procesech. Produkty společnosti používají provozy v ČR i SR. Aplikace pro objednávání stravy Strava.cz se těší zájmu téměř půl milionu strávníků a informační systémy pro stravovací provozy používá více jak 4500 školních jídelen.

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
Ústav navazuje na více než stoletou tradici výzkumu, vývoje a inovací strojírenského podniku Škoda. Společnost je zaměřena na sektory energetiky, výroby dopravních prostředků a poskytování unikátních průmyslových služeb v oblasti povrchových úprav materiálů na bázi žárových nástřiků. Mezi hlavní poskytované služby patří komplexní materiálová diagnostika a zkušebnictví, měření hluku a vibrací, pevnostní a termodynamické výpočty, vývoj a aplikace žárových nástřiků včetně tepelného zpracování a služby kalibrační laboratoře.


weby uniweb

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
LEM

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
seo uniweb