Učitelé diskutovali pod taktovkou Tandemu o demokracii ve vzdělávání

Více než šedesátka pedagogů a zástupců neziskových organizací z Česka a Německa se sjela na třídenní odborné fórum do Výmaru, aby diskutovala o roli demokratických hodnot ve vzdělávání.


Mezinárodní akci pořádalo Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM, které je součástí Západočeské univerzity v Plzni.

 „České školství bude jen tak dobré, jak dobří budou pedagogové v českých školách,“ vysvětluje motivaci pro uspořádání fóra ředitelka Tandemu Lucie Tarabová, a pokračuje: „Totéž samozřejmě platí i pro Německo. A pokud navíc dokážeme poznat pedagogické nabídky, metody a přístupy i v jiných zemích, může vzájemná inspirace obě země v procesu vzdělávání dalších generací jen posunout,“ dodává. Tandem je odborným pracovištěm pro spolupráci mládeže z Česka a Německa a veškerá nabídka jeho akcí je vždy určeny pro zájemce z obou zemí.

Pátek, sobota i neděle byly naplněné workshopy a diskusemi, které přinesly nové pohledy na zaběhlé postupy v každodenním školním životě v obou zemích. Všechny workshopy byly tlumočeny do češtiny a němčiny, takže znalost cizích jazyků nebyla podmínkou pro účast. Na programu se podílely i neziskové organizace META, o. p. s. a Post Bellum, z. ú.

První uvedená připravila pro účastníky workshop, kde se věnovala tématu migrace a integrace ve třídním kolektivu a vytváření zdravého a bezpečného prostředí pro všechny. Přítomní si vyzkoušeli konkrétní aktivity, které zábavnou a interaktivní formou zpracovávají příchod nových dětí do tříd a nového cizojazyčného prostředí.

Post Bellum, z. ú. zase nabídla workshop s názvem „Víc než citron“, který poukázal na škatulkování lidí kolem nás a utváření prvních dojmů v kontrastu s upřímnou snahou o vnímání každého jako jedinečné osobnosti. Na příkladu citronu demonstroval, jak jako lidé pracujeme s předsudky. Cílem obdobných aktivit je pomáhat kultivovat setkávání s lidmi s jiných kultur a zabraňovat jejich vyčleňování a diskriminaci.

Organizace DokuPäd fungující u Dokumentačního centra v Norimberku vedla workshop k aktuálnímu tématu fake news a šíření dezinformací.

„Minimálně dvě aktivity zvažuji do dalšího užití ve výuce,“ uvádí další z účastníků Jiří. „Například Nevypusť duši a Mladí lidé,“ prozrazuje. Další z přítomných Žaneta si pochvalovala informace o financování projektů: „Příští rok máme v plánu realizovat výměny mládeže, a tak velice vítám užitečné rady o jejich finanční stránce.“ Jindřiška, Martin a Zdeňka se shodli, že přínos vidí zejména v tom, že se jim tady podařilo propojit s několika zástupci různých organizací. Michaela tady dokonce vymyslela projekt na příští rok.

„Učím německý jazyk a akcí pořádaných Tandemem se účastním pravidelně,“ líčí Kamila Kmentová, učitelka Střední školy designu a módy z Prostějova. „Nejen že se pokaždé dozvím spoustu novinek o aktuálních možnostech česko-německé spolupráce, ale poznám zde vždy spoustu zajímavých a inspirativních lidí z obou stran hranice. V průběhu let se nám podařilo navázat trvalá partnerství už se dvěma školami, takže naši žáci jezdí na odborné praxe do Německa pravidelně,“ dodává.

Účastníci měli v rámci doplňkového programu také možnost zúčastnit se prohlídky města nebo navštívit památník koncentračního tábora v Buchenwaldu. Ten, stejně jako například památník Terezín v Česku, nabízí program pro školy z obou zemí. „Památníky hrají nezastupitelnou roli ve vzdělávání k demokracii,“ uvádí Joachim König ze vzdělávacího oddělení památníku. „Jejich hlavním přínosem v současné době je ukazování paralel mezi historií a současností,“ dodává.

Kdo je TANDEM?

Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a v Řezně podporují sbližování a rozvoj všestranných styků a přátelských vztahů mezi mladými lidmi z Česka a Německa. Koordinační centra poskytují poradenské služby a podporují státní a nestátní instituce a organizace obou zemí při uskutečňování a zintenzivňování česko-německých výměn mládeže a mezinárodní spolupráce v oblasti práce s mládeží. Jsou celostátními odbornými pracovišti České republiky a Spolkové republiky Německo. Cílem jejich činnosti je setkávání mladých lidí. Plzeňské Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM organizačně spadá pod Západočeskou univerzitu v Plzni. http://www.tandem-org.cz 

Fotogalerie
ČNSO studio

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
25.11.2022 08:070 +
 
Renault Clio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka