ZF urychluje transformaci a přizpůsobuje kapacity situaci na trhu

S pozvolným zotavením světových trhů s vozidly ZF, jejíž pobočky sídlí i v Plzni a ve Staňkově, zvyšuje své výrobní kapacity a očekává pozitivní upravený EBIT za celý rok.


V první polovině roku 2020 společnost generovala za obtížných podmínek tržby ve výši 13.5 miliardy EUR (2019: 18.4 miliardy EUR). Tržby v porovnání se stejným obdobím v loňském roce klesly o 27 procent. Díky rychle zahájeným a účinným opatřením v redukci výdajů a nákladů byl EBIT udržen na mínus 177 milionech EUR. V druhé polovině roku se ZF zaměří na přizpůsobení společnosti novým ekonomickým a technologickým podmínkám a upevnění finanční nezávislosti.

„Společně se všemi zaměstnanci ZF po celém světě jsme v březnu efektivně upravili náklady a v první polovině roku jsme je snížili o více než jednu miliardu EUR,“ řekl generální ředitel ZF Wolf-Henning Scheider v souvislosti s čísly za první polovinu roku. „V druhé polovině roku všude navýšíme produkci, vrátíme se k pozitivnímu provoznímu výkonu a z dlouhodobého hlediska sladíme struktury a kapacity. Budeme se striktně držet našeho směru, i nadále omezovat výdaje, přizpůsobovat personální kapacity úrovni obratu a investovat s velmi pečlivým výběrem. Pokud v následujích měsících nenastane velká vlna Covid-19 a trh se v druhé polovině roku bude pohybovat v rozmezí mínus 10 až mínus 15 procent pod úrovní přechozího roku, jak jsme očekávali, pak ZF může, dokonce i v tomto mimořádném období, na konci roku dosáhnout pozitivního upraveného EBIT.“ Nicméně očekávaný roční zisk ZF bude záporný.

Scheider připomněl, že v důsledku slabšího vývoje na trhu v posledních dvou letech začala společnost ZF upravovat struktury a kapacity již před vypuknutím pandemie: „S naší strategií Next Generation Mobility jsme definovali dlouhodobou orientaci společnosti a stanovili si naše cíle. Jsme na správné cestě. V klíčových oblastech transformace technologií se naše obchodní zakázky dobře rozvíjely i navzdory nebývalým podmínkám v první polovině roku. Podařilo se nám získat řadu klíčových ocenění v oblasti elektromobility, pokročilých systémů asistence řidičů a důležitých pokročilých senzorů a inteligentních ovladačů."

Podle Scheidera byly také patrné pozitivní trendy v oblasti převodovek autobusů a pohonů elektrických autobusů, a také na trhu s automobilovými součástkami. Divize ZF Wind Power také těží ze silného růstu na trhu mimo Evropu. Vzhledem k rostoucímu celosvětovému zájmu o ekonomiku orientovanou na vodík existuje pro tuto obchodní jednotku další zajímavý vývoj.

Nová divize vede transformaci kupředu
Společnost ZF nedávno oznámila další důležitý krok v probíhající proměně společnosti směrem k elektromobilitě. Dne 1. ledna 2021 bude vytvořena nová divize, a to ze dvou současných divizí, divize Car Powertrain Technology a divize E-Mobility, abychom mohli zákazníkům nabídnout řešení pro elektrifikované pohony z jednoho zdroje. V budoucnu ZF již nebude investovat do převodovek určených pro vozidla s čistě spalovacím motorem, ale zaměří své vývojové aktivity na technologie flexibilních platforem pro dálkové hybridní plug-in vozidla a čistě elektrická vozidla.

Scheider pokračoval: „Pandemie koronaviru výrazně urychluje transformaci automobilového průmyslu – očekáváme, že elektrifikace teď nastoupí ještě rychleji. Tuto výzvu přijímáme a rázně vedeme nezbytné změny ve společnosti ZF, abychom se mohli lépe podílet na rostoucím trhu s elektrifikovanými pohony aut. Nově vzniklá divize bude moci využít výhody systémů obou divizí a nabídnout výrobcům vozidel ucelené portfolio elektrifikovaných pohonů a celosvětové vývojové a výrobní kapacity pod jednou střechou.“
Scheider očekává další vývoj po akvizici výrobce brzd užitkových vozidel WABCO, která byla 29. května dokončena. Společnost WABCO byla integrována do společnosti ZF jako nová divize Commercial Vehicle Control Systems a přispívá k umístění ZF jako dodavatele systémů v sektoru užitkových vozidel a také k rozšíření portfolia pro zákazníky v této oblasti. Proces integrace, který byl zahájen ihned po uzavření, probíhá dle plánu – a zvláště dobře postupuje v oblastech vysoce vyspělých systémů asistence řidičů a v autonomních funkcích užitkových vozidel. Nová divize, jejíž výsledky za jeden měsíc jsou zahrnuty do čísel za první polovinu roku, pozitivně přispívá k výsledkům skupiny ZF, a to i navzdory současnému oslabenému trhu způsobený koronavirem.

Kromě strukturálních změn společnost ZF také selektivně snižuje kapacity po celém světě, tak aby se přizpůsobila slabší poptávce a očekávanému trendu větší elektrifikace. V Německu uzavřela společnost za tímto účelem kolektivní smlouvu “Transformation Collective Agreement” spolu s organizačními radami a odbory. Stanovuje, že ZF nebude do konce roku 2022 nuceně propouštět ani uzavírat žádné pobočky v Německu. Na oplátku může společnost zkrátit pracovní dobu zaměstnanců, na které se vztahují dohody o kolektivním vyjednávání, a to o 20 procent, může nabídnout cílené odstupné a také zkrácené pracovní úvazky pro starší zaměstnance v Německu. Od poloviny roku 2019 společnost ZF snížila svou globální pracovní sílu o 5 300 pozic, včetně 3 800 pozic od začátku tohoto roku.

Pro více než 60 000 zaměstnanců bylo umožněné pracovat na dálku
Při opětovném restartu provozu společnost ZF vyvinula a zavedla rozsáhlá ochranná opatření, aby pomohla zajistit bezpečnost svých zaměstnanců. „Vyvinuli jsme mimořádné úsilí na udržení dodavatelského řetězce,“ zdůraznil Scheider. IT týmy společnosti ZF narychlo umožnily pro více než 60 000 zaměstnanců po celém světě vzdáleně pracovat, a to poskytnutím vhodné infrastruktury a programů pro digitální spolupráci. Současně byl software pro celou digitální komunikaci a spolupráci v ZF přesunut do cloudu, aby byl přizpůsoben výkon a dostupnost novému způsobu práce. Kromě toho společnost zpřístupnila online školení, která byla dobře přijata.

Mnoho zaměstnanců ZF by chtělo dlouhodobě pokračovat ve svých pozitivních pracovních zkušenostech ve virtuálním pracovním prostředí. Jelikož spokojenost s prací i produktivita díky větší flexibilitě vzrostla, společnost plánuje zavést systém vzdálené práce přizpůsobený regionálním požadavkům.

Scheider poděkoval všem zaměstnancům po celém světě za jejich mimořádné odhodlání během obtížné situace.

Společnost směřuje k pozitivně upravenému EBIT za celý rok
V důsledku kolapsu poptávky způsobené pandemií a dočasného zastavení výroby v automobilovém průmyslu byla klíčová čísla společnosti ZF za první pololetí 2020 výrazně pod čísly za stejné období loňského roku. Tržby činily 13.5 miliardy EUR (2019: 18.4 miliardy EUR). Po očištění o vliv směnného kurzu, fúzí a akvizic (M&A) to odpovídá organické změně obratu o mínus 27 procent. Společnost vykázala upravený EBIT mínus 177 milionů EUR. To odpovídá upravené marži EBIT o mínus 1,3 procenta. V první polovině roku 2019 ZF vykázala upravený EBIT ve výši přibližně 650 milionů EUR; to odpovídá upravené marži EBIT o 3,5 procenta. Čistý výsledek za první pololetí roku 2020 byl mínus 911 milionů EUR.

V květnu, s cílem rozšířit finanční manévrovací prostor, uzavřela společnost ZF spolu s hlavními bankami nový syndikovaný úvěr ve výši 1,35 miliardy EUR. Doplnila stávající revolvingový úvěr ve výši přes 3 miliard EUR, který je nadále k dispozici v plné výši jako rezerva likvidity. ZF tak má na konci první poloviny roku k dispozici celkový úvěrový rámec ve výši 4,7 miliardy EUR.

„Když začal koronavirus, velmi rychle jsme vytvořili síť pracovních skupin a zahájili protiopatření,“ uvedl finanční ředitel ZF Dr. Konstantin Sauer. „To nám umožnilo omezit finanční dopad pandemie a stabilizovat naši likviditu aktivním řízením hotovosti a nákladů. Toto bylo ve finančních kruzích vnímáno pozitivně. Kromě toho využíváme tyto zkušenosti z krizového managementu k neustálému zlepšování struktury nákladů.“ Vzhledem k celkovému trendu na trhu ZF očekává, že obrat za celý rok bude výrazně pod úrovní předchozího roku. I přes negativní výsledek v první polovině roku však společnost stále směřuje k pozitivně upravenému zisku před zdaněním a zúročením za celý rok a očekává pozitivní upravený volný peněžní tok. Tyto cíle jsou však velmi ambiciózní a vzhledem k nestálé ekonomické situaci představují značná rizika, vysvětlil finanční ředitel ZF Sauer.

Výhled do druhé polovinu roku
ZF očekává, že trh zůstane ve druhé polovině roku velmi heterogenní. „Přestože Evropa v současné době vykazuje známky zotavení, tak bude pravděpodobně nejkritičtější oblastí v příštích několika letech kvůli poklesu vývozu vozidel a přísnějším předpisům o emisích,“ uvedl generální ředitel společnosti ZF Scheider. Vzhledem k současnému vysokému počtu infekcí Covid-19 je vývoj v Americe také velmi nejistý. „Čína a Asie jsou v současné době nejslibnějšími trhy. Podnikání v tomto regionu se vrací velmi rychle a pomáhá nám opět zvyšovat naše tržby.“

Celkově zůstává globální ekonomická situace napjatá. ZF neočekává, že se trh v příštích třech letech zotaví na úroveň roku 2019. „To platí pro osobní automobily a lehká užitková vozidla do hmotnosti šesti tun, přesto jsou naše prognózy pro osobní automobily s 88,5 miliony kusy v roce 2023 stále daleko od přibližně 94 milionů kusů v roce 2018,“ vysvětlil Scheider. U těžkých užitkových vozidel bude vzestup pomalejší: v roce 2023 bude očekávaný prodej 3,2 milionu těžkých nákladních vozidel o 360 000 vozidel nižší než v roce 2019 (3,56 milionů).

S ohledem na pomalé zotavování podniká ZF kroky k přizpůsobení společnosti novým okolnostem, aby dosáhla trvalého zlepšení zisků. Scheider zdůraznil: „Je to zásadní pro pokračování v investování do budoucích technologií, jako je elektromobilita a autonomní řízení, pro získání obchodu a pro další posílení naší finanční nezávislosti v budoucnosti.“

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
čt 20.08.2020 08:06zf
0 +
 
Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Hlavní zprávy

 

Auto CB - Nová Škoda Kodiaq